Gyerekkel vagyok! - Elkészült a TASZ szakmai javaslatcsomagja

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) „Gyerekkel vagyok” c. kampánya keretében egyedülálló felmérést végzett a magyarországi egészségügyi intézmények körében: összesen 64 közérdekű adatigényléssel fordult szülészetet, illetve gyermekosztályt működtető kórházakhoz. Az összegyűjtött adatok alapján nyilvános adatbázis készült. A TASZ az adatgyűjtés tanulságait és személyes, munkatársai által folytatott felméréseit összegezve, orvosok és szülők bevonásával készítette el és küldte meg a mai napon szakmai ajánlását az egészségügyi kormányzat számára.

A kezdeményezésben Nagy Kórháztesztnek nevezett adatigénylés összesítése elolvasható a TASZ honlapján. A TASZ által megfogalmazott javaslatok minden esetben a kórházban születő, illetve gyógyuló gyerekek érdekét szolgálják. A megismert adatok alapján kijelenthető, hogy alapvetően kétféle; szabályozási és finanszírozási problémák nehezítik a gyermekek jogainak érvényesülését. Ezekre igyekszik a jogvédő szervezet megoldásokat kínálni.

Egységes látogatási protokoll

Elsőként azt javasolja a szervezet, hogy a szakállamtitkárság fogalmazzon meg protokollt az egységes és nyitott látogatási rend megvalósítása érdekében. Ennek megszületéséig arra kérik a házirendek kidolgozásáért felelős főigazgatókat, hogy a látogatást korlátlanul biztosító kórházak gyakorlatára iránymutatásként tekintsenek. Ezek megismerésében segítségükre lehet a TASZ tematikus oldala. Az elkészülő protokollban pedig elengedhetetlenül fontos rögzíteni azokat a minimumfeltételeket, amelyek  biztosítják a zavartalan látogatást, és mind a betegek, mind a látogatók egészséghez való jogának érvényesülését. Fontos, hogy a szabályok kialakítása során az anya választása és az újszülött érdeke legyen a meghatározó, ne a megszokások, illetve a (megváltoztatható) feltételek!

Szülői jelenlét és döntési kompetenciák

A gyermekkorú betegek ellátásával összefüggésben a TASZ azt javasolja a kórházaknak, hogy amennyiben mindkét szülő szeretne jelen lenni a kezelések vagy bentfekvés során, ne akadályozzák azt. A gyakorlat módosításán túl, garanciális elemként javasolja a szervezet, hogy a Szakállamtitkárság kezdeményezzen jogszabály-módosítást, hogy a vonatkozó rendelkezés a gyermek mindkét szülője vagy egyéb közeli hozzátartozója számára megengedje a gyermek mellett tartózkodást. A jelenlévő szülők kapcsán pedig azt is szükséges rögzíteni, hogy a széken vagy az ágyon történő tartózkodás nem minősül külön szállásnak, így térítés nem kérhető érte. A külön térítés előírása ugyanis ebben az esetben a kapcsolattartás jogának korlátozását jelenti! Ugyanezért fontos, hogy amennyiben higiénés okból szükséges külön ruházat a kórházban való tartózkodáshoz, annak finanszírozása ne a szülőket terhelje. A finanszírozás rendszerszinten állami feladat, amíg pedig az erre vonatkozó döntés megszületik, a kórházakban működő alapítványok segítségére van szükség. A gyermeke mellett tartózkodó szülő nem lehet passzivitásra kárhoztatott szereplője a gyógyításnak – a TASZ szerint úgy helyes, ha az egészségügyi dolgozók a szülőkkel együtt az adott helyzetet mérlegelve együtt döntenek a mindenki számára legmegfelelőbb megoldásról.

Központi feladatok

A TASZ által összegyűjtött adatok elemzése fontos, új felismerésekhez, pontosabb diagnózishoz vezet, és több, sürgős feladatot is ró a hatósági szereplőkre. Ezért is javasolja a szervezet, hogy az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ vizsgálja meg a felmérés nyomán a létező gyakorlatokat, s tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a kórházakban a joggyakorlásnak egységes feltételei adottak legyenek, korlátozás pedig csak tényleges orvosi indok (pl. járvány) esetén érintse a kapcsolattartás jogát. Mindezekre tekintettel kezdeményezi a TASZ azt is, hogy az országos tisztifőorvos utasításban határozza meg, hogy az intézmények vezetői milyen szempontrendszer alapján vizsgálják felül a házirendeket.

Folyamatos monitoring, közös erőfeszítések

A TASZ pedig folytatja a munkát: rendszeres időközönként, szükség szerint új eszközökkel megismétli a most lefolytatott vizsgálatot. A gyermekek jogainak érvényesülése, a hatékonyabb és emberségesebb gyógyítás szempontjai, az egészségügyben dolgozók munkavégzésének segítése mind olyan feladatok, melyek összefogást, közös részvételt igényelnek. A döntéshozóktól pontosabb és empatikusabb szabályokat, valamint a fejlődést segítő finanszírozást, a kórházak munkatársaitól a gyerekbarát szemlélethez igazodó gyakorlatot, a szülőktől pedig aktív részvételt várunk. Évtizedes, közös adósságunk a gyerekek felé, hogy a nemzetközileg is vállalt kötelezettségeinket teljesítsük – ehhez kívánt hozzájárulni a TASZ Gyerekkel vagyok kampánya is.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A TASZ és a Védegylet levele a frakcióvezetőkhöz

A TASZ és a Védegylet arra kérte a négy parlamenti párt frakcióvezetőjét, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a képviselők visszaállítsák az állam kártalanítási kötelezettségét a védőoltások szövődményei és a vizsgálati készítmények klinikai tesztelése kapcsán felmerülő szövődmények vonatkozásában.

„Gyerekkel vagyok” - a TASZ felmérése és kampánya a szülői jelenlétért a kórházakban

A Társaság A Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet egy, Magyarországon soha korábban még nem végzett felméréssel keres meg szülészetet, illetve gyermekosztályt működtető egészségügyi intézményeket; összesen hatvanötöt. A „Gyerekkel vagyok” című kezdeményezés célja, hogy a közérdekű adatigénylések eredményeit összegezve először teljes képet kapjunk a kórházban születő, illetve ott gyógyuló gyerekek és szüleik helyzetéről, majd egy országos kampány és egyeztetés-sorozat során szorgalmazza a szervezet a hazai jó gyakorlatok minél szélesebb körben történő átvételét.

TASZ vélemény az otthonszülés szabályozásáról

A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 2010 októberétől kezdve két, a sajtónak is nyilvános egyeztetést tartott a tervezett intézeten kívüli szülés szabályozása kapcsán. A második egyeztetésen már konkrét Kormányrendelet szövegről mondták el a résztvevők a véleményüket. Az egyeztetések után egy, a kórházi és a tervezett intézeten kívüli, háborítatlan szülés és más releváns szakembereket tömörítő szakmai bizottság tárgyalta a rendelet megismert szövegének szigorúan szakmai részeit, például a kontraindikációkat és a kórházba szállítás feltételeit.