Gyerekkel vagyok! - Elkészült a TASZ szakmai javaslatcsomagja

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) „Gyerekkel vagyok” c. kampánya keretében egyedülálló felmérést végzett a magyarországi egészségügyi intézmények körében: összesen 64 közérdekű adatigényléssel fordult szülészetet, illetve gyermekosztályt működtető kórházakhoz. Az összegyűjtött adatok alapján nyilvános adatbázis készült. A TASZ az adatgyűjtés tanulságait és személyes, munkatársai által folytatott felméréseit összegezve, orvosok és szülők bevonásával készítette el és küldte meg a mai napon szakmai ajánlását az egészségügyi kormányzat számára.

A kezdeményezésben Nagy Kórháztesztnek nevezett adatigénylés összesítése elolvasható a TASZ honlapján. A TASZ által megfogalmazott javaslatok minden esetben a kórházban születő, illetve gyógyuló gyerekek érdekét szolgálják. A megismert adatok alapján kijelenthető, hogy alapvetően kétféle; szabályozási és finanszírozási problémák nehezítik a gyermekek jogainak érvényesülését. Ezekre igyekszik a jogvédő szervezet megoldásokat kínálni.

Egységes látogatási protokoll

Elsőként azt javasolja a szervezet, hogy a szakállamtitkárság fogalmazzon meg protokollt az egységes és nyitott látogatási rend megvalósítása érdekében. Ennek megszületéséig arra kérik a házirendek kidolgozásáért felelős főigazgatókat, hogy a látogatást korlátlanul biztosító kórházak gyakorlatára iránymutatásként tekintsenek. Ezek megismerésében segítségükre lehet a TASZ tematikus oldala. Az elkészülő protokollban pedig elengedhetetlenül fontos rögzíteni azokat a minimumfeltételeket, amelyek  biztosítják a zavartalan látogatást, és mind a betegek, mind a látogatók egészséghez való jogának érvényesülését. Fontos, hogy a szabályok kialakítása során az anya választása és az újszülött érdeke legyen a meghatározó, ne a megszokások, illetve a (megváltoztatható) feltételek!

Szülői jelenlét és döntési kompetenciák

A gyermekkorú betegek ellátásával összefüggésben a TASZ azt javasolja a kórházaknak, hogy amennyiben mindkét szülő szeretne jelen lenni a kezelések vagy bentfekvés során, ne akadályozzák azt. A gyakorlat módosításán túl, garanciális elemként javasolja a szervezet, hogy a Szakállamtitkárság kezdeményezzen jogszabály-módosítást, hogy a vonatkozó rendelkezés a gyermek mindkét szülője vagy egyéb közeli hozzátartozója számára megengedje a gyermek mellett tartózkodást. A jelenlévő szülők kapcsán pedig azt is szükséges rögzíteni, hogy a széken vagy az ágyon történő tartózkodás nem minősül külön szállásnak, így térítés nem kérhető érte. A külön térítés előírása ugyanis ebben az esetben a kapcsolattartás jogának korlátozását jelenti! Ugyanezért fontos, hogy amennyiben higiénés okból szükséges külön ruházat a kórházban való tartózkodáshoz, annak finanszírozása ne a szülőket terhelje. A finanszírozás rendszerszinten állami feladat, amíg pedig az erre vonatkozó döntés megszületik, a kórházakban működő alapítványok segítségére van szükség. A gyermeke mellett tartózkodó szülő nem lehet passzivitásra kárhoztatott szereplője a gyógyításnak – a TASZ szerint úgy helyes, ha az egészségügyi dolgozók a szülőkkel együtt az adott helyzetet mérlegelve együtt döntenek a mindenki számára legmegfelelőbb megoldásról.

Központi feladatok

A TASZ által összegyűjtött adatok elemzése fontos, új felismerésekhez, pontosabb diagnózishoz vezet, és több, sürgős feladatot is ró a hatósági szereplőkre. Ezért is javasolja a szervezet, hogy az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ vizsgálja meg a felmérés nyomán a létező gyakorlatokat, s tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a kórházakban a joggyakorlásnak egységes feltételei adottak legyenek, korlátozás pedig csak tényleges orvosi indok (pl. járvány) esetén érintse a kapcsolattartás jogát. Mindezekre tekintettel kezdeményezi a TASZ azt is, hogy az országos tisztifőorvos utasításban határozza meg, hogy az intézmények vezetői milyen szempontrendszer alapján vizsgálják felül a házirendeket.

Folyamatos monitoring, közös erőfeszítések

A TASZ pedig folytatja a munkát: rendszeres időközönként, szükség szerint új eszközökkel megismétli a most lefolytatott vizsgálatot. A gyermekek jogainak érvényesülése, a hatékonyabb és emberségesebb gyógyítás szempontjai, az egészségügyben dolgozók munkavégzésének segítése mind olyan feladatok, melyek összefogást, közös részvételt igényelnek. A döntéshozóktól pontosabb és empatikusabb szabályokat, valamint a fejlődést segítő finanszírozást, a kórházak munkatársaitól a gyerekbarát szemlélethez igazodó gyakorlatot, a szülőktől pedig aktív részvételt várunk. Évtizedes, közös adósságunk a gyerekek felé, hogy a nemzetközileg is vállalt kötelezettségeinket teljesítsük – ehhez kívánt hozzájárulni a TASZ Gyerekkel vagyok kampánya is.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Vak bizalom helyett tudatos bizalmat

Blogsorozatunk első és második részében azt néztük meg, hogy milyen tájékoztatást kapnak jelenleg a szülők a kötelező védőoltással kapcsolatban. Ebben a részben amellett érvelünk, hogy miért fontos a tájékoztatás. Adatainkat egyrészt a TASZ számára 2016 májusában végzett reprezentatív kutatásból, másrészt egy közel 3000 válaszadó által kitöltött nem–reprezentatív online kutatásból merítjük. A poszt főbb tanulságai:

  • A jó tájékoztatás következménye a tudatos együttműködés.
  • A fiatalabb korosztály elvárja az ilyen orvos-beteg viszonyt.
  • A tájékoztatási hiányosságok bizalmatlanságot szülhetnek.
  • A tájékoztatási hiányosságok veszélyesek lehetnek.

Elszakítják tőlem a gyerekemet, ha karanténba kerülök?

A karanténról készített tájékoztatónk rengeteg embert érdekelt, és noha igyekeztünk annyira részletesek lenni, amennyire csak tudtunk, valósággal záporoztak a kérdések. Ezeket válaszoljuk most meg.

Hol tart ma az otthonszülés

Április 7-e az otthonszülés világnapja. Két év telt el azóta, hogy Magyarországon az e területet szabályozó rendelet hatályba lépett. A gyakorlat azt mutatja, hogy a valódi választás lehetősége a nők számára még mindig nem adott, holott a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága 2010. decemberében kimondta, sérti a magánélethez való jogot, ha a nő nem dönthet arról szabadon, hol és milyen körülmények között szeretné világra hozni gyermekét.