Jogalkalmazási problémák a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokban

A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport (GYEM) most megjelent kiadványa egyedülálló kezdeményezés Magyarországon: 24 olyan előítélet-motivált bűncselekményt mutat be, amelyek 2009-2013 között történtek, és a munkacsoport tagjainak valamelyike - közöttük a TASZ - jogi képviseletet látott el benne. Segítségével a közvélemény tájékozottabb lehet a témában, a hatóságok és a szakma pedig célzottabb és eredményesebb választ tud adni a felmerülő problémákra.

Magyarországon ma is létező komoly probléma a gyűlölet-bűncselekmények elkövetése, mely a legsúlyosabban a nemzeti és etnikai kisebbségeket – főleg a romákat –, a szexuális kisebbségeket, valamint a Magyarországra érkező bevándorlókat és menekülteket érinti. A helyzetet rontja, hogy a létező jogszabályokat a magyar igazságszolgáltatás és bűnüldözés szervei nem minden esetben alkalmazzák megfelelően a gyakorlatban.

A hivatalos statisztikai adatoknál gyaníthatóan több gyűlölet-bűncselekményt követnek el, a rendőrség azonban gyakran nem ismeri fel az előítéletes motivációt, illetve nem megfelelően minősíti az előítéletes pl. rasszista, homofób, transzfób, illetve xenofób indíttatásból elkövetett eseteket.

A kiadványban megjelenő értékelés hangsúlyozza a bűncselekmények helyes rendőrségi minősítésének fontosságát. Kiemeli, hogy abban az esetben, ha az előítéletes motiváció gyanúja felmerül, akkor az eljárást hivatalból meg kell indítani.

A GYEM által készített anyag kitér arra is, hogy a felsorolt esetekben a rendőrségnek a helyben elmulasztott intézkedések miatt sokszor nem sikerült az elkövető(ke)t azonosítani, így a büntetőeljárást fel kellett függeszteni. Sok esetben ezáltal bizonyítékot sem sikerült beszerezni, mely a büntetőeljárások eredményességét veszélyeztette. Előfordult olyan eset is, ahol három év múlva állapították meg egy intézkedés elmulasztásának jogellenességét, ami nem tekinthető hatékony jogorvoslati eljárásnak.

A kiadvány hangsúlyozza azt is, hogy amennyiben egy gyülekezés bűncselekményt valósít meg, illetőleg, ha mások jogait vagy szabadságát sérti, akkor azt a rendőrség mérlegelés nélkül köteles feloszlatni. Erre a közelmúltban olyan nyilvánvaló esetekben sem került sor, mint a devecseri vagy a 2012. októberi Milla-demonstrációval szembeni szélsőséges ellentüntetés ügye, amelynek során az Index újságíróját megverték.

A GYEM tagjai fontosnak tartják, hogy a nagy társadalmi visszhangot kiváltó, jelentős ügyekben a rendőrség pontos, naprakész és szükség szerint rendszeres információkat közöljön a folyamatban lévő nyomozásokról, azok lényeges jellemzőiről (pl. milyen bűncselekmény gyanúja miatt, hány elkövetővel szemben folyik eljárás, az előítéletes motiváció a vizsgálat tárgya, stb.), mert ezzel megnyugtató üzenetet küldene minden magyar állampolgár, és különösen az áldozat, valamint az érintett kisebbségi csoport tagjai számára arról, hogy a rendőrség védelmet biztosít számukra.

A jogvédő szervezetek a kormánytól azt várják, hogy hatékony szervezeti megoldást alakítson ki a rendőrségen és az ügyészségen, fogadjon el egy magyar bűnügyi protokollt, speciális képzést vezessen be a jogalkalmazóknak, javítsa a sértetteknek nyújtott áldozatvédelmet, valamint hatékony adatgyűjtési és monitoringrendszert építsen ki.

A kiadványban feldolgozott esetek részletes leírása elérhető a GYEM honlapján.

Infografika a kiadványban feldolgozott esetekről.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Erősebb törvényi védelem kell a rasszista és homofób bűncselekmények ellen

Öt civil szervezet az új Büntető Törvénykönyv társadalmi vitájának keretében közös véleményt (pdf) juttatott el a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak, amelyben a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó szabályozás átfogó reformjára tettek javaslatot öt főbb problémakört kiemelve. A civilek véleménye szerint a jogszabálynak további védett csoportokat kellene nevesítenie, és a bűncselekmények szélesebb körénél kellene büntetnie az előítéletes indítékot. Kritizálták továbbá, hogy az új Btk. tervezete megszüntetné a gyűlölet-bűncselekmények előkészületének büntethetőségét.

Feketén-fehéren a gyűlölet-bűncselekményekről

Már elektronikusan is elérhetők a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munakcsoport szakértőinek, köztük a TASZ Romaprogram-vezetőjének a Fundamentum c. emberi jogi folyóiratban illetőleg a Belügyi Szemlében megjelent írásai gyűlölet-bűncselekmény témában.

KISOKOS: Gyűlöletbűncselekmények áldozatainak

Az alábbi kiadványunk gyűlölet-bűncselekmények áldozatai számára tartalmaz hasznos információkat. Mit jelent egyáltalán az, hogy gyűlölet-bűncselekmény? Milyen gyűlölet-bűncselekményeket ismer a magyar jog? Hogyan tegyünk feljelentést? Hogyan zajlik a nyomozás? Mi történik utána, a büntetőeljárás későbbi szakaszaiban? Mik a sértett jogai, kötelezettségei? Ejárhat-e ügyvéd a sértett képviseletében? Milyen pénzügyi támogatást nyújt az állam bűncselekmények áldozatainak, és milyen feltételekkel? Lehet-e kérni kártérítést? Ezekre, és hasonló kérdésekre talál választ informatív anyagunkban: