Jogvédő és szakmai szervezetek tiltakoznak az RTL riporterének büntetőeljárása miatt

Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy az RTL Klub televízió egyik riportere ellen oknyomozó újságírói tevékenysége miatt büntetőeljárás indult. A rendőség - a híradások és az érintett televízió tájékoztatása szerint – ügyészségi állásfoglalás alapján a riporter ellen közokirat hamisításban való részvétel, azaz bűnsegédi magatartás miatt büntetőeljárást indított. Olvassa el tiltakozásunk teljes szövegét!

Alulírott szervezetek a mai napon megdöbbenéssel értesültek arról, hogy az RTL Klub televízió egyik riportere ellen oknyomozó újságírói tevékenysége miatt büntetőeljárás indult. Az újságíró az ingyenes parkolásra jogosító mozgássérült-igazolvány hamisításával kapcsolatos felderítő munkája során annak rendje és módja szerint végigjárta a - jelek szerint olajozottan működő – korrupciós gépezetet, és rejtett kamerával készített riportjában bemutatta, milyen egyszerűen lehet ma Magyarországon hamis parkolóengedélyhez jutni. Munkája végeztével a televíziós riporter a megszerzett igazolványt a rendőrségen leadta, és feljelentést tett az ügyben érintettek ellen. A rendőség - a híradások és az érintett televízió tájékoztatása szerint – ügyészségi állásfoglalás alapján a riporter ellen közokirat hamisításban való részvétel, azaz bűnsegédi magatartás miatt büntetőeljárást indított.

A büntetőjogi rendszer és a büntetőeljárások általánosságban a társadalom védelmét szolgálják, a társadalomra veszélyes és káros cselekményeket vagy mulasztásokat hivatottak büntetni. A Btk. szerint: „Bűncselekmény az a szándékosan … elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely a Magyar Köztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti vagy veszélyezteti.“

Alulírott szervezetek rendkívül károsnak és rossz üzenetet hordozónak tartjuk, hogy a büntetőeljárás eszközét olyan ember ellen használják, aki nem kívánt kárt okozni a társadalomnak, hanem tevékenysége kifejezetten arra irányult, hogy káros folyamatokat mutasson be a nyilvánosságnak, és leleplezze a közokirathamisítókat. A korrupció elleni harc hazai helyzete szempontjából pedig jelzésértékűnek tartjuk, hogy az újságíró rabosítására és büntetőeljárásba vonására ugyanaznap kerül sor, amikor a kormány egy illetékese, Kondorosi Ferenc kormánybiztos egy új, korrupció ellenes jogszabály tervezése kapcsán bejelentette, hogy „a korrupció felfedőit védelemben kell részesíteni“.

Felhívjuk a jogalkalmazók figyelmét arra, hogy amennyiben problémát észlelnek a korrupciós cselekményeket leleplező újságírókkal vagy a társadalmilag hasznos tevékenységükkel formálisan jogsértést megvalósítókkal kapcsolatban, akkor haladéktalanul jelezzék e kérdéseket a jogalkotók felé, és kezdeményezzenek jogszabály-változtatásokat.

Ellenkező esetben a Magyarországon amúgy is gyenge lábakon álló oknyomozó újságírás véglegesen ellehetetlenülhet, tovább gyengítve  a szólás- és információszabadság alkotmányos alapelveinek érvényesülését, amely végső soron a demokratikus intézményrendszerbe vettett állampolgári bizalmat  rendítheti meg.Freedom House Europe
Független Médiaközpont
Gőbölyös Soma Alapítvány
Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Transparency International Magyarország

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A bíróság kezében a trafikpályázatok nyilvánossága

Hat szervezet – a TASZ jogi képviseletével - közérdekű adatok kiadása iránti pert indít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ellen a trafik-pályázatok nyilvánossága érdekében.

Hajlandó-e a kormány saját működését átláthatóvá tenni?

A TASZ, a K-Monitor és a TI Magyarország véleményezte a kormány Nyílt Kormányzati Együttműködéssel kapcsolatos vállalásokat. A kormány továbbra sem fogadta el javaslatainkat a minősített adatok bírói kontrollja, üzleti titok szabályozás, kormány-előterjesztések tervezeteinek nyilvánossága tekintetében, ám a közszférában dolgozók információszabadsággal kapcsolatos képzése bekerült a programba. Siker nincs, de van némi elmozdulás.

Kérdezze Balsait a dohánylobbiról!

Az alkotmányügyi bizottság ülésén az utolsó pillanatban leállították a dohánytermékek idei és jövő évre tervezett adóemelését – ennek eredményeként az állam 20 milliárd forintnyi adóbevételtől esett el a tömeges elbocsátások és költségvetési szigorítások időszakában. “A dohánylobbi erősebb volt” jelentette ki az alkotmányügyi bizottság Fidesz-es elnöke, Balsai István. A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet arra buzdítja az aktív polgárokat, hogy közérdekű adatigénylés formájában tudakolják meg az Alkotmánybíróság jövendő tagjától, vajon pontosan hogyan is befolyásolta a döntését a dohánylobbi.