Közérdekű adatigénylés Szalai Annamáriától

Itt olvashatja a TASZ Szalai Annamáriához írt közérdekű adatigénylő levelét.

Címzett: Szalai Annamária, Országos Rádió és Televízió Testületi tag

Tárgy: közérdekű adatigénylés
Tisztelt Szalai Annamária!
A Társaság a Szabadságjogokért közérdekű adatigénylésekkel fordul Önhöz.
1. Az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. október 28. napján döntött a két országos rádiófrekvencia használatáról. A Testület szavazása után a Magyar Televízió Híradójában Ön a következő nyilatkozatot tette: „Magam részéről minden nyomásgyakorlásnak ellenálltam, lehetett az politikai, lehetett az a műsorszolgáltatók részéről, akár kormányzati.”[1]
Szűk kivételekkel minden közhatalmi döntés befolyásolását vagy érdekérvényesítést célzó magatartás esetében a lobbi tevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény (továbbiakban: Lbtv.) szabályait kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy egy ORTT tag esetében a döntés befolyásolását csak meghatározott feltételek esetében lehetséges kezdeményezni. Ilyen feltétel, hogy a lobbista regisztrálva legyen a Központi Igazságügyi Hivatal által vezetett nyilvántartásban, és a lobbitevékenységéről jelentést kell írnia, amely felkerül az Igazságügyi Hivatal honlapjára. Sajnálatos módon a jelenlegi nyilvántartásban nem szerepel olyan regisztrált lobbista, aki bármelyik pályázóhoz lenne köthető.
Ezért kérjük, hogy tájékoztasson bennünket arról, hogy pontosan kikre gondolt akkor, amikor nyilatkozatában arra utalt, hogy ellenállt a műsorszolgáltatók részéről kifejtett nyomásnak.
Kérjük, részletesen írja le, hogy mely műsorszolgáltatók és milyen módszerekkel „fejtettek ki nyomást” az Ön döntésére!
2. A Lbtv. 10.§ értelmében nem végezhet lobbitevékenységet országgyűlési képviselő, állami vezető, költségvetési szerv tagja, illetve párt és annak tisztségviselője. Nyilatkozatában utalt politikai nyomásra, amely a hivatkozott jogszabály alapján kifejezetten törvénysértő.
Kérjük, hogy tájékoztasson bennünket, hogy milyen politikai erők, és milyen formában próbálták befolyásolni a döntését!
3. A Lbtv. 26.§ értelmében a lobbista által kezdeményezett „személyes kapcsolatfelvételről a közhatalmi döntést hozó szerv képviselője emlékeztetőt készít, amely röviden összefoglalja a találkozón elhangzottak lényegét.” Kérjük, hogy küldje el részünkre az Ön által készített emlékeztetők másolatát, hiszen azokban szereplő adatok – tekintettel az Lbtv. 30.§- ra – közérdekből nyilvánosak. Emellett kérjük, hogy – amennyiben rendelkezik ilyennel Ön vagy a titkársága – küldje meg részünkre a határidőnaplójának kivonatolt másolatát, olyan módon, hogy nyomon követhető legyen, hogy a rádiófrekvencia elosztása és pályázatok elbírálása kapcsán milyen megbeszélései voltak. Álláspontunk szerint ezek az információk közérdekből nyilvános adatok, hiszen egyértelműen összefüggnek az Ön által ellátott közfeladattal. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a határidőnapló személyes adatokat is tartalmazhat, ezért kifejezetten a rádiófrekvenciákkal kapcsolatos kivonatolt adatokat kérjük, nem pedig személyes adatokat. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 20. § (4) bekezdése kötelezi az adatkezelőt arra, hogy a meg nem ismerhető adatokat –jelen esetben személyes adatok – felismerhetetlenné téve teljesítse az adatigénylést.
A legegyszerűbb technikai megoldás érdekében kérjük, hogy lehetőleg a közölt dokumentumokat .doc vagy .pdf kiterjesztésű file-okban egy cd lemezre mentve rögzítsék, így az adatok környezetbarát módon és könnyen kezelhetően ismerhetőek meg. Szervezetünk természetesen az ezzel kapcsolatos indokolt költséget megtéríti, ehhez egy csekkre vagy bankszámlaszámra és az összeg előzetes megjelölésére lenne szükségünk.
Kéréseinket az Avtv. 19. és 20.§-ra alapítjuk, kérjük, hogy ennek megfelelően megkeresésünk átvételétől számított 15 napon belül tegyen eleget.
Szíves együttműködését köszönjük.
Budapest, 2009. november 3.
Tisztelettel,
          Dr. Dénes Balázs                                                          Dr. Hüttl Tivadar 
 Társaság a Szabadságjogokért                                     Társaság a Szabadságjogokért
                  elnök                                                       Adatvédelem és Információszabadság
                                                                                                Programvezető


[1] http://videotar.mtv.hu/Videok/2009/10/28/18/Vegleg_elhallgat_a_Danubius_es_a_Slager_.aspx

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Kósa hazudik, teljes a homály az MNB alapítványai körül

Mint ismeretes, Kósa Lajos többek között a következő mondattal védte az MNB-ről szóló törvény védhetetlen módosítását:

„Azt gondoljuk, hogy az MNB által alapított alapítványok egy olyan speciális alapítványok, amelyek függetlenül attól, hogy nem teljesítik a közhasznúságra vonatkozó feltételrendszert, a törvény erejénél fogva - ex lege - közhasznú alapítványok.”

Fény derülhet a Daimler-­ügyre, pert nyert a K-­Monitor a TASZ segítségével

Első fokon pert nyert a K-­Monitor a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ellen. Az MNV nem akarta nyilvánosságra hozni annak a 2010-­es vizsgálatnak a zárójelentését, amelyet egy korábbi Mercedes­busz-beszerzés ügyében folytattak le. A K-­Monitor a TASZ jogi képviseletével pert indított a dokumentumért.

Miért volt törvénytelen a házkutatás Horváth Andrásnál?

Horváth Andrásnál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábbi munkatársánál, 2013. december 19-én a rendőrség házkutatást tartott, melynek során lefoglaltak több száz oldalnyi dokumentumot és informatikai adathordozót. A TASZ jogsegélyszolgálata által képviselt közérdekű bejelentő jogorvoslattal élt az általa elszenvedett kényszerintézkedésekkel szemben. A Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) 2014. január 22-én meghozott, ám csak 2014. február 10-én kézbesített végzése elutasította az utolsó indítványunkat is - álláspontunk szerint alaptalanul. Érdemes összegezni Horváth András ellen folytatott eljárás eddigi fejleményeit, mert sok visszás és törvénysértő elemet lehet felfedezni.