Még mindig sok a fekete lyuk a médiatörvényben - Az Alkotmánybíróság beavatkozása üdvözlendő, de csak a felszínt súrolja!

A Társaság A Szabadságjogokért (TASZ) üdvözli az Alkotmánybíróság 2011. december 19-én közzétett döntéseit, melyekkel – részben a TASZ indítványa alapján- alkotmányellenesnek ítélte a médiatörvény egy kis részét. Ugyanakkor csalódottságának ad hangot amiatt, hogy az AB nem végezte el a törvények teljes körű alkotmányossági revízióját, amely elengedhetetlen lett volna a médiaszabadság magyarországi helyreállításához.

„Ezzel a döntésével az AB egyértelműen kinyilvánította, hogy a kormánynak a sajtóval és a médiával kapcsolatos politikája alapvető korrekciókra szorul. Ugyanakkor nem lehet szó nélkül elmenni a mellett, hogy a bírák beavatkozása csak a felszínt súrolja, és csak néhány ponton orvosolja a kormányzat putyini médiapolitikáját. Olyan ez, mintha egy háztűz után a kertkaput megjavítanák, a postaládát visszaszerelnék, de a képet még mindig a romok és a pusztítás dominálná. A magyar demokrácia korrekciója nem lehet teljes, amíg a médiatörvény szövegének túlnyomó része és szelleme velünk marad.” – mondta Hegyi Szabolcs, a TASZ Politikai Szabadságjogok Programjának vezetője.

A sajtó- és médiatörvényekkel kapcsolatban az AB négy fontos ponton ítélte alkotmányellenesnek a szabályozást
1. Az AB május 31-i hatállyal kiveszi a sajtótörvény hatálya alól a nyomtatott sajtót.
2. Az újságírói forrásvédelem hiányát intézményesítő szabályozást, az Emberi Jogok Európai Bíróságának irányadó döntéseire is figyelemmel, azonnali hatállyal megsemmisítette: holnaptól nem az újságírónak, hanem a hatóságnak kell bizonyítania a közérdekűséget.
3. Szintén azonnali hatállyal semmisítette meg az AB a médiahatóságnak (NMHH) azt a jogosítványát, hogy eljárása hiányában is adatszolgáltatásra kötelezze a médiaszolgáltatókat (praktikusan egy jövőbeli eljárás megindítása miatt).
4. Végül az AB május 31-i határidővel felszámolta az ún. „médiabiztos” intézményét.
Ugyanakkor a TASZ azt is hangsúlyozza, hogy az AB sajnálatos módon nem ítélte alkotmányellenesnek a szabályozás több olyan elemét, amelyek súlyosan korlátozzák a sajtószabadságot. Így az AB-határozat a tartalomkorlátozások tekintetében nem vizsgálta meg a széleskörű tilalmakat lehetővé tevő gumiparagrafusokat (közerkölcs védelme vagy többségi csoportok védelme), amelyek nemcsak az írott, hanem az elektronikus sajtótermékekkel szembeni eljárásokra is szinte korlátlan lehetőségeket biztosítanak. Nem vizsgálta az AB azokat a kiugróan magas bírságokat sem, amelyek kiszabását a médiatörvény a médiaszolgáltatókkal szemben lehetővé teszi. És nem foglalkozott az AB a médiaigazgatási eljárások sajtószabadságot súlyosan korlátozó hatásával.
Mindezekre tekintettel a TASZ arra hívja fel a figyelmet, hogy a sajtószabadság helyzete a mai AB-határozat nyomán sem vált megnyugtatóvá Magyarországon. Különösen veszélyes volna a mai döntést úgy értelmezni, mint ami a médiaszabályozásnak a döntéssel nem érintett részeit legitimálná. A döntés a médiatörvény alapjait kezdi ki, de megáll a kritika (és az alkotmánybírói munka) kezdetén. A TASZ továbbra is minden jogi utat ki fog használni a törvény további részeinek megtámadására, hatályon kívül helyezésére.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Alkotmánybíróság előtt támadtuk meg a gyülekezési jogot sértő bírói döntést

Az Alkotmánybíróság előtt panaszeljárásban támadta meg a TASZ azt a bírói döntést, amely megtiltotta a devizahitel-károsultaknak, hogy megtartsák a miniszterelnök házával szemközti járdaszakaszra bejelentett tüntetésüket. Indítványunk szerint a tiltás szükségtelenül és aránytalanul korlátozza a gyülekezési jogot, mert a bíróság félreértelmezte a „foglyul ejtett közönség” érvét, releváns szempontokat hagyott figyelmen kívül az alapjogi mérlegelésben, és nem járt el kellő alapossággal a gyülekezési jog legitim korlátainak értékelése során.

Levél az Európa Tanács főtitkárának

Január 29-én az Európa Tanács főtitkára sajtótájékoztatót tartott arról, hogy milyen előrelépések történtek – többek közt – a magyar médiaszabályozás területén és üdvözölte a magyar kormány és az Európa Tanács közötti megállapodást a törvény módosításáról. Öt civil szervezet levelet írt az Európa Tanács főtitkárának. A szervezetek arra kérik az Európa Tanácsot, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel a magyar médiaszabályozás rendszerét.

Magyar nyelven a strasbourgi döntés

Magyarul is elérhető az Emberi Jogok Európai Bíróságának 2009. áprilisában hozott határozata, amelyben a TASZ beadványa nyomán első alkalommal mondta ki a testület, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának jogellenes korlátozását jelentheti közérdekű adatok bizonyos körének jogellenes visszatartása. A testület kiemelte döntésében, hogy az információ hiányában ellehetetlenül a vélemény szabad és megalapozott kinyilvánításának a lehetősége, aminek következtében civil szervezetek és újságírók nem képesek betölteni társadalmi küldetésüket.