Megalakult a Roma Jogok Hálózata Európában

Ma, a nemzetközi roma napon megalakult az Európai Roma Jogok Központjának (ERRC) új szerveződése, a Roma Jogok Hálózata. Az első találkozó hibrid formában, Budapesten került megrendezésre. A hálózat tagja 18 emberi jogi szervezet 15 különböző országból, akiknek közös célja, hogy olyan roma és nem roma jogvédőket, aktivistákat kössön össze egymással, akik a roma közösséghez tartozók alapvető jogait védik Európa különböző térségeiben. A hálózathoz csatlakozott a Társaság a Szabadságjogokért is.

“Bárki, aki figyelemmel kíséri, hogy mi történik ma Európában, láthatja, hogy az emberi jogok - roma jogok - érvényesülését jobban fenyegetik azok, akik meg akarnak fosztani minket ezektől a jogoktól, mint bármikor az elmúlt években. Aktivisták és jogvédők újra és újra bebizonyították, hogy nem szavakkal és politikai ígéretekkel, hanem a roma emberek jogainak aktív védelmével, cselekvéssel lehet elérni, hogy a kiszolgáltatott roma közösségek helyzete valóban és lényegesen javuljon. A Roma Jogok Hálózata egy remek lehetőség arra, hogy ezeket a cselekvő embereket egyesítsük egy közös cél érdekében, ami olyan közös értékekből indul ki, mint az antirasszizmus, az antifasizmus és az alapvető jogok elvitathatatlansága mindannyiunktól.” - mondta Đorđe Jovanović, az ERRC elnöke.

A Roma Jogok Hálózata azért jött létre, hogy előmozdítsa az emberi jogi szemléletű roma aktivizmust. A tagok között vannak roma vezetésű szervezetek és olyan más jogvédő szervezetek is, amik a roma közösségek alapvető jogokhoz való hozzáférését igyekszenek javítani. A hálózat céljai közé tartozik, hogy az emberi jogi pereskedés az aktivizmus egyik népszerű eszközévé váljon, hogy hatással legyen a romákat érintő emberi jogi programra Európában, továbbá javítsa szervezeteinek érdekérvényesítési törekvéseit és előmozdítsa a roma jogokról szóló társadalmi vitákat.

A hálózat működését az ERRC segíti, ami egyenrangú partnerként vesz részt az együttműködésben a többi tag mellett. Az elképzelések szerint a hálózat növekedni fog a jövőben, a tagok nyitottak új együttműködések kialakítására olyan non-profit szervezetekkel, melyek aktívak a roma közösségeket érő jogsérelmek leküzdésében.

A Roma Jogok Hálózatának tagjai:

 • Európai Roma Jogok Központja, Belgium
 • Equal Opportunities, Bulgária
 • Organization Drom, Bulgária
 • Forum for Human Rights, Csehország
 • The Finnish Roma Association, Finnország
 • La Voix des Roms, Franciaország
 • Rom e.V, Németország
 • Greek Helsinki Monitor, Görögország
 • Társaság a Szabadságjogokért, Magyarország
 • Associazione 21 luglio Onlus, Olaszország
 • Naga, Olaszország
 • Macedonian Young Lawyers Association, Észak-Macedónia
 • RomaJust, Románia
 • Group for Children and Youth Indigo, Szerbia
 • Vojvođanski Romski Centar, Szerbia
 • EduRoma, Szlovákia
 • Fundación Secretariado Gitano, Spanyolország
 • Vested, Ukrajna

Ez a sajtóközlemény elérhető angol nyelven is.

További információk:

Landgraf Erna, Jogi munkatárs, TASZ - landgraf@tasz.hu

Jonathan Le, Advocacy & Communications Manager ,European Roma Rights Centre - jonathan.lee@errc.org; +32 49 288 7679

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A szülőket nem lehet arra kényszeríteni, hogy válasszanak a gyerekük és az igazuk között

Az utóbbi hónapokban meglepődve, majd egyre nagyobb felháborodással tapasztaltuk, hogy több megye gyámhivatalában félretájékoztatják az ügyfeleket. Azt állítják a szülőknek, hogy ha kiállnak a jogaikért, nem kaphatják vissza a gyerekeiket. A legkiszolgáltatottabb szülők ilyen fokú félretájékoztatását nehéz másnak látni, mint hatalommal való súlyos visszaélésnek. A hatósági gyakorlat ellen pert kezdeményeztünk, és emellett kértük az Emberi Erőforrások Minisztériumát (EMMI), hogy adjon iránymutatást a gyámhivatalok részére, megtehetik-e ezt az ügyfeleikkel. Friss állásfoglalásában nekünk adott igazat a minisztérium.

Családok mennek tönkre az állami szervek tehetetlensége miatt

Míg egy-egy gyerek szüleitől való elszakítására elég pár óra és egy kétsoros hatósági döntés, addig az – akár indokolatlanul - kiemelt gyermek visszakapására hónapokat, de inkább éveket kell várni. A szülőknek be kell tartani a játékszabályokat, határidőket, de a hatóság úgy tűnik, nem köteles ugyanerre.

Miskolcot a létbizonytalanság megszüntetésére kérik civilek az antirasszista világnapon

Ma, az antirasszista világnapon civil szervezetekkel, jogvédőkkel, aktivistákkal világítunk rá a miskolci szegénytelepeken élőket érintő súlyos jogsértésekre, a gettósodás és a nyomor fokozódására. Arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az önkormányzat feladata lenne az emberhez méltó lakhatási és életfeltételek megteremtése Miskolc szegényei számára.