Barion Pixel TASZ | Meghívó a TASZ közgyűlésére

Meghívó a TASZ közgyűlésére

Kedves TASZ tagok!

Ezúton meghívunk a Társaság a Szabadságjogokért közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2019. április 30. (kedd) 17.30 óra.

Előreláthatólag az időtartam 1 óra.

A közgyűlés helyszíne: 1136 Budapest, Tátra utca 15/b. (TASZ iroda)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoknak több, mint a fele jelen van.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy megismételt közgyűlésre kerül sor.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2019. április 30. (kedd) 17.45 óra, helyszíne: 1136 Budapest, Tátra utca 15/b. (TASZ iroda).

Ezúton felhívjuk a tagok figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a fenti napirend mellett a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

A legfrissebb Alapszabály alapján a tagok ún. elektronikus hírközlő eszköz útján is résztvehetnek. Kérjük, hogy ilyen szándékotokat előzetesen jelezzétek, hogy a megfelelő rendszert tudjuk kiválasztani és tesztelni.

A tagok egymásnak a közgyűlésen során történő döntéshozatalban való részvételre meghatalmazást adhatnak: egy tag számára egy meghatalmazás adható, illetve nem hatalmazhatóak meg az elnökség tagjai.

A meghatalmazáshoz mintát csatolunk.

Javasolt napirendi pontok:

1. Új tagok felvételéről való döntés:

Hammer Ferenc, Kóczé Angéla és Zajkás Gergely

2. Új elnökségi tagok megválasztása

2014 óta segítette elnökségi tagként a TASZ munkáját Bíró Ágota, Kállai Ernő és Sándor Judit. Judit 2018 szeptemberében jelezte, hogy lemond az elnökségi tagságról sokasodó feladatai és a munkahelye, a CEU helyzetének bizonytalansága miatt. Ágota és Ernő 5 éves, Alapszabály szerinti mandátuma idén tavasszal lejár, s ők úgy döntöttek, hogy nem szeretnének hosszabbítani. Mindhármójuknak köszönjük a munkáját!

Az Elnökség tagjai között a folytonosságot Hídvégi Fanny és Földes Ádám jelentik majd. A három új javasolt tag:

Hammer Ferenc adjunktus az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetében, a Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Program oktatója. Médiaelméleti és kultúrakutatási kurzusokat tart, doktori disszertációjában a társadalmi igazságosság kommunikációs aspektusait tárgyalta. A médiakutatás, a kultúraelmélet és a mindennapi élet szociológiája tárgyában kutat és publikál. 2015 óta tanszékvezetőként szakmai együttműködések révén a média és kommunikáció alap- és mesterszakosok számára kurzusokat indított el a Google, az Asimov Alapítvány, a Magyar Reklámszövetség, továbbá vezető hazai kreatívgazdaság-szakemberek együttműködésével. Ösztöndíjasként több évet töltött az Egyesült Államokban és Angliában mint kutató, illetve oktató. Négy könyvet és közel száz tudományos cikket írt magyarul és angolul, emellett munkái spanyol, portugál és koreai nyelven is megjelentek. Rendszeresen végez szakértői munkát közpolitikai, üzleti és kulturális témákban, továbbá a Tilos Rádió alapító tagja.

Kóczé Angéla a CEU Közpolitikai Tanulmányok Központjának külsős kutatója, fő kutatási tevékenysége a a gender, az etnicitás, a társadalmi osztályok és az európai országok roma lakosságát érintő egyenlőtlenségek. Számos publikációja jelent meg és több tanulmányt írt a társadalmi befogadás, a nemek egyenlősége, a társadalmi igazságosság és a civil társadalom témájában. 2013-ban Ion Raţiu-demokrácia díjjal tüntették ki a washingtoni Woodrow Wilson Központban. Tudományos karrierjén kívül a magyar kormány közpolitikai tanácsadójaként dolgozott, valamint az Európai Roma Jogok Központja (ERRC) emberi jogi oktatási programját és a brüsszeli székhelyű Európai Roma Információs Irodát is igazgatta. Továbbá alapító igazgatója volt a budapesti Romaversitas programnak, amely ösztöndíjat és mentorálást biztosít hátrányos helyzetű diákoknak.

Zajkás Gergely HR szakértőként dolgozik már több mint 20 éve, számos szervezet fejlesztésében vett már részt, jelenleg a DHL csoport HR vezetői posztját tölti be. 2011 óta coachként is dolgozik, mert meggyőződése, hogy a magabiztosság, az elkötelezettség, és az egyén szenvedélye képesek a legnagyobb változást generálni egy szervezetben. 2006 óta tart készségfejlesztő tréningeket, 2017 óta pedig a gestalt szemlélet alapján adja át tudását workshopok, képzések keretében. Munkája során azt az elvet követi, hogy nincs jó vagy rossz, igaz vagy hamis, helyes vagy helytelen, csak jelenségek vannak. A Coach4Good alapító tagja, amely a társadalmi szinten meghatározó tevékenységet végző vezetők számára számára kínál coaching szolgáltatást pro bono alapon.

3. A TASZ 2018. évi beszámolójának, közhasznúsági mellékletének elfogadása (csatolva OBHGEPI_PK_442 előzetes beszámoló, közhasznúsági melléklet és előzetes könyvvizsgálói jelentés + kísérő levél)

4. A TASZ választott könyvvizsgálójának megválasztása;

Javaslat: 2018 során szerződést bontottuk az eddigi könyvelő céggel és a könyvizsgáló céget, a Rekontó kft. bíztuk meg a könyvelés elkészítésével. Ennek megfelelően a 2018. és 2019. év könyvvizsgálatára Vaszkóné Szolga Zsuzsannával állapodnánk meg. A Rekontó kft. vezetője, Gottgeisl Zsuzsanna ajánlotta, aki lassan 10 éve végzi a TASZ és más közhasznú egyesületek könyvelési, illetve könyvizsgálói feladatait.

5. A TASZ 2019-as éves költségvetésének elfogadása (csatolmány TASZ Budget 2019_végleges);

6. Az SzMSz 3.2.1 alapján a legutóbbi közgyűlés óta tartott igazgatói beszámoló és elnökségi ülés jegyzőkönyvéhez kapcsolódó kérdések. (csatolmány: Beszámoló + jegyzőkönyv 2019. 10. 29.)

7. Egyéb.

Budapest, 2019. április 15.

Üdvözlettel:

Földes Ádám

a TASZ Elnökségének vezetője

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.