Megújítottuk és bővítettük roma jogtudatosító programunkat

2021 őszén megújult formában indítottunk jogtudatosító programot az északkelet-magyarországi roma közösségek számára. Két roma női szervezet – az edelényi székhelyű, Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete, valamint a nyíregyházi székhelyű, XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete – aktivista vezetői jogi tudást kaptak jogászainktól a közösségeik számára legfontosabb témákban, így a gyermekvédelem, szabálysértési jog, végrehajtás, betegjogok, oktatási jogok kérdéseiben. A program célja az volt, hogy a közösségek legaktívabb tagjai maguk alakítsanak ki egy olyan oktatási modellt, amelyben közösségeik megerősödve, saját csoportjuk igényeinek, lehetőségeinek megfelelően sajátíthatják el a jogi tudást a gyakorlatban, az adott tágabb közösség mindennapi élethelyzetének, problémáinak kezelése érdekében.

2021 őszétől 2022 évvégéig lezajlott a program első, kezdő szakasza, amelyben két közösség számos képzési alkalom keretében, jó hangulatú találkozók sorozata révén információt, gyakorlati tudást kapott a végrehajtási jogról, szabálysértési eljárásokról, gyermekvédelmi lehetőségekről. Mindkét közösségben azonnal gyakorlati tudássá is vált a két közösségi mentor által tanított tartalom, hiszen a trénerek folyamatos tanácsadást is végeznek a közösségük tagjait rendszeresen érintő jogsegély kérések, problémák kezelése kapcsán.

Az elmúlt két év sikereire és tapasztalataira építve idén tovább (re)formáltuk a programot, kiterjesztve működésünket újabb településekre, újabb közösségekre. A mára már képzett és gyakorlott trénerekké vált két közösségi vezető jelenleg mentorként folytatja munkáját és öt borsodi, illetve szabolcsi település (Borsodszirák, Edelény, Nyíregyháza, Nyírmihálydi, Ózd) helyben beágyazott tagjával dolgozik együtt, hogy általuk ezekre a településekre is eljusson a program, így szélesítve a jogaikban tudatos roma közösségeket az észak-magyarországi térségben.

A helyi roma közösségi vezetők, a mentorok és mentoráltjaik tavasz óta dolgoznak közösen. Az új közösségek igényeinek felmérése után jelenleg a már megszerzett jogi tudás “lefordítása” zajlik a helyi viszonyok, problémák, lehetőségek adta keretek között. Ezenközben a senior trénerek és mentorált trénereik között egyre szorosabb kapcsolat alakul ki, megosztják egymással a különböző közösségeik sajátosságait, saját módszereiket, képzési technikáikat. Hogy ez a szoros kapcsolódás és hálózatosodás még erősebbé váljon, július végén mentor-találkozót tartottunk Miskolcon, hogy a borsodi és szabolcsi résztvevők személyesen is megismerjék egymást. Az ismerkedés mellett a résztvevők megosztották egymással tapasztalataikat a saját közösségeikben felmerülő problémákról, valamint a program eddigi szakaszairól, amely során megerősítették és bátorították egymást az érdekvédő munkában és a program következő szakaszának feladatiban.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Megújult jogtudatosító programot indítottunk északkelet-magyarországi roma közösségeknek

2021 őszén új formában indítottuk el jogtudatosító programunkat az északkelet-magyarországi roma közösségek számára. A három - edelényi, nyíregyházi és nagykállói - roma közösséget egy olyan új módszerrel tervezzük elérni és jogaikban, jogérvényesítési lehetőségeikben megerősíteni, amelyben főszerepet kapnak közösségeik meghatározó aktivistái. Három kiváló roma trénert bíztunk meg azzal, hogy egy év alatt fejlesszenek ki egy, a saját közösségükben működő tudásátadási módszertant.


Az új kormánypárti  törvényjavaslat indokolatlanul szétszakíthat családokat

A gyermekek védelme és biztonsága érdekében kormánypárti képviselők olyan törvénymódosítást terjesztettek elő, amely nem alkalmas a súlyosan veszélyeztetett gyermekek tragédiáinak megelőzésére, ugyanakkor tömegesen vezethet családok indokolatlan szétszakításához. Tegnap valamennyi parlamenti képviselőnek megküldtük a törvényjavaslattal kapcsolatos szakmai álláspontunk, amihez neves gyermekjogi szakemberek és szervezetek is csatlakoztak.

Ez értünk és velünk történik!

Lezárult a "Színházzal az előítéletmentes fiatalokért" drámapedagógiai foglalkozás-sorozat, amelyet négy civil szervezet – a Gyerekesély Egyesület (GYERE), a Mentőcsónak Egység, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány – a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával, 16-18 éves középiskolás diákoknak vezetett.