Négy év alatt sem vették figyelembe az EBESZ ajánlásait a választásokkal kapcsolatban

Az áprilisi választások előtt értékeltük, mennyire valósultak-e meg az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) 2014-es választási megfigyelési missziójának jelentésében megfogalmazott ajánlások. A magyar Kormány és Országgyűlés nem törekszik rá, hogy a választások demokratikusabbak legyenek. Ezt jól mutatja, hogy az EBESZ összesen 36 ajánlásából egyetlen egyet sem hajtottak teljesen végre. Négy ajánlást részben teljesítettek, huszonhéttel kapcsolatban semmi sem történt, öt esetében pedig teljesen szembementek az EBESZ ajánlásával.

Mit sikerült teljesíteni?

A kiemelt ajánlások közül csupán egyet hajtottak -- részben -- végre.  A kampányfinanszírozási keretszabályozás felülvizsgálatával kapcsolatban hozott intézkedéseknek köszönhetően azoknak a pártoknak, amelyek állami kampánytámogatásban részesülnek és nem sikerül a szavazatok 1%-át megszerezni a választásokon, vissza kell fizetnie a kampánytámogatás teljes összegét. A kampánytevékenységet támogató magánadományok nyomon követhetőségét elősegítő ajánlásokat az Országgyűlés nem hajtotta végre. Az Állami Számvevőszék önkényes, megkülönböztető szankcionálási gyakorlata pedig a kampányfinanszírozás terén elért eredményeket alapvetően beárnyékolja.

Mivel mentek szembe?

Több  ajánlás esetében kifejezetten a javaslatokkal ellentétes intézkedésre került sor, például a média sokszínűségének biztosítékait  számonkérő javaslat esetében. A médiapiac még koncentráltabbá vált, és kisszámú, a kormánnyal szoros kapcsolatban álló üzletember szerzett jelentős tulajdonrészt  a nyomtatott és az online médiában. Ellentétes intézkedésre került sor az egyenlő választójog biztosítására vonatkozó javaslattal kapcsolatban is. Az ajánlás szerint a törvényeknek és az eljárásoknak azonos eljárásmódot kell biztosítaniuk a külföldön élő állampolgárok számára a regisztráció és a szavazás kapcsán, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e magyarországi lakóhellyel vagy sem. A választási eljárásokról szóló törvény továbbra is a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárokra korlátozza a levél útján történő szavazást, az Alkotmánybíróság tavalyi döntése pedig bebetonozta a diszkriminatív szabályozást.  

Mivel nem foglalkoztak?

Nem történt intézkedés annak érdekében, hogy biztosítsák az állam és a párt egyértelmű szétválasztását: a jelöltek választási célokból továbbra is rendszeresen visszaélnek a közhivatalukból fakadó előnyökkel. A Kormány az utóbbi évek során többé-kevésbé folyamatos -- tájékoztatási feladatkörével nem indokolható -- kommunikációs gyűlöletkampányt folytatott, megágyazva ezzel a Fidesz 2018-as kampányának.

Az EBESZ kritizálta a választási bizottságok tagjainak megválasztásának átpolitizált jellegét is. Ebben sem történt változás: a Nemzeti Választási Biztosság 2013-ban, a kormánypártok kétharmados többségével, bármiféle ellenzéki konszenzus nélkül 9 évre megválasztott tagjai őrködnek a választások törvényessége felett 2018-ban is. A szavazatszámláló bizottságok tagjait pedig a helyi közhatalomnak, a polgármesternek kiszolgáltatott jegyzők jelölik erre a pozícióra, így függetlenségük, pártatlanságuk továbbra is megkérdőjelezhető. A sokszor bírált választókerületi határok megszabásának szabályozásában se történt változás: továbbra is politikai döntés a választások eredményét alapvetően meghatározó választókerület-rajzolás. 

Az EBESZ egyéb ajánlásai között szerepel többek között a fogyatékossággal élők bármiféle választójog- korlátozásának megszüntetése is. Ez részben teljesült, az új Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy néhány évenként felül kell vizsgálni a gondnokoltak választójogának korlátozását. Az elítéltek és a közügyek gyakorlásától eltiltott személyek választójogának önkényes, túlterjeszkedő korlátozásának felülvizsgálatára  vonatkozó ajánlás viszont egyáltalán nem került végrehajtásra.

Az értékelés a 2018. február 5-én hatályos jogszabályokon, valamint a nyilvánosan elérhető adatokon alapul.

Ki az EBESZ és miért fontos, mit ír?

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) a rendszerváltó államok választásainak szabadságát és tisztességességét figyeli, előre meghatározott kritériumok alapján. Tendenciákat, folyamatokat elemez, és az objektív tények mellett figyelembe veszi az adott ország demokratikus hagyományait és fejlődését is. Értékelése során az EBESZ összes tagállama által önként elfogadott demokratikus elveket, emberi jogi mércéket tekinti irányadónak. Az EBESZ választási megfigyelési tevékenységét Magyarországon, ahogy minden más tagállamban is, a megfigyelt állam -- Magyarország -- meghívására végzi.

A teljes jelentés itt érhető el.

You can download the Assessment Report here.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Elemzésünk az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/714. számú törvényjavaslatról


A T/714. sz. törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) átfogó jelleggel módosítaná az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvényt (a továbbiakban: Kkttv.) és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) számos rendelkezését. A Javaslat számos ponton indokolatlanul szűkíti a politikai szabadságjogok gyakorlásának lehetőségeit a választási eljárás során, sok helyütt törvényi szinten lerontva a szabadság- és demokráciabarát bírósági gyakorlatot, aláásva a szabad és tisztességes választások garanciáit.

Szavazás külföldről, érvénytelenül 1x1 – Frissítve a 2016 okt. 2.-i országos népszavazáshoz

Részt venne a 2016. október 2-ai országos népszavazáson, de a szavazás napján külföldön lesz? A TASZ álláspontja szerint a menekültellenes népszavazás embertelen és álságos, ezért arra buzdítunk: a jogellenes népszavazással szembeni tiltakozásul szavazzon érvénytelenül – akár külföldről is! Ez a bejegyzés abban segít, hogy ha külföldön tartózkodik a szavazás napján, tudjon élni a jogaival, és leadhassa érvénytelen szavazatát.

Többek között a következő kérdésekről lesz szó: Szavazhat, ha nem tartózkodik a választás napján Magyarországon? Mit kell tennie, hogy az Önnek legmegfelelőbb helyen szavazhasson? Ha külföldön él, csak abban az országban szavazhat, ahol életvitelszerűen tartózkodik? Ezekre és hasonló kérdésekre ad választ legújabb Szavazás külföldről, érvénytelenül című 1x1-ünk.

Nem titok többé, ki másolta le az aláírásod az ajánlóívére!

Nem titkolhatják tovább a választási irodák a választópolgárok elől, hogy melyik párt ajánlóívein szerepel a saját aláírásuk A Fővárosi Törvényszék két perben is azoknak a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) által képviselt választópolgároknak adott igazat, akik meg akarták tudni, felhasználta-e bárki személyes adataikat a hozzájárulásuk nélkül a jelöltállítás során. Az ítéletek igazolják a TASZ álláspontját: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) súlyosan tévedett, amikor a választópolgárok személyes adataihoz fűződő jogainak védelme helyett amellett érvelt, hogy az állami szervek eltitkolhatják az ajánlóíveken szereplő adatokat és megakadályozhatják, hogy fény derüljön a gyanított választási csalásokra.