Barion Pixel TASZ | Régi célok, új kihívások, erősebb TASZ

Régi célok, új kihívások, erősebb TASZ

Októbertől új szakmai vezetése van a TASZ-nak: Kapronczay Stefánia és Szabó Máté Dániel együtt gondoskodnak a munka szakmai összefogásáról és alapjogi megalapozottságáról. A célok a régiek, de a megváltozott környezet a szakmai munka további megerősítését követeli.

Személyi szabadság, az emberi méltóság és a magánszféra védelme – néhány azon értékek közül, amelyeket a Társaság a Szabadságjogokért az elsők között vezetett be a magyar közéleti diskurzusba a rendszerváltás utáni Magyarországon. A TASZ 1994-es megalakulása óta ügyel arra, hogy az állam csak különösen súlyos indokkal, elkerülhetetlen mértékben, és csak a törvény alapján, megfelelő garanciák mellett korlátozza az alapvető jogokat. A szervezet alakulásakor ugyan már végbement a pártállam lebontása, de még nagyon közeliek voltak azok az idők, amikor a szabadságjogokat az állam elismerés, tiszteletben tartás és védelem helyett nyíltan és folyamatosan megsértette. Bár a magyar társadalom szabadabb volt, mint az akkor élők élete során bármikor korábban, nem felejthetjük el, hogy a letűnt kor régi beidegződései még élénken éltek nemcsak az állami hivatalnokok és vezetők, hanem a polgárok szívében is.

Mi voltunk az elsők, akik a betegek jogai, az információs önrendelkezés, a közérdekű adatok nyilvánossága vagy a szólásszabadság védelme területén a jogérvényesülés bővítése érdekében léptünk fel, és olyan fontos ügyeket kezdtünk képviselni, mint a fogyatékosok vagy a HIV-fertőzöttek jogai.

Két évtizede a szabadságjogok védelmében

A TASZ közel húsz éve védi az állampolgárok szabadságát, nyesegeti vissza az állami próbálkozásokat a szabadságjogok korlátozására, és a nyilvánosság eszközét felhasználva dolgozik azon, hogy erősödjön a közvéleményben a szabadság igénye. Mindebben morális meggyőződésén kívül kevés dolog segítette: ugyan léteztek jogállami intézmények, amelyek működését a TASZ a magyar társadalommal együtt tanulta meg, ám a közhatalom folyamatos jogkorlátozási szándéka és a polgárok felemás viszonya saját szabadságukhoz nem támogatták a szervezet munkáját. Eközben nem várhattuk el az állam képviselőitől (rendőrtől, minisztertől, titkosszolgálattól, betegellátótól), hogy lelkesedjenek egy jogvédő szervezetért, ami folyton arra figyelmezteti őket, mi mindent nem tehetnek meg. A többségnek kiszolgáltatott kisebbségek védelmében való fellépés pedig ritkán váltotta ki a többség tetszését.

Alapjogvédelemmel foglalkozni ezért általában nem népszerű feladat. Mégis, a jogok védelmében számtalan kisebb és nagyobb győzelmet maga mögött tudva, a TASZ két évtizede folyamatosan képviseli Magyarországon a szabadságjogok ügyét. Alapítói, korai és későbbi munkatársai, vezetői és segítői mind ezen dolgoztak, a TASZ egyetlen munkatársa nélkül sem lehetett volna olyan sikeres ebben, mint amilyen lett. Ezért köszönettel tartozunk mindannyiuknak, akik Magyarország egyik legsikeresebb civil szervezetét felépítették és működtették. Azt ígérjük nekik, hogy ugyanazokért a célokért dolgozunk majd, amire a TASZ-t majdnem húsz éve létrehozták.

Rendszerszintű támadás az alapjogok ellen

A kezdeti célok még mindig érvényesek, de a világ mára jelentősen megváltozott. A közhatalom nemcsak tudatosan építi le a szabadságot, veszi semmibe az emberi méltóságot, de már azok a jogállami eszközök is csak korlátozottan vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre, amelyek használatában az elmúlt évtizedekben gyakorlatot szereztünk. Nem nőtt jelentősen a polgárok jogtudatossága, nem alakult ki erős civil társadalom, ami képes lenne a mindenkori kormányzatot ellensúlyozni, emellett pedig sok esetben az alapjogvédelem szükségességét is még magyarázni kell. Az alapjogokat érő egyre súlyosabb támadásokat pedig egyre szűkebb jogi eszköztárral kell kivédenünk. Alkotmányos értékmegőrző szerepvállalásunk ilyen viszonyok között már nem merülhet ki egy-egy alapjogi problémakörre koncentráló munkában, mert ezek sikerességéhez nélkülözhetetlen az alkotmányosság és alapjogvédelem megőrzése és helyreállítása is. Jelenleg ez tűnik a legfontosabb feladatnak, hiszen a TASZ valamennyi témáját érinti – legyen szó a szólásszabadság és az információszabadság korlátozásáról, a polgárok magánszférájába való növekvő állami beavatkozásról, az alapjogok gyakorlását segítő szolgáltatások megszüntetéséről vagy a legkiszolgáltatottabbak életének az állam részéről történő megkeserítéséről.  A szabadságjogok védelmével kapcsolatos közpolitikai folyamatokban pedig csak úgy tudunk hatékonyan részt venni, ha mindezt szigorú szakmaisággal tesszük, úgy, hogy állításaink a politikai szereplők és a jogvédelem megmaradt intézményei számára, a széles nyilvánosságban, valamint a szakmai közvélemény előtt is mindig megalapozottak és védhetőek, ezáltal meggyőzőek legyenek.

Megváltozott környezet, erősödő szakmai vezetés

A TASZ szerteágazó jogvédelmi és jogfejlesztő, valamint az alapjogokat érintő politikai napirendet alakító tevékenységének az összefogásán és a – TASZ saját magával szemben támasztott – szakmai elvárásoknak való megfelelés biztosításán a jövőben ketten dolgozunk. A kettős szakmai vezetés tőlünk komoly együttműködést kíván, hiszen a különböző programok összehangolása is a feladatunk, ugyanakkor egy természetes – a szakértelmünknek megfelelő – munkamegosztást érvényesítünk.  Elsősorban – a korábban betegjogi programvezető – Kapronczay Stefánia szakmai vezetése alatt állnak majd a sérülékeny társadalmi csoportok alapjogainak védelmével foglalkozó TASZ-os programok, a fizikai önrendelkezés, a betegjogok, a HIV-vel és AIDS-szel élők jogainak védelmét célul tűző, valamint a drogpolitikai, fogyatékosügyi és romákat érintő jogvédelmi tevékenységek. A szakmai vezetői tevékenysége mellett ő látja majd el a TASZ menedzselésével járó vezetői feladatokat is. Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet igazgatói pozíciójából érkező Szabó Máté Dániel pedig elsősorban a közhatalom elé szabadságjogi korlátokat állító, inkább politikai természetű jogok programjainak szakmai vezetésére vállalkozik, mint amilyen a szólás- és sajtószabadság, a gyülekezési szabadság, a lelkiismereti és vallásszabadság, valamint az információs jogok programja, és szintén idetartozik a TASZ-nak az alkotmányos jogállam leépítésével együtt járó alapjogvédelmi intézményrendszerrel kapcsolatban kifejtett tevékenysége is.

Munkánkat továbbra is szakmailag megalapozottan és következetesen végezzük, annak érdekében, hogy egyrészről a szabadságjogok a jövőben valódi jogosultságokként érvényesüljenek, másrészről pedig a polgárok számára is legyenek fontosak szabadságjogaik, amelyek mellett maguk is hajlandóak kiállni. A TASZ-ban kiváló csapat dolgozik ezen, élmény lesz munkájukat vezetőként segíteni.

Kapronczay Stefánia, ügyvezető igazgató

Szabó Máté Dániel, szakmai igazgató

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.