Statisztika közérdekű adatkéréses perekről

A Fővárosi Bíróság jár el azokban az ügyekben, amelyekben valaki közérdekű adatok kiadásának megtagadása miatt egész országra kiterjedő hatáskörű szerv ellen indít pert. Ilyen szervnek számítanak a minisztériumok, a kormány, vagy például a Nemzeti Hírközlési Hatóság, az ORTT, a Magyar Energia Hivatal, stb. Megkérdeztük a Fővárosi Bíróságot, hogy hány ilyen ügyük volt.

A Fővárosi Bíróság Polgári Kollégiumvezetőjéhez négy kérdést intéztünk.A Fővárosi Bírósághoz hány kereset érkezett az Avtv. hatályba lépése óta, amelyet az Avtv. 21.§-ra hivatkozva közérdekű adatok közlésének megtagadása miatt indítottak „az egész országra kiterjedő hatáskörű szerv” ellen?A Fővárosi Bíróság hány olyan ügyben hozott határozatot, amelyet az Avtv 21.§-ra hivatkozva közérdekű adatok közlésének megtagadása miatt indítottak „az egész országra kiterjedő hatáskörű szerv” ellen?A Fővárosi Bíróság az Avtv. hatályba lépése óta, hány olyan ügyben hozott másodfokon eljáró bíróságként határozatot, amelyet az Avtv. 21.§-ra hivatkozva közérdekű adatok közlésének megtagadása miatt indítottak?Amennyiben rendelkezésére áll arról adat, hogy a Fővárosi Bíróság által akár első fokon, akár másodfokon elbírált közérdekű adatok közlésének megtagadása miatt indított perek hány százalékában nyert a felperes kérem szíveskedjen azt is közölni.(Avtv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rövidítése)Kérdéseinkre a bíróság sajnos nem tudott pontos válaszokat adni, mivel erre vonatkozó részletes statisztikákat nem vezetnek.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Miért volt törvénytelen a házkutatás Horváth Andrásnál?

Horváth Andrásnál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábbi munkatársánál, 2013. december 19-én a rendőrség házkutatást tartott, melynek során lefoglaltak több száz oldalnyi dokumentumot és informatikai adathordozót. A TASZ jogsegélyszolgálata által képviselt közérdekű bejelentő jogorvoslattal élt az általa elszenvedett kényszerintézkedésekkel szemben. A Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) 2014. január 22-én meghozott, ám csak 2014. február 10-én kézbesített végzése elutasította az utolsó indítványunkat is - álláspontunk szerint alaptalanul. Érdemes összegezni Horváth András ellen folytatott eljárás eddigi fejleményeit, mert sok visszás és törvénysértő elemet lehet felfedezni.

Közérdekű adatok kiadása iránti per Újpest Önkormányzata ellen

Meghívó tárgyalásra A Társaság a Szabadságjogokért felmérést készít a Magyarországon működő közterületi kamerás térfigyelő-rendszerekről. Ennek keretében közérdekű adatokat kért Újpest polgármesterétől is. Az adatok kiadását a polgármester megtagadta, ezért a TASZ a közérdekű adatok kiadása iránt pert indított.

Közérdekű adatokért pereljük a Pest Megyei Kórházat

A TASZ keresetet nyújtott be a bírósághoz a Pest Megyer Flór Ferenc Kórház ellen annak érdekében, hogy ügyfele hozzájusson az általa kért közérdekű és közérdekből nyilvános adatokhoz.