Szabad-e a kendertermesztésről cikket írni Magyarországon?

Az elmúlt héten egy politikai párt ifjúsági szervezete feljelentéssel élt a Fővárosi Főügyészségen egy kulturális magazin kendertermesztéssel kapcsolatos cikkei miatt. Állításuk szerint az újságban megjelent tartalom bűncselekmény. Az akcióval kapcsolatban számos nyilatkozat elhangzott, és a közszolgálati rádió egy riportere megszólaltatta a TASZ egy munkatársát is. Sajnálatos módon azonban a TASZ ez ügyben megszólaló kollégája egy félreértés folytán nyilatkozatában jogértelmezési hibát vétett.
A TASZ ezért ezúton kívánja leszögezni a kérdésben jogi álláspontját.

1. Magyarországon a hatályos törvények semmilyen módon nem tiltják, hogy egy újság vagy például egy internetes oldal a kendertermesztéssel kapcsolatban általánosságban tanácsokat adjon vagy ismereteket terjesszen. 2003 tavaszáig valóban volt hatályban egy olyan Btk-paragrafus, amely nevesítetten büntette a kábítószer-termesztéshez vagy drog előállításhoz szükséges technikai vagy tudományos ismeretek átadását, azonban a Btk-nak ezt a – szinte soha nem használt – szakaszát a jogalkotó már több, mint hat évvel ezelőtt hatályon kívül helyezte.

2. A Btk 282. szakaszának 3) bekezdése értelmében valóban büntetik azt, „Aki… kábítószer előállításához szükséges anyagot, berendezést vagy felszerelést készít, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz“. E rendelkezés azonban semmilyen esetben sem használható fel abban az esetben, ha a kifogásolt magatartás kizárólag ismeretek átadásáról szól, ráadásul a jogalkotó e szakaszban kizárólag kábítószer előállításáról szól, és nem a Btk-ban egyébként külön is nevesített kábítószer termesztésről. A törvény előkészületre vonatkozó szakaszai pedig a célzatosság hiányában nem alkalmazhatóak.

3. Fontos leszögezni, hogy a magyar büntetőjog bűnsegéd-fogalmának felhasználásával elképzelhető (és a hazai joggyakorlatban ismert is) olyan eset, amikor valakit egy konkrét büntetőügyben azért vonnak felelősségre, mert kendertermesztés során bármilyen módon (fizikai munkával, vagy akár szakértői tanácsokkal) segítséget nyújtott valakinek a termesztési bűncselekmény elkövetéséhez. A bűnsegédi magatartás megvalósításához azonban ilyen esetekben az szükséges, hogy a bűnsegéd tudjon arról, hogy az alapbűncselekmény elkövetője milyen tevékenységet folytat – általános, termesztési tanácsok interneten vagy nyomtatott újságban való terjesztése nem lehet eljárás alapja.

Fentiekből következik, hogy Magyarországon szabadon terjeszthetők olyan berendezések és anyagok, melyek növények termesztésére alkalmasak (ahogy a csavarhúzót és a feszítővasat sem lehet kereskedelmi korlátozás alá helyezni azért, mert időnként e tárgyak felhasználásával bűncselekményeket is elkövetnek), illetve a kendertermesztésről általánosságban adott szakmai tanácsok, tapasztalatok is szabadon terjeszthetők és közölhetők. A szólás szabadsága az e vélemények terjesztőit ugyanúgy megilleti, mint a drogügyben gyakran tudatlanságból fakadó tévhiteket terjesztő, vagy tudatosan csúsztató politikai pártok, vagy azok ifjúsági szervezeteinek prominenseit.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Örömteli fejlemények az új büntetőeljárási törvény tervezetében

Az 1998-ban elfogadott büntetőeljárási kódex helyett új készül, amelynek tervezetét megkaptuk és véleményeztük.

Szabadságjogi tanórák középiskolásoknak

A TASZ a Magyar Helsinki Bizottsággal és az Eötvös Károly Intézettel közösen olyan tanóra-mintákat készített a középiskolák számára, amelyek a demokratikus jogállamban legfontosabb szabadságjogok jelentőségével és e jogok gyakorlásával ismertetik meg a diákokat. A három jogvédő szervezet az alábbi óratervekkel ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a diákok a választójog, a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési jog és az információszabadság lényegével, tartalmával, alkalmazásukkal megismerkedve felelős és aktív állampolgárokká váljanak. Az óratervek anyaga szabadon felhasználható.

Válaszolt az ombudsman

Székely László, az alapvető jogok új országgyűlési biztosa válaszolt a levelünkre, melyben korábbi beadványainkban szereplő alapjogi visszásságokra emlékeztettük. Válaszát köszönjük, és bízunk benne, hogy továbbra is alaposan megfontolja a TASZ beadványait. A válaszlevél itt olvasható.