Szennyvíz Kőszeg belvárosában - titkolózó önkormányzat

Egy több száz éves csatornából szivárog a szennyvíz Kőszeg műemléki belvárosa alatt. A Kőszegi Önkormányzat nem volt hajlandó felvilágosítást adni arról, hogy a Fő tér rekonstrukciója során miért maradt el a csatornarendszer felújítása, holott az érvényes jogszabályok alapján a szennyvizet elvezető csatornahálózat működtetése és karbantartása is az önkormányzat feladata.

Hiába kötelezte a tarthatatlan helyzet felszámolására az ÁNTSZ mellett a Környezetvédelmi Hatóság is az önkormányzatot, nem történt előrelépés. A közérdekű adatigénylést író kőszegi lakos erre a helyzetre vár magyarázatot, és érdemi válasz hiányában bírósághoz fordult. Az elsőfokú tárgyaláson az önkormányzat képviselője válaszolt a feltett kérdésekre, amelyből kiderült, hogy tisztában vannak a kellemetlen helyzettel, de nem tudnak mit tenni.
 Az eset két kérdést vet fel. Miért kell a lakosságnak bíróságra mennie azért, hogy informálják a város ügyeivel kapcsolatban? Nem lett volna egyszerűbb – költség és energia kímélőbb -, ha az önkormányzat eleget tesz törvényes kötelezettségeinek, s a közérdekű adatigénylésnek az előírt 15 napon belül eleget tesz? Úgy látszik, hogy nem ez az egyetlen kötelezettség, amit nem tartanak be Kőszeg vezetői, hiszen a válaszokból kiderült, hogy nincsen előrelépés a csatornázás ügyében sem. A különös történet az önkormányzatot felügyelő közigazgatási hivatalnál folytatódik.
Az alábbi linken találhat további információkat:
http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/fekalia_csatorna_koszeg_belvaros_hosok_tornya
Amennyiben a perrel kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, hívja
Dr. Szendrő-Németh Tamás ügyvédet a
06/30-755-0202-es telefonszámon

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Részesüljön az információszabadság európai szintű védelemben!

Az Európai Emberi Jogi Egyezménynek nincs kifejezetten a közérdekű adatok megismerésének lehetőségét biztosító cikke, így a titkolózó államokat csak korlátozottan lehetett a strasbourgi bíróság előtt perelni. Évtizedeken át tartotta magát az a joggyakorlat a srasbourgi bíróságon, miszerint az állam által kezelt adatokhoz csak a személyes érintettsége okán, és csak az a személy férhet hozzá, akire az adat vonatkozik.

A kormány szerint túl sokat tudtunk Paksról

Seszták Miklós, fejlesztési miniszter december 1-jén benyújtotta a paksi beruházás kevés kis átláthatóságát is megakadályozó javaslatcsomagot. Az új szabály szerint el lehet utasítani az olyan adatigényléseket, amelyek a paksi bővítéssel kapcsolatos szerződésekre, az ún. Megvalósítási Megállapodásokra és ezek előkészítő dokumentumaira vonatkoznak, ha az adatok nyilvánosságra hozatala a magyar nemzetbiztonsági érdekeket veszélyeztetné vagy szellemi tulajdonhoz való jogot sértene.

Alapjogokat sért az új Polgári törvénykönyv

Az új Polgári törvénykönyv antidemokratikus eljárás eredménye. Korlátozó rendelkezései és hiányzó garanciái miatt sérti a szólás- és információszabadságot, a különböző életfelfogású állampolgárok egyenlőségét és a fogyatékkal élők méltóságát.