Szólásszabadság-pert nyertünk a TV2-vel szemben

Jogerősen is elutasította a TV2-t üzemeltető MTM-SBS Televízió Zrt. keresetét és fellebbezését a bíróság abban a perben, amelyet a tévétársaság Vágó István ellen indított. A Fővárosi Ítélőtábla megerősítette, hogy a rendelkezésre álló információkból levont következtetés véleménynek minősül, amit alkotmányos védelem illet, és ezért azt tűrnie kell a felperesnek. Vágó jogait a perben a Társaság a Szabadságjogokért képviselte.

Vágó István a TV2-től való távozásával kapcsolatban még 2011-ben nyilatkozott úgy, hogy a távozása után egy jobboldali kötődésű lap a csatorna egyik fő hirdetőjévé vált, hogy a csatorna más reklámokból is mintegy egymilliárdos bevételhez juthatott, és hogy a HírTv-től érkezett oda egy munkatárs vezető beosztásba. A TV2 emiatt indított személyiségi jogi pert a műsorvezető ellen, azt állítva, hogy megalapozatlanul kelti rossz hírét, politikai elfogultságát. A per során azonban az elhangzott tényállításokat nem cáfolták, és nem vált világossá az sem, hogy a TV2 tulajdonképpen miért bontott szerződést Vágóval. Az elsőfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy a műsorvezető következtetései a véleménynyilvánítás körébe tartoznak, és hogy a szólásszabadsághoz való jog nemcsak az olyan véleményre terjed ki, amely teljes mértékben alá van támasztva tényekkel, hanem az egyes tényekből levonható következtetésekre is.
A TV2 fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen. Az alperesi képviseletet ellátó TASZ azonban a fellebbezési ellenkérelemben ismét cáfolta, hogy a kritikus kijelentések hamis tényeket tartalmaztak volna, és azt is, hogy az elhangzottak hamis színben tüntetnék fel a valóságot. A másodfokú, jogerős ítélet, elfogadva a TASZ érvelését, elutasította a TV2 fellebbezését és helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. Az ítélet szóbeli indokolásában a bíróság megismételte, hogy az alperes különféle tényekből, információkból vonta le a maga következtetését és alakította ki azt a véleményét, amelyben magyarázatot talált a vele történtekre. Annak eldöntése, hogy a levont következtetés helytálló-e, nem a bíróság feladata. Az ilyen vélemény még akkor is a szólásszabadság alkotmányos védelmét élvezi, ha az nem állná ki az igazság próbáját, ezért azt a TV2-nek tűrnie kell. A bíróság helyesen utalt arra, hogy önmagában valamely tény közlése is véleménynek minősülhet, hiszen magának a közlésnek a körülményei is tükrözhetnek véleményt, azaz a véleménynyilvánítás alkotmányos alapjoga nem korlátozódik csupán az értékítéletekre. Fontos kiemelni azt is, hogy a TV2 nemcsak közszereplő, hanem véleménybefolyásoló erővel rendelkező műsorszolgáltató, ezért az átlagosnál jóval több kritikát kell eltűrnie. Az alperes megnyilatkozása közérdekű ügyben elhangzott, kiemelten védett véleménynek minősül, amellyel kapcsolatban a véleménynyilvánítás határai még tágabban érvényesülnek.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) elemzése a magánélet védelméről szóló T/706. számú törvényjavaslatról

A Kormány múlt kedden, június 26-án törvényjavaslatot nyújtott be, ami címe szerint a magánélet védelméről szól. Az indítvány furcsasága, hogy új normatív tartalma alig van, így viszont kérdéses, hogy mi vele a jogalkotó szándéka.

Elemzésünk az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/714. számú törvényjavaslatról


A T/714. sz. törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) átfogó jelleggel módosítaná az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvényt (a továbbiakban: Kkttv.) és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) számos rendelkezését. A Javaslat számos ponton indokolatlanul szűkíti a politikai szabadságjogok gyakorlásának lehetőségeit a választási eljárás során, sok helyütt törvényi szinten lerontva a szabadság- és demokráciabarát bírósági gyakorlatot, aláásva a szabad és tisztességes választások garanciáit.

Azt javasoljuk a parlamenti képviselőknek, hogy ne fogadjanak el két, mától tárgyalt törvényjavaslatot

Részletes elemzést küldtünk két, ma tárgyalni kezdett törvényjavaslattal kapcsolatban minden országgyűlési képviselőnek. Azt javasoljuk a képviselőknek, hogy a magánélet védelméről szóló és a gyülekezési jogról szóló törvényjavaslattal kapcsolatos meglátásainkat vegyék figyelembe, amikor a törvényjavaslatokhoz módosító javaslatokat fűznek, vagy azokról szavaznak, annak érdekében, hogy ne sérüljenek súlyosan az állampolgárok alapvető jogai.