Szólásszabadság-pert nyertünk a TV2-vel szemben

Jogerősen is elutasította a TV2-t üzemeltető MTM-SBS Televízió Zrt. keresetét és fellebbezését a bíróság abban a perben, amelyet a tévétársaság Vágó István ellen indított. A Fővárosi Ítélőtábla megerősítette, hogy a rendelkezésre álló információkból levont következtetés véleménynek minősül, amit alkotmányos védelem illet, és ezért azt tűrnie kell a felperesnek. Vágó jogait a perben a Társaság a Szabadságjogokért képviselte.

Vágó István a TV2-től való távozásával kapcsolatban még 2011-ben nyilatkozott úgy, hogy a távozása után egy jobboldali kötődésű lap a csatorna egyik fő hirdetőjévé vált, hogy a csatorna más reklámokból is mintegy egymilliárdos bevételhez juthatott, és hogy a HírTv-től érkezett oda egy munkatárs vezető beosztásba. A TV2 emiatt indított személyiségi jogi pert a műsorvezető ellen, azt állítva, hogy megalapozatlanul kelti rossz hírét, politikai elfogultságát. A per során azonban az elhangzott tényállításokat nem cáfolták, és nem vált világossá az sem, hogy a TV2 tulajdonképpen miért bontott szerződést Vágóval. Az elsőfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy a műsorvezető következtetései a véleménynyilvánítás körébe tartoznak, és hogy a szólásszabadsághoz való jog nemcsak az olyan véleményre terjed ki, amely teljes mértékben alá van támasztva tényekkel, hanem az egyes tényekből levonható következtetésekre is.
A TV2 fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen. Az alperesi képviseletet ellátó TASZ azonban a fellebbezési ellenkérelemben ismét cáfolta, hogy a kritikus kijelentések hamis tényeket tartalmaztak volna, és azt is, hogy az elhangzottak hamis színben tüntetnék fel a valóságot. A másodfokú, jogerős ítélet, elfogadva a TASZ érvelését, elutasította a TV2 fellebbezését és helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. Az ítélet szóbeli indokolásában a bíróság megismételte, hogy az alperes különféle tényekből, információkból vonta le a maga következtetését és alakította ki azt a véleményét, amelyben magyarázatot talált a vele történtekre. Annak eldöntése, hogy a levont következtetés helytálló-e, nem a bíróság feladata. Az ilyen vélemény még akkor is a szólásszabadság alkotmányos védelmét élvezi, ha az nem állná ki az igazság próbáját, ezért azt a TV2-nek tűrnie kell. A bíróság helyesen utalt arra, hogy önmagában valamely tény közlése is véleménynek minősülhet, hiszen magának a közlésnek a körülményei is tükrözhetnek véleményt, azaz a véleménynyilvánítás alkotmányos alapjoga nem korlátozódik csupán az értékítéletekre. Fontos kiemelni azt is, hogy a TV2 nemcsak közszereplő, hanem véleménybefolyásoló erővel rendelkező műsorszolgáltató, ezért az átlagosnál jóval több kritikát kell eltűrnie. Az alperes megnyilatkozása közérdekű ügyben elhangzott, kiemelten védett véleménynek minősül, amellyel kapcsolatban a véleménynyilvánítás határai még tágabban érvényesülnek.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A strasbourgi bírósághoz fordultunk a Parlamentből kitiltott újságírók ügyében

A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordultunk annak a hat újságírónak az ügyében, akiket hónapokra kitiltott a Parlament épületéből Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Azt kértük az EJEB-től, hogy mondja ki, hogy a sajtószabadságot és a tisztességes eljáráshoz való jogot sértette a házelnök döntése.

Kis lépés a Ptk-nak, hatalmas ugrás a szólásszabadságnak

A TASZ üdvözli az Alkotmánybíróság tegnapi döntését, mellyel megsemmisítette az új polgári törvénykönyv egy korlátozó szabályát. Az alkotmánybírósági határozat azért is nagyon fontos, mert részletesen és pontosan kijelölte azt a határt, ameddig az emberi méltósághoz való jog korlátozhatja a véleménynyilvánítás szabadságát. A döntés iránymutatás a jogalkalmazó szerveknek – elsősorban a bíróságoknak – melynek segítségével a jövőben nőhet a szólás- és sajtószabadságot érvényesítő ítéletek száma.

Nem kell helyreigazítani a politikai vélemény kinyilvánítását

A Fővárosi Ítélőtábla mai jogerős döntésével, a TASZ közreműködésének köszönhetően, elutasította a IV. Kerület Újpest Önkormányzatának sajtó-helyreigazítás miatt benyújtott keresetét. A jogerős ítéletben a bíróság kimondta, hogy a helyreigazítási kérelem nem állja meg a helyét. A TASZ üdvözli, hogy a bíróság szerint a sajtó egy megválasztott díszpolgár személyének bemutatásán és bírálatán keresztül szabadon kifogásolhatja az önkormányzati döntést.