Barion Pixel TASZ | Szolgálati közlemény: fogyatékosügyi megbeszélések a kormányzattal és az FSZK-val

Szolgálati közlemény: fogyatékosügyi megbeszélések a kormányzattal és az FSZK-val

Munkatársunk az elmúlt két hétben a hazai fogyatékosságpolitikát érintő két megbeszélésen vett részt. A megbeszélések témái az NFÜ fogyatékosügyi pályázata, valamint az intézménytelenítést koordináló testület legitimitása volt. Olvassa el a beszámolót!

 

"Az elmúlt két hétben a hazai fogyatékosságpolitikát érintő két megbeszélésen vettem részt, ezekről szeretnék röviden – szubjektív szemszögből, nyilvánvalóan szelektíven, de a tényekre szorítkozva – beszámolni. 
 
Az első megbeszélésre a Bentlakásos intézmények kiváltása címet viselő TIOP 3.4.1. pályázati konstrukció társadalmi vitájának zárásaként került sor a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban, a második megbeszélés helyszíne a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány székháza volt, témája pedig az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület.
 
1. Bentlakásos intézmények kiváltása – az NFÜ pályázati kiírása
 
Az első megbeszélésre 2011 december 6-án, a NEFMI Akadémia utcai székházban került sor. A megbeszélés témája a Bentlakásos intézmények kiváltása című pályázat társadalmi vitájában érkezett hozzászólások megvitatása volt. A megbeszélésen részt vett Bódy Éva (Nemzeti Erőforrás Minisztérium), Bugarszki Zsolt (szociálpolitikus, ELTE TáTK), Bujdosó Judit (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága), Csató Zsuzsa (Sorstárs Alapítvány az Egészségkárosodott Emberekért), Formanek Tamás  (NEFMI), Horváthné Szilasi Viktória (NEFMI), Linzenbold Ildikó (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága), Nagy Orsolya (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány), Spitálszky Andrea (Mental Disability Advocacy Center), Szabó Miklós és Simon Ernő (Magyarországi Evangélikus Egyház), Szauer Csilla (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány), Szentkatolnay Miklós (FSZK), Tokaji Imre (Debrecen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal), Vályi Réka (Autisták Prszágos Szövetsége), Vargáné Laczó Annamária (Vas Megyei Önkormányzat Szakosított Otthona), Verdes Tamás (Társaság a Szabadságjogokért).
 
Számomra a legfontosabb esemény ezen a megbeszélésen az volt, hogy a kormány képviselői jelezték, hogy a kilenc szervezet és több magánszemély által közösen kifogásolt lakócentrumok építésének lehetőségét a pályáztató továbbra is fenn kívánja tartani. A beszélgetés során több alkalommal is felhívtam a figyelmet rá, hogy 50 fős totális intézmények építése sérti a hazánk által is kihirdetett ENSZ fogyatékosügyi egyezményét, illetve az Európai Unió – vagyis a pályázatot finanszírozó szervezet – vonatkozó szakpolitikáját. A kormány képviselői rendre értésemre adták, hogy megértették a kifogásokat, és ebben a kérdésben a kormány nem kíván módosítani az álláspontján. A megbeszélésen elhangzott, hogy a pályáztatónak nem célja lakócentrumok építése, és előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek közösségi lakhatási megoldásokat kívánnak fejleszteni, és nem fektetnének lakócentrumokba. Mindazonáltal a magyar kormány nem kívánja megtiltani, hogy a forrásokat akár 50 fős totális intézmények építésére is fel lehessen használni. 
 
(Az NFÜ honlapján közzétették az összes beérkezett kérdésre és megjegyzésre adott pályáztatói válaszokat.)
 
2. Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület lehetséges bővítése
 
Erre a megbeszélésre a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány székházában került sor 2011. december 15-én. A beszélgetésen részt vett Nagy Orsolya (FSZK), Szauer Csilla (FSZK, a testület elnöke), Szentkatolnay Miklós (FSZK), Vályi Réka (AOSZ) és Verdes Tamás (TASZ). A beszélgetésre a TASZ munkatársaként azért kaptam meghívást, mert korábban a TASZ megkérdőjelezte a testület legitimitását. Szauer Csilla felhívta a figyelmet arra, hogy elérhető a testület honlapja, amelyen jegyzőkönyvek és egyéb fontos információk is elérhetők, illetve hamarosan a tagok szakmai életrajzai is olvashatók lesznek. 
 
Tájékoztatott minket arról, hogy a szakterületért felelős helyettes államtitkár a testület javaslatára három további taggal kívánja bővíteni a testületet azért, hogy biztosítva legyen a testület „arányos összetétele”. A javaslat értelmében a testület a jelenlegihez képest további három taggal bővülne: egy fő a pszichiátriai diagnózissal élő személyek felhasználói szervezeteit képviselné, egy fő a társadalomtudományi felsőoktatás (az ELTE Társadalomtudományi Kara) delegáltja lenne, egy további tagot pedig az újonnan létrehozandó civil műhely jelölne. A civil műhely a javaslat értelmében a testület tanácsadó szerve lenne, amely delegáltján keresztül érvényesíthetné a civil szervezetek vagy érdekképviseleti szervek szempontjait a testület munkájában. 
 
Elmondtam, hogy a javaslat megvalósítása bár növelné a fogyatékos személyeket képviselő szervezetek súlyát a testületben, s ennek megfelelően részben előrelépést jelent, nem változtat érdemben a TASZ által korábban kifogásolt helyzeten. Legalább két okból:
 
(1) Nem változik az, hogy a testület tagjait továbbra is a szakterületért felelős helyettes államtitkár kéri fel és teszi le, vagyis a testület továbbra is kiszolgáltatott marad egy politikai funkciót betöltő közhivatalnoknak. 
 
(2) Nem változna az sem, hogy a testületben a fogyatékos személyekből álló tagsággal bíró szervezetek megalázóan kis súllyal vesznek részt, és érdekeik érvényesítéséhez szükséges szavazati súllyal nem rendelkeznek. A TASZ véleménye szerint ahhoz, hogy a testület legitimitása biztosított legyen, minimálisan arra van szükség, hogy a bentlakásos intézményekben élő személyek egyes csoportjait képviselő érdekvédelmi szervezetek egyenként tagot delegálhassanak a testületbe, és olyan szavazati erővel bírjanak, amely az összes többi delegált által birtokolt szavazati erőhöz viszonyítva tényleges hatalmat adna nekik a döntések befolyásolásában. Ez azt jelenti, hogy a mentális zavarokkal élő és értelmi fogyatékos és autista és halmozottan fogyatékos és mozgáskorlátozott személyek érdekvédelmét ellátó és ezekhez a csoportokhoz tartozó tagsággal bíró szervezetek delegáltjainak külön-külön jelen kellene lenniük, és minimálisan csoportonként egy-egy, de akár több szavazattal kellene rendelkezniük a testületben. 
 
Szauer Csilla szerint a bővítésre jelenleg az eredeti javaslat szerint fog sor kerülni. Tájékoztatott, hogy felhasználói és szolgáltatói szervezetek számára ajánlják a civil műhely munkájában való részvételt. A műhelybe bármely érintettekből verbuvált tagsággal bíró szervezet és szolgáltatói szervezet regisztrálhat, a testületbe lépő és szavazati joggal bíró tagot a résztvevők maguk választják ki. A regisztrációs felület megnyitása még ebben az évben várható, a regisztrációra pedig 2012. január végéig lesz lehetőség. 
 
Verdes Tamás"
 
Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.