TASZ a korrupciós törvénycsomagról

A TASZ véleményezte a kormány által benyújott törvényjavaslatokat, amelyek a korrupció elleni harc jegyében kívánnak új intézményeket felállítani. Az álláspontunkat megküldtük az országgyűlési képviselőknek.
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi jogszabályi, jogintézményi keretek alapján a kompetens hatóságok nem képesek komoly eredményeket felmutatni a közélet megtisztításában, szükségesnek tartjuk, hogy egy erős jogkörrel rendelkező hivatal tegyen kísérletet az elkeserítő helyzet javítására. Külön üdvözöljük, hogy a közérdekű bejelentők védelméről szóló szabályozást is benne van a javaslatban, amely remélhetőleg arra ösztökéli az államplogárokat, hogy valóban a köz érdekében tárjanak fel visszásságokat.  
A törvénycsomag sok pozitív eleme ellenére kiegészítésre szorul. A TASZ az országgyűlési képviselőknek megküldött álláspontjában javasolja, hogy a jogalkotó szélesítse ki a törvényjavaslat tárgyi hatályát, mert az nem fedi le az összes olyan területet, ahol a korrupció virágzik. Komoly aggályaink vannak az új korrupciós hivatal elnökének a megválasztásáról szóló szabályokkal szemben, amelyek azt sejtetik, hogy nem feltétlenül pártsemleges ember kerül majd a szervezet élére.      
Sajnálatos, hogy annak ellenére, hogy az eredeti tervezetben még szerepelt a lobbitevékenységet szabályozó törvény átfogó módosítása is, ez a Parlamentnek benyújtott normaszövegből már hiányzik. A lobbi szabályozás nyilvánvaló visszásságait tükrözi, hogy 2009-ben mindössze 33 érdemi jelentést adtak le a lobbitevékenységet felügyelő Igazságügyi Hivatalnak, holott – elegendő csak a most lezajlott rádiófrekvencia elosztás körüli botrányra gondolni – nyilvánvaló, hogy ennél lényegesen magasabb azoknak a száma, akik az üzleti érdekeiket a közhatalmi döntéshozókkal való kapcsolatfelvételen kereszül próbálják érvényesíteni.
 

A TASZ részletes álláspontját itt elolvashatja!

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Szabadságjogi tanórák középiskolásoknak

A TASZ a Magyar Helsinki Bizottsággal és az Eötvös Károly Intézettel közösen olyan tanóra-mintákat készített a középiskolák számára, amelyek a demokratikus jogállamban legfontosabb szabadságjogok jelentőségével és e jogok gyakorlásával ismertetik meg a diákokat. A három jogvédő szervezet az alábbi óratervekkel ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a diákok a választójog, a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési jog és az információszabadság lényegével, tartalmával, alkalmazásukkal megismerkedve felelős és aktív állampolgárokká váljanak. Az óratervek anyaga szabadon felhasználható.

Semmisítse meg az Alkotmánybíróság az információszabadságot korlátozó szabályokat!

Ombudsmanhoz fordult a TASZ, a K-Monitor és a TI Magyarország az információszabadság korlátozása miatt. 

Alkotmányellenes a titoktörvény? A köztársasági elnökhöz fordulunk

A köztársasági elnökhöz fordul az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Társaság a Szabadságjogokért és a Transparency International Magyarország azt kérve, hogy a december 14-én, hétfőn elfogadott, a minősített adatok védelméről szóló törvényt az államfő aláírás helyett küldje meg az Alkotmánybírósághoz.