TASZ a korrupciós törvénycsomagról

A TASZ véleményezte a kormány által benyújott törvényjavaslatokat, amelyek a korrupció elleni harc jegyében kívánnak új intézményeket felállítani. Az álláspontunkat megküldtük az országgyűlési képviselőknek.
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi jogszabályi, jogintézményi keretek alapján a kompetens hatóságok nem képesek komoly eredményeket felmutatni a közélet megtisztításában, szükségesnek tartjuk, hogy egy erős jogkörrel rendelkező hivatal tegyen kísérletet az elkeserítő helyzet javítására. Külön üdvözöljük, hogy a közérdekű bejelentők védelméről szóló szabályozást is benne van a javaslatban, amely remélhetőleg arra ösztökéli az államplogárokat, hogy valóban a köz érdekében tárjanak fel visszásságokat.  
A törvénycsomag sok pozitív eleme ellenére kiegészítésre szorul. A TASZ az országgyűlési képviselőknek megküldött álláspontjában javasolja, hogy a jogalkotó szélesítse ki a törvényjavaslat tárgyi hatályát, mert az nem fedi le az összes olyan területet, ahol a korrupció virágzik. Komoly aggályaink vannak az új korrupciós hivatal elnökének a megválasztásáról szóló szabályokkal szemben, amelyek azt sejtetik, hogy nem feltétlenül pártsemleges ember kerül majd a szervezet élére.      
Sajnálatos, hogy annak ellenére, hogy az eredeti tervezetben még szerepelt a lobbitevékenységet szabályozó törvény átfogó módosítása is, ez a Parlamentnek benyújtott normaszövegből már hiányzik. A lobbi szabályozás nyilvánvaló visszásságait tükrözi, hogy 2009-ben mindössze 33 érdemi jelentést adtak le a lobbitevékenységet felügyelő Igazságügyi Hivatalnak, holott – elegendő csak a most lezajlott rádiófrekvencia elosztás körüli botrányra gondolni – nyilvánvaló, hogy ennél lényegesen magasabb azoknak a száma, akik az üzleti érdekeiket a közhatalmi döntéshozókkal való kapcsolatfelvételen kereszül próbálják érvényesíteni.
 

A TASZ részletes álláspontját itt elolvashatja!

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Ha lobbi, hát legyen lobbi

 

Érdekérvényesítés, korrupció vagy manipuláció? Társadalmi egyeztetés vagy önkényes törvénygyár? Ideje felismerni, hogy ezeknek a fogalmaknak a szétválasztása tudatosságot és következetes jogalkotást is feltételez. Ha a magyar kormány a rettegett (külföldi) befolyás nyomába kíván eredni, kezdhetné egy szigorú lobbitörvénnyel, amit legelőször is magára alkalmaz.

Századvég akták III. Piszkos üzlet: közmédiás hirdetésért cserébe „félrenéz” a kormány

Úgy tűnik, 2013-ban mindkét fél számára előnyös, ám de nem túl etikus üzletet kötött a kormány a Századvég egyik tanulmánya alapján. Ebből kiindulva, ha valaki jóban van a kormánnyal, nem teljesíti a szerződéses kötelezettségét, megúszhatja a szerződésbontást, ha milliárdokért köt le hirdetést a közmédiában.