TASZ a korrupciós törvénycsomagról

A TASZ véleményezte a kormány által benyújott törvényjavaslatokat, amelyek a korrupció elleni harc jegyében kívánnak új intézményeket felállítani. Az álláspontunkat megküldtük az országgyűlési képviselőknek.
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi jogszabályi, jogintézményi keretek alapján a kompetens hatóságok nem képesek komoly eredményeket felmutatni a közélet megtisztításában, szükségesnek tartjuk, hogy egy erős jogkörrel rendelkező hivatal tegyen kísérletet az elkeserítő helyzet javítására. Külön üdvözöljük, hogy a közérdekű bejelentők védelméről szóló szabályozást is benne van a javaslatban, amely remélhetőleg arra ösztökéli az államplogárokat, hogy valóban a köz érdekében tárjanak fel visszásságokat.  
A törvénycsomag sok pozitív eleme ellenére kiegészítésre szorul. A TASZ az országgyűlési képviselőknek megküldött álláspontjában javasolja, hogy a jogalkotó szélesítse ki a törvényjavaslat tárgyi hatályát, mert az nem fedi le az összes olyan területet, ahol a korrupció virágzik. Komoly aggályaink vannak az új korrupciós hivatal elnökének a megválasztásáról szóló szabályokkal szemben, amelyek azt sejtetik, hogy nem feltétlenül pártsemleges ember kerül majd a szervezet élére.      
Sajnálatos, hogy annak ellenére, hogy az eredeti tervezetben még szerepelt a lobbitevékenységet szabályozó törvény átfogó módosítása is, ez a Parlamentnek benyújtott normaszövegből már hiányzik. A lobbi szabályozás nyilvánvaló visszásságait tükrözi, hogy 2009-ben mindössze 33 érdemi jelentést adtak le a lobbitevékenységet felügyelő Igazságügyi Hivatalnak, holott – elegendő csak a most lezajlott rádiófrekvencia elosztás körüli botrányra gondolni – nyilvánvaló, hogy ennél lényegesen magasabb azoknak a száma, akik az üzleti érdekeiket a közhatalmi döntéshozókkal való kapcsolatfelvételen kereszül próbálják érvényesíteni.
 

A TASZ részletes álláspontját itt elolvashatja!

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Fény derülhet a Daimler-­ügyre, pert nyert a K-­Monitor a TASZ segítségével

Első fokon pert nyert a K-­Monitor a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ellen. Az MNV nem akarta nyilvánosságra hozni annak a 2010-­es vizsgálatnak a zárójelentését, amelyet egy korábbi Mercedes­busz-beszerzés ügyében folytattak le. A K-­Monitor a TASZ jogi képviseletével pert indított a dokumentumért.

Miért volt törvénytelen a házkutatás Horváth Andrásnál?

Horváth Andrásnál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábbi munkatársánál, 2013. december 19-én a rendőrség házkutatást tartott, melynek során lefoglaltak több száz oldalnyi dokumentumot és informatikai adathordozót. A TASZ jogsegélyszolgálata által képviselt közérdekű bejelentő jogorvoslattal élt az általa elszenvedett kényszerintézkedésekkel szemben. A Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) 2014. január 22-én meghozott, ám csak 2014. február 10-én kézbesített végzése elutasította az utolsó indítványunkat is - álláspontunk szerint alaptalanul. Érdemes összegezni Horváth András ellen folytatott eljárás eddigi fejleményeit, mert sok visszás és törvénysértő elemet lehet felfedezni.

Az informátor védelme

A TASZ és a K-Monitor közösen véleményezte a kormánynak a közérdekű bejelentők védelméről szóló törvénytervezetét.