Új tevékenységet indítottunk a civil részvétel erősítéséért

A civil szféra akkor igazán erős, ha sokféle szervezet működik, amelyek közös célok mentén képesek együtt dolgozni az általuk képviselt ügyekért. Emiatt, és a szűkülő civil térre reagálva úgy döntöttünk, hogy új programot indítunk stratégiai partnerség néven. A program kialakításában a mozgalmi és civil szervezeteket támogató Közélet Iskolája Alapítvánnyal működtünk együtt.

A program keretében a kiválasztott szervezetekkel, a TASZ stratégiai partnereivel egy közösen meghatározott cél elérése érdekében dolgozunk együtt, másrészt a Közélet Iskolája közreműködésével segítünk a szervezetfejlesztésben és átadjuk saját jogvédői munkánk tapasztalatait. Mi a jogi tudásunkat, valamint a több évtizedes jogvédői munkából származó tapasztalatunkat visszük az együttműködésbe. A Közélet Iskolája mozgalmi iskolaként a szerveződéssel, stratégiai tervezéssel és érdekvédelemmel kapcsolatos tudásával támogatja a partnerszervezetek eredményes munkáját az együttműködésben, valamint a hosszú távon fenntartható szervezeti működés kialakításában segíti őket.

A program 2023 őszén egy tesztidőszakkal indult, melynek keretében három érdekvédelemmel és jogérvényesítéssel foglalkozó partnerszervezettel dolgozunk együtt:

  • A veszprémi székhelyű AutiSpektrum Egyesület 10 éve végzi autista gyermekek és szűkebb-tágabb környezetük komplex megsegítését. A programban a társadalom szemléletformálásán és a sajátos nevelési igényű gyerekeket nevelők jogtudatosításán fogunk közösen dolgozni. Célunk, hogy előmozdítsuk azt, hogy minden gyerek az igényeinek és szükségleteinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.

  • A Magyar Anyák civil akciócsoport 2018. december végén a rabszolgatörvény elleni tiltakozási hullám alatt jött létre, azzal a céllal, hogy kirángassák a szülőtársaikat és tágabb értelemben a családokat a politikai apátiából, és szavazásra buzdítsák őket és felhívják a figyelmet a szakértői kormány jelentőségére. Jelenleg aktívan vesznek részt az oktatási mozgalomban és azért harcolnak, hogy a gyerekeik valódi demokráciában nőhessenek fel. A csoporttal azon dolgozunk majd, hogy minél több szülő tudjon aktívan élni a jogaival az óvodában és iskolában, elősegítve ezzel az iskola és a szülők együttműködését, közös cselekvését a gyerekek érdekében.

  • A Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségével az egyre terheltebb Balaton érzékeny vízparti területeinek védelméért dolgozunk, és azért, hogy mindenki megismerhesse tavaink, vizes élőhelyeink megőrzésének és helyreállításának fontosságát és eszközeit. A szövetséget a tavak védelmében létrejött civil szervezetek alapították azzal a céllal, hogy az Alaptörvény P. cikkének szellemiségében a természeti erőforrások közül különösen a vízkészlet - tavaink, a felszíni és felszín alatti vizek, a vizes élőhelyek -, a biológiai sokféleség védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzésén dolgozzon.

A programban résztvevő szervezetek kiválasztásánál fontos volt, hogy a működésünket meghatározó alapvető értékek összhangban legyenek. A résztvevő szervezetek pártpolitikától, helyi hatalomtól teljesen függetlenül működnek, közhatalom megszerzésére nem törekszenek, de hozzánk hasonlóan támogatják a polgárok közéleti szerepvállalását. A program során a kiválasztott szervezetek részben közös képzéseken vesznek részt, részben személyre szabott támogatásban, mentorálásban, képzésben részesülnek, amelyet a TASZ és a Közélet Iskolája, igény esetén pedig más szakértők biztosítanak.

Hisszük, hogy tudásunkat és erőnket összeadva nagyobb társadalmi hatást tudunk elérni, ezért ezzel a programmal is bátorítani kívánjuk a civil együttműködéseket.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Gyakornokot keresünk Regionális Programunkba!

Keressük új gyakornokunkat Miskolcon vagy Szegeden, aki a TASZ helyi kapcsolatainak építését és a szervezet regionális munkáját segíti. Regionális Programunkban évek óta azon dolgozunk, hogy ingyenes jogsegélyszolgálattal, jogtudatosító eseményekkel, programokkal országszerte elérjük a lakosságot.

Közérthető tájékoztatónk az álhírek és dezinformáció ellen az Ukrajnában zajló háború kapcsán

Az álhírek, a szándékosan félrevezető tartalmak jelentősen megnehezítik a tájékozódást. Ez a jelenség mára mindennapossá vált, ennek káros hatásai különösen erősek lehetnek háború idején. Az Ukrajna ellen indított háború kapcsán Oroszország tudatosan terjeszt álhíreket a közvélemény befolyásolása érdekében Erről részletesen írt többek között a Politcal Capital is több elemzésében, illetve a Lakmusz tényellenőrző oldal rendszeresen közöl az álhíreket, dezinformációkat leleplező írásokat.

Félrevezette a minisztériumot az állami szociális intézetek fenntartója, amikor a munkaerőhiány miatt számonkérték

Bizonyítékunk van rá, hogy az állami szociális és gyermekvédelmi intézetek fenntartója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) félrevezette a minisztériumot a bázakerettyei pszichiátriai otthont sújtó munkaerőhiányról. Rétvári Bence államtitkár képviselői kérdésre azt állította, hogy van elég dolgozó az otthonban. A valóság azonban az, hogy augusztus végén a jogszabályban előírthoz képest 38 százalékos volt a munkaerőhiány a bentlakásos intézetben. Úgy tűnik, az SZGYF mást mondott a minisztériumnak, mint ami a valóság, és ezzel a parlamenti képviselőket, illetve rajtuk keresztül a nyilvánosságot is félretájékoztatta.