Vagyonnyilatkozatok: jogi kiskapun szökik el az önkormányzat a nyilvánosság elől

A kazincbarcikai önkormányzattal szemben nyert pert elsőfokon ügyfelünk, aki a képviselői vagyonnyilatkozatokat szerette volna megismerni. Az önkormányzat csak személyes betekintést biztosított volna a dokumentumok elküldése helyett.

A képviselők, valamint a polgármester és az alpolgármester vagyonnyilatkozatai az önkormányzati törvény szerint egyértelműen közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. Ezt a kazincbarcikai önkormányzat sem vitatta. Ügyfelünk azonban elektronikus másolatban kérte az iratokat, nem fogadta el a személyes betekintést – az ugyanis nemcsak a járványhelyzet miatt problémás, hanem az információszabadságról szóló törvény előírásával is szemben áll. A törvény kimondja: „Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni.”

Az önkormányzat állandó képviseletében eljáró ügyvéd azzal érvelt, hogy az önkormányzat nem is minősül adatkezelőnek, mert a vagyonnyilatkozatokat nem az önkormányzat, hanem annak illetékes jogi bizottsága kezeli. A Miskolci Járásbíróság azonban úgy foglalt állást, hogy mivel az adatkezelésre vonatkozó döntések meghozatala és végrehajtása az önkormányzat feladata, így a vagyonnyilatkozatok kezelőjének is az önkormányzat minősül, függetlenül attól, hogy egyes adatkezelési műveleteket – nyilvántartás, ellenőrzés, vizsgálat – az egyik bizottságának hatáskörébe utalta. A bíróság azt is megállapította, hogy a betekintési lehetőség felajánlása nem jogszerű ahelyett, hogy az ügyfelünk által pontosan meghatározott módon, elektronikus úton küldenék el a dokumentumokat.

Ez az ügy is rávilágít arra, hogy az önkormányzati törvény hogyan teszi lehetővé, hogy egy önkormányzat visszaéljen a szabályokkal, ha épp ahhoz fűződik érdeke. Az önkormányzati törvény alapján ugyanis, amikor a képviselők új vagyonnyilatkozatot adnak le, vissza kell nekik adni az előzőt – szemben a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozataival, amelyeknek mandátumuk végéig elérhetőnek kell maradniuk a parlament honlapján. Egy önkormányzat így meg tudja tenni, hogy addig húzza az időt, amíg megszűnik az adatkezelés – vagyis ha nem akarja, hogy nyilvánosságra kerüljön a képviselők, vagy a polgármester vagyonnyilatkozata, mondvacsinált okkal megtagadja az adatigénylés teljesítését, ezzel kiprovokálja a pert, amit addig húz, míg új vagyonnyilatkozatot kell leadniuk a képviselőknek. Innentől az önkormányzatnak nyert ügye van: széttárhatja a kezét, hiszen a bíróság sem tudja arra kötelezni, hogy olyan dokumentumot adjon ki, ami már nincs a birtokában.

Ezt a csapdát az adatigénylő azzal tudja kikerülni, ha a per megindításakor ideiglenes intézkedésként azt is kéri a bíróságtól, hogy kötelezze az önkormányzatot a vagyonnyilatkozatok másolatának megőrzésére. A fenti ügyben a bíróság elrendelte, hogy a vagyonnyilatkozatokról az önkormányzat készítsen másolatot, és azokat a per jogerős lezárultáig őrizze – ennek hiányában az önkormányzat fellebbezés után, a másodfokú eljárásban már nem minősülne adatkezelőnek. Ám ügyfelünk már korábbi vagyonnyilatkozatokért is perelte a kazincbarcikai önkormányzatot – akkor a bíróság elutasította az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet, és már az elsőfokú eljárás a kereset elutasításával végződött. Ám azt a pert sem hagyjuk ennyiben: bár ügyfelünk azokhoz a vagyonnyilatkozatokhoz nem fog hozzájutni, a jogerős ítélettel szemben panasszal fordulunk az Alkotmánybírósághoz annak érdekében, hogy a kiskapu, amelyen az önkormányzat elszökhet a nyilvánosság elől, bezáruljon.

Az anonimizált ítélet

letöltés »

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A járvány nem lehet ürügy az időhúzásra az Alkotmánybíróság szerint sem

Meg kell jelölniük az állami szerveknek, hogy pontosan milyen feladatuk maradna ellátatlanul, ha időben válaszolnának az adatigénylésekre.

Mélyen hallgat az Alkotmánybíróság, amikor a legnagyobb szükség lenne az átláthatóság melletti kiállásra

Érdemi vizsgálat nélkül zárta le az Alkotmánybíróság azt az eljárást, ami azért indult, mert a kormány tavasszal a veszélyhelyzetre hivatkozva háromszorosára nyújtotta a közérdekű adatigénylések megválaszolásának határidejét.

Vegyél részt a közügyekben! Útmutatónk helyi aktivistáknak

Ezt az útmutatót helyi aktivisták számára állítottuk össze. Olyan embereknek, akik aktívan szeretnének részt venni a közvetlen környezetüket érintő kérdések eldöntésében, az életüket befolyásoló események megvalósulásában. Az útmutató a Helyi Aktivizmus projektünk keretében készült.