A bíróság ítélete szerint titokban tarthatja a miniszter az új Alkotmány tervezetét

A Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését: Petrétei József Igazságügyi- és Rendészeti Miniszter jogi képviselőinek érvelését fogadta el és elutasította a TASZ keresetét, amelyben az új alkotmány tervezetét, mint közérdekű adatot kérte nyilvánosságra hozni.

Az alperes képviselője a mai tárgyaláson először eljárási kétségeinek adott hangot, ezt követően kifejtette álláspontját, miszerint az első fokú bíróság nem tisztázta, hogy mi minősül olyan törvény előkészítési eljárási szakasznak melyben fennáll a közérdekű adatigénylés lehetősége. Véleménye szerint nem történt olyan miniszteri rendelkezés, amelynek következtében a törvény tervezetét nyilvánosságra lehetne hozni, vagyis az továbbra is döntés előkészítő anyagnak minősül, és mint ilyet a miniszter nem köteles kiadni.


Schiffer András - a TASZ ügyvivője – előadta, hogy Petrétei József nyilatkozata, mely szerint a szakmai munkát a minisztérium befejezte és a végső döntés a miniszterelnök feladata azt tükrözi, hogy a jogszabály tervezet elkészült és azt az adatvédelmi törvény alapján nyilvánosságra kell hozni.


A bíróság indokolásában először rendezte az eljárási kérdéseket, majd az ügy érdemére tekintettel kifejtette, hogy az Ítélőtábla nem tudja elfogadni a Fővárosi Bíróság ítéletét, mert az jórészt általános jogelvekre hivatkozott ítéletében, holott konkrét jogszabályokra kellett volna utalnia. A bírói tanács elnöke kifejtette, hogy a jogvita eldöntése során az a fő kérdés, hogy mi minősül olyan rendelkezésnek, melynek során fennáll a miniszter részéről az adatközlési kötelezettség. Sajnos az ítélet szóbeli indokolásából nem derült ki, hogy mely miniszteri döntéstől ismerhet meg a nyilvánosság egy törvénytervezetet, csak annyi derült ki, hogy jelen esetben, a miniszter semmilyen formában nem döntött arról, hogy az anyag nyilvános vitára terjeszthető-e. A bíróság kifejtette, hogy a jogvita alapjául egy „szerencsétlen alperesi nyilatkozat” szolgált, melyben Petrétei József egy a kérdésben kompetenciával nem rendelkező szerv (a miniszterelnök) döntésétől tette függővé a tervezet nyilvánosságra hozatalának lehetőségét.


A TASZ a mai ítéletből azt a következtetést vonja le, hogy a miniszter sajtónak adott nyilatkozata sajnos semmilyen jogi relevanciával nem bír, az, hogy a szakmai munkával elkészültek nem jelenti, hogy az eredményt a nyilvánosság is megismerhetné.Olvassa el az előzményeket!

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Diszkriminált a Debreceni Egyetem, amikor kitiltotta oldaláról a Putyint kritizáló kommentelőt

Elmarasztalta az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) a Debreceni Egyetemet, mert politikai véleménye miatt diszkriminálta diákját, aki Putyin ellen az egyetem Facebook-oldalán tiltakozott. 2017 októberében indítottunk eljárást az EBH előtt Barna Eszter ügyében, aki Putyin díszpolgári címe miatt írta ki az egyetem oldalára, hogy ő ehhez “nem adja a nevét”, majd kitiltották az oldalról.

Nyílt levél a Rendőrfőkapitánynak: biztosítsa a polgárok szabad gyülekezését!

Nyílt levélben kérjük Budapest Rendőrfőkapitányát, hogy tájékoztasson minket és a közvéleményt arról, hogy a rendőrség hogyan biztosítja, hogy az Országgyűlés alakuló ülése előtti, alatti és utáni időpontok során a gyülekezni kívánók élni tudjanak alkotmányos jogukkal.

A TASZ 2018. évi választási monitoring tevékenységének céljai, módszere, mércéje, és nyilvános eredményei

A TASZ Választási Jogi Programjának részeképp az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának választási eljárása idején jogi monitoring (megfigyelési) tevékenységet is végez. Az alábbiakban találhat információt megfigyelési tevékenységünk céljairól, módszeréről, és nyilvános eredményeiről. A megfigyelést végző, ahhoz szükséges képzést elvégzett személyeket a megfigyelés során itt olvasható Etikai Kódexünk rendelkezései kötik.