A bíróság ítélete szerint titokban tarthatja a miniszter az új Alkotmány tervezetét

A Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú bíróság döntését: Petrétei József Igazságügyi- és Rendészeti Miniszter jogi képviselőinek érvelését fogadta el és elutasította a TASZ keresetét, amelyben az új alkotmány tervezetét, mint közérdekű adatot kérte nyilvánosságra hozni.

Az alperes képviselője a mai tárgyaláson először eljárási kétségeinek adott hangot, ezt követően kifejtette álláspontját, miszerint az első fokú bíróság nem tisztázta, hogy mi minősül olyan törvény előkészítési eljárási szakasznak melyben fennáll a közérdekű adatigénylés lehetősége. Véleménye szerint nem történt olyan miniszteri rendelkezés, amelynek következtében a törvény tervezetét nyilvánosságra lehetne hozni, vagyis az továbbra is döntés előkészítő anyagnak minősül, és mint ilyet a miniszter nem köteles kiadni.


Schiffer András - a TASZ ügyvivője – előadta, hogy Petrétei József nyilatkozata, mely szerint a szakmai munkát a minisztérium befejezte és a végső döntés a miniszterelnök feladata azt tükrözi, hogy a jogszabály tervezet elkészült és azt az adatvédelmi törvény alapján nyilvánosságra kell hozni.


A bíróság indokolásában először rendezte az eljárási kérdéseket, majd az ügy érdemére tekintettel kifejtette, hogy az Ítélőtábla nem tudja elfogadni a Fővárosi Bíróság ítéletét, mert az jórészt általános jogelvekre hivatkozott ítéletében, holott konkrét jogszabályokra kellett volna utalnia. A bírói tanács elnöke kifejtette, hogy a jogvita eldöntése során az a fő kérdés, hogy mi minősül olyan rendelkezésnek, melynek során fennáll a miniszter részéről az adatközlési kötelezettség. Sajnos az ítélet szóbeli indokolásából nem derült ki, hogy mely miniszteri döntéstől ismerhet meg a nyilvánosság egy törvénytervezetet, csak annyi derült ki, hogy jelen esetben, a miniszter semmilyen formában nem döntött arról, hogy az anyag nyilvános vitára terjeszthető-e. A bíróság kifejtette, hogy a jogvita alapjául egy „szerencsétlen alperesi nyilatkozat” szolgált, melyben Petrétei József egy a kérdésben kompetenciával nem rendelkező szerv (a miniszterelnök) döntésétől tette függővé a tervezet nyilvánosságra hozatalának lehetőségét.


A TASZ a mai ítéletből azt a következtetést vonja le, hogy a miniszter sajtónak adott nyilatkozata sajnos semmilyen jogi relevanciával nem bír, az, hogy a szakmai munkával elkészültek nem jelenti, hogy az eredményt a nyilvánosság is megismerhetné.Olvassa el az előzményeket!

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Kockázatos szerek és veszélyes drogpolitikák - Mire jó az információszabadság?

Nyilvánosságra került Dr. Molnár Lajos egészségügyi miniszter levele, melyben a Pszichiátriai és Neurológiai Szakmai Kollégiumot előző állásfoglalása visszavonására, és új, megfelelő színvonalú dokumentum kiadására kéri.

Semmisítse meg az Alkotmánybíróság az információszabadságot korlátozó szabályokat!

Ombudsmanhoz fordult a TASZ, a K-Monitor és a TI Magyarország az információszabadság korlátozása miatt.

Ma lép hatályba a lobbitörvény

A fél éve kihirdetett lobbitörvény hozzájárulhat ahhoz, hogy a közügyeink átláthatóbbak legyenek és a korrupció csökkenjen, azonban a non-profit érdekérvényesítőket súlyosan diszkriminálja.