A kerekesszékesek jogainak védelméért az ombudsmanhoz fordulunk

Jogsegélyszolgálatunknál sokan jelezték, hogy a betegszállítók csakis a hagyományos, összecsukható kerekesszéket hajlandók a beteggel együtt a célállomásra juttatni – aki elektromos széket használ, e nélkül viszik el az egészségügyi intézményekbe. Itt aztán, közlekedési segédeszköz híján, mozgásképtelenül kénytelenek várakozni sokszor hosszú órákig. Szerintünk ez a gyakorlat alapjogsértő, így az ombudsmanhoz fordulunk.

Az alapvető jogok biztosához fordulunk, miután jogsegélyszolgálatunkon többen is jelezték: a betegszállítók nem viszik el az elektromos kerekesszéket a beteggel együtt, csak az összecsukható, kézzel hajtható eszközök szállítását vállalják.

Ennek az az eredménye, hogy az elektromos kerekesszék használatára kényszerülők képtelenek az önálló helyváltozatásra a célállomáson – jellemzően egészségügyi intézményekben, kivizsgálásra várva. Nem tudnak eljutni mosdóba vagy büfébe: kiszolgáltatottan kénytelenek várni arra, hogy az egészségügyi intézmény személyzete a kivizsgálásokra szállítsa őket.

Alapjogsértő, de megfelel a jogszabálynak

A betegszállítóknak ez a gyakorlata véleményünk szerint alapjogot sért, de pillanatnyilag nem sérti a vonatkozó jogszabályt: az erről szóló miniszteri rendelet szerint csak a könnyűszerkezetű, összecsukható kerekesszéket kötelesek elszállítani a betegszállítók.

Álláspontunk szerint ez nemzetközi egyezménybe ütközik és több alapvető jogot is megsért:

  • A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény értelmében Magyarországnak másokkal azonos alapon kellene biztosítania a fogyatékossággal élő személyek számára a közlekedéshez való hozzáférést. Az Egyezmény szerint az is Magyarország feladata, hogy tegye lehetővé a fogyatékossággal élő személyek személyes mobilitását az általuk meghatározott időben és módon, elérhető áron.
  • Sérül az emberi méltóság, amely mindenkit egyaránt megillető, korlátozhatatlan alapjog, a betegjogok alapja. A magyar állam mulaszt akkor, amikor nem teremt egyenlő helyzetet a kerekesszékesek között, így egyeseket kiszolgáltatottabbá, megalázottabbá tesz másoknál.
  • Sérül a szabad mozgáshoz való jog is: ez a jog nemcsak hogy mindenkit egyenlően megillet, aki törvényesen tartózkodik az országban, hanem az Alkotmánybíróság egy korábbi határozata értelmében a magyar államnak kifejezett intézkedésekkel tennie kell azért, hogy ez a jog valóban mindenkit egyenlőként illessen meg. Jelen esetben ez nem valósul meg.
  • Végezetül sérül a hátrányos megkülönböztetés tilalmának követelménye is. A jogszabály ugyanis úgy válogat a kerekesszékesek között, hogy ezt semmilyen jogi érv nem indokolja – a kerekesszéket használók jogi megítélése teljesen azonos kellene, hogy legyen, függetlenül attól, hogy egyébként milyen típusú eszközt használnak.

Gyakorlati ellenérvek

Az elektromos kerekesszékek szállításával szembeni ellenérvek gyakorlatiak: a betegszállítók úgy érvelnek, hogy egy összecsukható, könnyűszerkezetes szék szállítása nagyságrendekkel kisebb feladatot ró rájuk, mint egy nagydarab, 60-70 kilós szék mozgatása. Csakhogy egy alapvető jog korlátozása – mint amilyen például a szabad mozgáshoz való jog – csak akkor lehetséges, hogyha egy másik alapjog érvényesítése érdekében ez szükséges. Nem lehet tehát praktikus okok miatt, például azért korlátozni, mert a betegszállítóknak nehézkes az elektromos székek szállítása, ez ugyanis nem alapjog.

Erre kérjük az ombudsmant

Azt indítványoztuk ezért az alapvető jogok biztosánál, hogy indítson eljárást, amelyben kivizsgálja, hogy szerinte is megvalósul-e a fent kifejtett alapjogsértés. Azt is kértük, hogy kezdeményezze a jogszabály módosítását, annak érdekében, hogy egységesen valamennyi kerekesszékre vonatkozzon a betegszállítók szállítási kötelezettsége.

Az eljárás eredményeként remélhetőleg hamarosan valamennyi kerekesszékes egyenlő feltételekkel juthat el az egészségügyi intézményekbe.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

KISOKOS: Adatvédelem az egészségügyben

Annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátás és finanszírozás hatékonyabb legyen, jelentősen megváltozott az egészségügyi adatainkhoz való hozzáférés szabályozása. Egészségügyi adataink, leleteink elektronikusan elérhetők minden kezelőorvos számára, aminek vannak előnyei, de hátrányai is.

Miért szállt rá az ombudsman a kormányra és a bíróságokra?

Képzeld el, hogy bevisznek a pszichiátriára, mert a szomszéd szerint öngyilkossággal fenyegetőzöl. Kopog a rendőr, te ajtót nyitsz, majd némi huzavona után bevisznek a János kórház pszichiátriájára a zárt osztályra. Érkezés után kapsz egy szurit, majd elsötétül a kép.

Hasogató fejfájásra ébredsz. Orvos sehol. A nővér kitartó könyörgésedre csak annyit felel, hogy nem mehetsz sehová, amíg az osztályvezető professzor úr haza nem enged. Ha pedig menni akarsz, azok a markos legények majd elveszik a kedved, és adnak még egy szurit.

Olvasd tovább...

Drawing the Line

Freedom of religion and equality are fundamental rights, enshrined in human rights laws and constitutions around the world. This report, Drawing the Line: Tackling Tensions Between Religious Freedom and Equality, examines three interrelated aspects of these rights: religious freedom and equality for LGBT individuals, religious freedom and reproductive rights, and religious freedom as expressed through attire, hair, or other forms of religious appearance.