Barion Pixel TASZ | A konyári felvétel nem cáfolja a rasszista cselekmény gyanúját

A konyári felvétel nem cáfolja a rasszista cselekmény gyanúját

A rendőrség álláspontja szerint az általa közzétett, hang nélküli, homályos felvételek alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem történt jogsértés szeptember 5-én a konyári általános iskola előtt. A rendőrségi eljárás jogszerűségét vitató emberi jogi szervezetek, közöttük a TASZ szerint azonban a közzétett felvétel nem alkalmas annak tisztázására, hogy mi történt Konyáron.

A szeptember 5-én a konyári általános iskolánál történt incidens kapcsán hat civil szervezet kérte az illetékes minisztert és rendőri vezetőket annak megvizsgálására, hogy a rendőrség jogszerűen járt-e el, amikor nem indított eljárást.

A rendőrség szeptember 12-i közleményében – anélkül, hogy érdemben reagált volna a levelünkben megfogalmazott aggályokra és a rasszista indítékot alátámasztó körülményekre – kinyilatkoztatta, hogy megfelelően járt el. Hivatkozott az iskolaigazgató nyilatkozatára, miszerint jogsértés az iskola irányába nem történt, egyben hallomásoknak titulálta a szemtanúk nyilatkozatait.

Szeptember 16-án a rendőrség közzétette a helyszínen lévő három térfigyelő kamera egyikének néma, elhomályosított felvételét. Erre alapozva a rendőrség „a maga részéről a konyári ügyet lezártnak tekinti”, ami márcsak azért is meglepő, mert az egyik civil szervezet vezetője feljelentést tett, amit a büntetőeljárási törvény szerint a rendőrség köteles elbírálni. 

A civil szervezetek álláspontja szerint az iskolaigazgató nem büntetőjog-alkalmazó, tehát nem elfogadható az ő jogi állásfoglalására alapítani a rendőrség magatartását.  Továbbá, a rendőrség által közzétett felvétel alkalmatlan az események pontos tisztázására. Egyrészt azért, mert néma, tehát nem állapítható meg, hogy hangzottak-e el fenyegető illetve rasszista megnyilvánulások. Másrészt azon az udvarnak és az utcának csak egy részét látjuk. A felvételen a tömeges rendőri igazoltatás se vehető ki, pedig az a rendőrség közlése szerint megtörtént. Mindebből következően a rendőrség részéről azt állítani, hogy valami, pl. a nyilvános vizelés biztosan nem történt meg, mert nem látszik a felvételen, logikailag sem állhatja meg a helyét.

Ugyanakkor a hvg.hu már korábban közzétette ugyanannak a felvételnek egy rövidebb, ám nem elhomályosított verzióját, amely legalábbis alátmasztja a további vizsgálatok indokoltságát:

·      A felvételen jól látható, hogy a busz utasai egy, a nyilaskeresztre legalábbis feltűnően hasonlító szimbólummal ellátott, nagyméretű drapériát feszítenek ki, és  egyikük hadonászva az iskola udvarán tartózkodó gyerekek felé tart.

·      Az is jól látható, hogy a gyerekek többsége már mielőtt a busz utasai felsorakoznának az iskolával szemben, a busz felé fordul, és – szemben a rendőrség állításával – , félbe hagyja a játékot. Ez valószínűsíti a kihívó hangoskodást már a himnuszéneklést és ria-riázást megelőzően is.

·      Egyértelműen látszik a felvételen az is, hogy az udvaron tartózkodó, többnyire a buszos csoportot figyelő gyerekeket egy tanítónéni kb. fél perccel a csoport felsorakozását követően betereli az iskolába. Hogy ennek a nagyszünet vége lett volna az oka, ahogy azt a rendőrség állítja, nyilvánvalóan nem dönthető el a felvétel alapján. Ugyanakkor a szünet vége és a fenyegetettség egymást nem kizáró körülmények.

·      Megjegyezzük, a közösség tagja elleni erőszak (Btk. 216.§ (1)) megvalósulásához nem szükséges, hogy a kihívóan közösségellenes magatartás riadalmat okozzon, arra pusztán alkalmasnak kell lennie. Nem perdöntő tehát, hogy a felvételeken látszik-e riadalom vagy sem. Ehhez képest tény, hogy több helyi lakosban, köztük gyerekekben riadalmat keltettek a busz utasai – erről többen nyilvánosan is nyilatkoztak, ahogyan arra sejtetve és az áldozatokat hibáztató attitűddel a rendőrségi közlemény is utal.

Fontos, a rasszista indítékot alátámasztó, ám a rendőrség által figyelmen kívül hagyott körülmény, hogy a busz utasainak egyike a cigány gyerekek fizikai erőszakkal történő „megrendszabályozását” egy népszerű videómegosztón elterjedt filmben hangoztató, ezért a szóban forgó iskolából eltávolított pedagógus volt, aki a szélsőséges nézeteknek helyt adó kurucinfo internetes portálon indokolta a drukkerek – felvételről pontosan nem rekonstruálható – jelenlétét. Eszerint: „mi pedig gondoltuk, identitástudatuk formálása céljából elénekeljük nekik a magyar és a székely himnuszt – az iskolában sajnos úgysem szokták énekelni azokat oly gyakran, sőt… Tehát eme nemes céltól vezérelve elénekeltük a két himnuszt, valamint egy erős "ria-ria-Hungária" rigmus hangzott el részünkről.”

A civil szervezetek továbbra is fenntartják álláspontjukat, miszerint súlyosan alapjogsértő a rendőrség tétlensége és felhívják a rendőrséget, hogy az egyenlő bánásmód követelményének tiszteletben tartásával vizsgálja ki az ügyet. A gyűlölet-bűncselekmény gyanúját a felvétel nem cáfolja, a jogszabályok alapján a rendőrségnek az eljárást hivatalból meg kellett volna indítania, a szemtanúkat ki kellett volna hallgatnia. Érthetetlen számunkra, vajon a rendőrség ahelyett, hogy a felmerült kérdések tisztázására nyomozást indítana, miért szakmailag megalapozatlan állításokat tartalmazó sajtóközlemények kiadásával tölti az idejét. Egy alapos nyomozás nélkül nem tisztázható, hogy mi történt, így az sem, hogy megvalósult-e bűncselekmény vagy sem.

 

 

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.