Alapjogokat sért az új Polgári törvénykönyv

Az új Polgári törvénykönyv antidemokratikus eljárás eredménye. Korlátozó rendelkezései és hiányzó garanciái miatt sérti a szólás- és információszabadságot, a különböző életfelfogású állampolgárok egyenlőségét és a fogyatékkal élők méltóságát.

A TASZ szerint a Ptk. elfogadásának módja nem felel meg a demokratikus eljárás követelményeinek. A több mint egy évtizedes előkészítés ellenére a parlamenti eljárás utolsó fázisában benyújtott és érdemi vitára nem bocsátott módosítások sokasága karakteresen átformálta a kódexet.

Az új Ptk. nemcsak megőrzi a jelenlegi korszerűtlen szabályozás néhány elemét, hanem fontos emberi jogi területeken visszatér az 1989 előtti idők jogszemléletéhez. A kódex sérti a szólás- és sajtószabadságot, mert akadályozza a közhatalom-gyakorlók és más közszereplők bírálatát. Az információszabadsággal ellentétes, hogy a közpénzekkel gazdálkodó intézmények üzleti titokra hivatkozva eltitkolhatják a nyilvánosság elől a szerződéseiket. Az állampolgári egyenlőséget sérti, hogy a kódex a házassági és a családi jogosultságokat önkényesen szűk körben biztosítja, diszkriminálva például a különnemű élettársakat és az azonos nemű párokat. A Ptk. – a nemzetközi normákkal ütköző módon – lehetővé teszi, hogy értelmi fogyatékosokat, pszichiátriai betegeket és időseket megfosszanak személyi és vagyoni jogaiktól.

A TASZ emlékeztet arra, hogy a parlament már 2009-ben megszavazta az új Ptk.-t, amellyel kapcsolatban a jelenleginél kevésbé súlyos formai és tartalmi kifogások merültek fel. Akkor a köztársasági elnök először az elfogadott kódexet, majd a hatályba lépéséről szóló törvényt küldte vissza a parlamentnek. Az újratárgyalást követően az Alkotmánybíróság – ellenzéki képviselői indítványra – nagyon gyors eljárásban kimondta, hogy az új Ptk. nem léphet hatályba.

Ha 2009-2010-ben az alkotmányosság védelme indokolttá tette, hogy a köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság megakadályozza a Ptk. életbe lépését, akkor az alkotmányos kontroll még szükségesebb volna a mostani helyzetben, hiszen a kódex elfogadása és tartalma súlyosan sérti a demokratikus jogelveket és az alapjogokat.

„A TASZ álláspontja szerint elfogadhatatlan, hogy az új Ptk. a családok felét nem tekinti családnak” – mondta Bence Rita betegjogi programvezető. A jogász hozzátette, hogy „az új Ptk. veszélybe sodorja a fogyatékos állampolgárok jogegyenlőségét is”.

Hegyi Szabolcs, a TASZ politikai szabadságjogok programvezetője elmondta, hogy „a személyiségi jogok új szabályozása súlyos visszalépést jelent a közpénzek átláthatósága és a kritika szabadsága terén”.

Kérjük, kövesse figyelemmel a TASZ blogját (http://ataszjelenti.blog.hu/), ahol a következő napokban három külön bejegyzésben részletesen is bemutatjuk az új Ptk. alapjog-sértő szabályait.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Szabadságjogi tanórák középiskolásoknak

A TASZ a Magyar Helsinki Bizottsággal és az Eötvös Károly Intézettel közösen olyan tanóra-mintákat készített a középiskolák számára, amelyek a demokratikus jogállamban legfontosabb szabadságjogok jelentőségével és e jogok gyakorlásával ismertetik meg a diákokat. A három jogvédő szervezet az alábbi óratervekkel ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a diákok a választójog, a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési jog és az információszabadság lényegével, tartalmával, alkalmazásukkal megismerkedve felelős és aktív állampolgárokká váljanak. Az óratervek anyaga szabadon felhasználható.

Válaszolt az ombudsman

Székely László, az alapvető jogok új országgyűlési biztosa válaszolt a levelünkre, melyben korábbi beadványainkban szereplő alapjogi visszásságokra emlékeztettük. Válaszát köszönjük, és bízunk benne, hogy továbbra is alaposan megfontolja a TASZ beadványait. A válaszlevél itt olvasható.