Alaptörvény-ellenes az új NAT, a gyerekeket meg kell védeni tőle

Alaptörvény-ellenes az új NAT – erre a következtetésre jutott elemzésünk, amely alapjogi szempontból vizsgálta az új alaptantervet. Sokan kérdezik, hogy mi a következménye az új NAT be nem tartásának – a mi álláspontunk szerint azonban a követése az, ami jogellenes. Az iskolának és a tanárnak pedig felelőssége, hogy megvédje a gyerekeket a jogsérelemtől.

Az új Nemzeti alaptanterv ellen számos pedagógiai-szakmai kritika elhangzott már, mi pedig – alapjogokkal foglalkozó szervezetként – azt vizsgáltuk, hogy milyen jogi érvei lehetnek azoknak a tanároknak és szakmai műhelyeknek, akik számára nem elfogadhatók az új NAT előírásai. Ígértük, hogy részletesen feltárjuk, miért Alaptörvény-ellenes az új NAT, ami azért fontos, mert ennek ismeretében lehet megvédeni a vele szembe helyezkedő pedagógusokat és intézményeket az esetleges retorzióktól.

Amikor alapjogok feszülnek egymásnak

Amikor az állam a gyerekek érdekében lép fel, egy elég furcsa viszony alakul ki. Egyrészt ott vannak a gyerekek, akiknek a mindenek felett álló érdekét mindenkinek tiszteletben kell tartania. Másrészt ott vannak szülők, akik alapértelmezés szerint jót akarnak a gyereküknek, ráadásul a nevelési elveik igen különbözőek lehetnek (hogy mást ne mondjunk, a megrögzötten vallásostól az ateistáig, a nemzeti fajvédőtől a liberálisig, vagy akár az azonos nemű párokig). A szülőknek joguk van megválasztani, hogy szerintük mi a legjobb a gyereküknek, és a saját nevelési elveiket követhetik – de nem korlátlanul. Itt avatkozik be az állam, amely például tankötelezettséget írhat elő.

A tankötelezettség tehát egyszerre korlátozza és biztosítja a gyerekek jogait. Korlátozza, mert például minden nap be kell menniük egy intézménybe, akkor is, ha nincs kedvük. De biztosítja is, mert az iskola – legalábbis elméletileg – hozzásegít, hogy a világot értő, önállóan cselekedni, gondolkodni képes felnőttekké váljanak.

A tankötelezettség a szülők jogait is korlátozza, hiszen meghatározza a nevelés módját és bizonyos mértékig a tartalmát is (hiszen az iskolában a laposföldhívő szülő gyerekének is a heliocentrikus világképet fogják tanítani).

Nagyon nem mindegy azonban, hogy a gyerekek (tanulók) és szüleik jogait milyen mértékben korlátozza az állam. Ez kényes kérdés, amit patikamérlegen kell kimérni – ezt különböző jogi tesztekkel lehet megtenni.

Ezért Alaptörvény-ellenes az új NAT

A Nemzeti alaptanterv része a közoktatási szabályoknak, és végső soron alapjogokat korlátoz. A mi álláspontunk szerint viszont olyan mértékben avatkozik bele a gyerekek oktatáshoz való jogába, annyira semmibe veszi a gyerekek egészséges fejlődéséhez való jogát, hogy ez már nem összeegyeztethető az Alaptörvénnyel.

Az új NAT – ahogy bármilyen alaptanterv – elviekben a tankötelezettség céljait szolgálja, ezáltal a gyerekeket védi. Ez az alaptanterv azonban nem alkalmas ennek a célnak az elérésére, mert nem hagy kellő választási lehetőséget a tanároknak és az iskoláknak, emellett pedig olyannyira részletes, esélyt sem ad a tanulók egy részének – mégpedig éppen a legsérülékenyebb, leghátrányosabb helyzetű tanulóknak – a benne előírt ismeretanyag elsajátítására, a kulcskompetenciák megszerzésére. Ezáltal a gyermek megfelelő védelemhez és gondoskodáshoz való joga nemhogy nem biztosított, hanem azt az új NAT egyenesen megsérti.

Az állam nem azzal képes garantálni a gyerekek jogait, hogy kötelezően átadandó tudástartalmakat határoz meg. Épp ellenkezőleg: nem határozhat meg ilyen tartalmakat, mert azt kell biztosítania, hogy a gyerekek szabadon kibontakoztathassák a személyiségüket, a társadalom politikai közösségében önállóan részt vehessenek. A NAT-nak csökkentenie, nem pedig növelnie kellene a társadalmi hátrányokat. A gyermek megfelelő védelemhez és gondoskodáshoz való joga tehát kizárólag akkor képes érvényesülni, ha az állam úgy korlátoz alapjogokat, hogy egyúttal szem előtt tartja az egyéni különbségeket, és megfelelő mozgásteret nyújt a keret-, illetve helyi tantervek egyéni különbségekhez való igazítására.

Mivel az új NAT erre nem képes, ezért alapjogsértő. Az erről szóló érvelésünk a cikk végén letölthető. Bárki használhatja önmaga védelmében, mi is ezt fogjuk használni, amikor jogi segítséget nyújtunk a hozzánk forduló érintetteknek, akiket felelősségre vonnak a NAT-tal kapcsolatos magatartása miatt. Versengő alapjogok között igazságot tenni ezekben az eljárásokban a bíróságoknak, illetve az Alkotmánybíróságnak kell majd, mi pedig azon dolgozunk majd, hogy ez megtörténjen.

Új NAT alapjogi érvelés

letöltés »

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Lehetséges pert indítani a kirúgott tanárok és a tanárhiány miatt!

Ha egy iskolában nincs elég vagy megfelelő végzettségű pedagógus, az sérti a tanulók oktatáshoz való jogát, emiatt pedig lehet perelni az államot. Ingyenes jogi segítséget és képviseletet ajánlunk az érintetteknek, keress minket bátran, ha szeretnéd perre vinni a tanárhiány ügyét szülőként! Sok mindenen múlik, hogy érdemes-e megindítani egy ilyen pert, illetve mi a siker esélye, ezért minden tanuló esetét egyedileg kell látnunk. Még jobb, ha több tanuló, akár egy egész osztály perel egyszerre! Jelentkezz, ha nálatok is problémás az oktatás a kirúgások vagy a tanárhiány miatt!

A TASZ jogi álláspontja az iskolanyitásról - 2021.04.18.

A kormány elsődleges feladata a jelenlegi járványhelyzetben, hogy a lehető legtöbbet tegyen az emberek életének védelme, egészségük megőrzése érdekében. Ezért kapta különleges jogalkotói felhatalmazását is, amely gyors és hatékony jogalkotást tesz lehetővé. A védelmi intézkedésekkel bevezetett jelenlegi jogkorlátozások alapja és középpontja tehát az emberi élet mint legfőbb érték védelme. Az iskolák nyitásáról szóló döntés meghozatalakor azonban az életvédelem mellett olyan tényezőket is figyelembe kell venni, amelyek nem azonnal vagy rövidtávon, hanem közép- vagy hosszútávon jelentkeznek és eredményeznek esetleg jelentős hátrányt egyes társadalmi csoportok helyzete vagy a gazdaság működése szempontjából. Ebben az állásfoglalásunkban összefoglaljuk, hogy az iskolák felelős újranyitásához mely szempontokat kellene figyelembe venni, és ezek alapján milyen feltételek mentén hozható meg felelősen az iskolanyitásról szóló döntés.

Legalább 40 iskolába jut el a MONDO jogtudatosító program

Sikeres volt közösségi gyűjtésünk. A kampány vége előtt két héttel, 128 támogató segítségével jött össze csaknem egymillió forint arra, hogy a MONDO tanároknak szóló workshopja legalább 40 iskolába eljusson. Most keressük az iskolákat, amik nyitottak arra, hogy a MONDO oktatási segédeszközként a mindennapi tanításba bekerülhessen, és így több ezer gyerek kezdjen el tanulni a saját jogairól.