Az európai emberi jogi bíróság szerint is jogsértő a magyar egyháztörvény

A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) mai ítéletében kimondta, hogy az egyháztörvény megsérti a panaszosoknak az Európai Emberi Jogi Egyezmény 9. cikkében biztosított vallásszabadsághoz való jogát és 11. cikkében biztosított egyesülési jogát. A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet (TASZ) kilenc, státuszától megfosztott egyházat képviselt az EJEB előtt folyó eljárásban.

Az egyháztörvény 2012-es beiktatása a magyar jogba – a sorozatos módosítások ellenére – a jogfosztás egyik legsúlyosabb esete volt a rendszerváltás óta. A TASZ álláspontját korábban megerősítette az Alkotmánybíróság tavalyi döntése is, amely kimondta, hogy a törvényesen működő egyházak törvényalkotással való megfosztása a státuszuktól semmis, az egyházi jogállás változatlan. Az Alkotmánybíróság határozatát a kormányzat azóta sem hajtotta végre, sőt, az Alaptörvény negyedik módosításának egyik célja éppen az volt, hogy a magyar jogvédelmi színvonalnak való meg nem felelést már ne is lehessen megállapítani. Az egyháztörvény által okozott jogsértéseket most az emberi jogok védelmével foglalkozó európai bíróság is megállapította.

Az ítélet szerint ha a törvény célja – az állami támogatással való visszaélés kiszűrése – legitimnek is tekinthető, a panaszosok megfosztása egyházi jogállasuktól aránytalanul korlátozta a vallás- és egyesülési szabadságot. Az EJEB szerint a magyar állam megsértette a semlegességre vonatkozó kötelezettségét azzal, hogy vitatható kimenetelű politikai és nem jogi jellegű újraelismerési eljárásra kényszerítette a jogfosztott egyházakat, továbbá azzal is, hogy nemcsak a kormányzattal való együttműködés, hanem a hitéleti tevékenységre vonatkozó állami támogatások tekintetében is a bevett egyházaktól eltérően kezelte őket. A bíróság szerint nincs olyan nyomós indok, ami igazolta volna ezeket a jogalkotási lépéseket.

Mivel az előző parlament az egyháztörvénynek azon passzusait is az Alaptörvény részévé tette, amelyek most jogsértőnek bizonyultak, jelenleg az Alaptörvény az Emberi Jogok Európai Egyezményével ellentétes szabályokat tartalmaz. Jó oka van tehát az új parlamentnek az alapos módosításra. 

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Globális fejlemények a lelkiismereti szabadság és egyenlő bánásmód területén IV.

Örömmel osztjuk meg veletek az International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO) által megjelentetett Globális fejlemények a lelkiismereti szabadság és egyenlő bánásmód területén című hírlevél negyedik számát. Ebben a kiadványban az aktuális nemzetközi fejleményekről kívánunk hírt adni, köztük olyan bírósági ügyekről és jogalkotási lépésekről, amelyek a lelkiismereti szabadság vagy az egyenlő bánásmód területét, esetleg mindkettőt érintik.

Az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága elé vitte a TASZ az egyháztörvény ügyét

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény beiktatása a magyar jogba a jogfosztás és a szabadság megnyirbálásának egyik legsúlyosabb esete volt a rendszerváltás óta. A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet (TASZ) kilenc, státuszától megfosztott egyház képviseletében az Alkotmánybírósághoz és az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult a törvény által okozott jogsérelmek orvoslása érdekében.

Zaklatással a kritika ellen – pert indítottunk az érpataki polgármester és önkormányzat ellen

Munkatársa képviseletében a TASZ beperelte Érpatak Község Önkormányzatát és Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármestert az egyenlő bánásmód követelményének és személyhez fűződő jogoknak a megsértése miatt. Az első tárgyalásra 2013. november 19-én került sor.