Bort isznak és vizet prédikálnak - Civil szerevezetek tiltakoznak a tömegintézmények konzerválása ellen (1. rész)

Az NFÜ társadalmi vitára bocsátott pályázatai szerint 13 milliárd forintot költhetünk majd az európai polgárok adójából fogyatékos és mentális zavarokkal élő embereket elzáró totális intézmények építésére, fejlesztésére. Nyugat-Európa az intézményeket zárja be, Magyarország fogyatékos és mentális zavarokkal élő állampolgárait.Tiltakozunk és javaslunk. Olvassa el!

Az NFÜ 2009. október 6-án bocsátotta társadalmi vitára a Bentlakásos intézmények kiváltása című TIOP-3.4.1-09/1. jelű pályázati programját. A program kimondott célja a szociális intézetekben elhelyezett fogyatékos, mentális zavarokkal élő, időskorú és szenvedélybeteg személyek tömegszállásainak lebontása, és az emberibb életviszonyokat nyújtó kiscsoportos lakóformák kialakításának támogatása. E kimondott cél ellenére a társadalmi vitára bocsátott programon keresztül 10 milliárd forint értékben újabb nagy létszámú tömegintézmények építésére, felújítására is lehet pályázni abban az esetben is, ha azok a jelenlegi helyszínen, települések vagy városok szélén helyezkednek el, és akkor is, ha azokban akár 150 főt zsúfolnának össze.

Az ügynökség ugyanekkor bocsátotta társadalmi vitára másik, Bentlakásos intézmények modernizálása című TIOP-3.4.2-09/1. jelű pályázati programját, amelynek keretében 3 milliárd forintot osztanának szét a meglévő tömegintézmények fejlesztésére. Az intézményekre vonatkozó fejlesztési szándék önmagában érthetetlen, ugyanis Magyarország nemzetközi szerződésben kötelezte magát tömegintézményeinek megszüntetésére.

A pályázatok ebben a formában történő kiírása nem ösztönözheti a bentlakásos intézményekben élő személyek társadalmi integrációját, sokkal inkább elzárásukat és kirekesztettségüket teheti véglegessé.

Hazai és nemzetközi emberi jogi szervezetek és szakmai-tudományos műhelyek – Ability Park Egyesület, Autisták Országos Szövetsége, Down Alapítvány, ENIL European Network of Independent Living, Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, European Coalition for Community Living, Inclusion Europe, Kézenfogva Alapítvány, Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány, LIONSON Consulting, Open Society Mental Health Initiative, Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, Társaság a Szabadságjogokért, Tizard Centre University of Kent at Canterbury – egyaránt tiltakozásukat fejezik ki a pályázati kiírások jelenlegi formában történő véglegesítése kapcsán. Különösen visszásnak tartják, hogy az európai polgárok adójából egy köztudottan emberi jogokat sértő, és az érintetteket a társadalomból kirekesztő, elavult és más európai országokban túlhaladott intézményrendszer fejlesztésébe fektessünk forintmilliárdokat. Az aláírók nyomatékosan arra kérik a kormányt, hogy „bírálja felül a források tervezett felhasználását és fejezze be a szakmai szempontból hatástalan és emberi jogi szempontból elfogadhatatlan nagylétszámú, bentlakásos intézmények további fejlesztését és haladéktalanul fordítsa az összes rendelkezésre álló hazai és uniós forrást kis létszámú, személyre szabott lakóotthonok és közösségi alapú szociális szolgáltatások fejlesztésére, amelyek az érintettek társadalmi részvételét támogatják”.

A TASZ azt javasolja, hogy közösségi és hazai forrásokból csak és kizárólag kis létszámú, legfeljebb 12 főt befogadó lakóotthonok építését támogassuk, amelyek szervezetileg és adminsztratív módon is függetlenek a meglévő nagy létszámú bentlakásos otthonoktól. Javasoljuk továbbá, hogy a hazai szociálpolitika szereplői és az érintett szervezetek kezdjenek széles körő vitát az intézménytelenítés tartalmáról és megvalósításásáról, valamint az alternatív lakhatási szolgáltatások kialakításának módjáról.

A miniszterelnöknek és a szociális miniszternek küldött levelünk letölthető itt.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Kisokos: ÉRIK-E JOGSÉRTÉSEK A PSZICHIÁTRIÁN?

Kérdéssor sürgősségi és kötelező gyógykezelés esetén, ha ön vagy hozzátartozója/ismerőse azért került a pszichiátriára, mert az orvosai szerint veszélyeztető magatartást tanúsít, azaz saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére veszélyt jelenthet.

A cikk könnyen érthető változata ide kattintva érhető el.

KISOKOS: Hogyan juss ki a zárt osztályról?

“2002-ben egy nyílt pszichiátriai osztályon voltam. Éjszaka zaklatottnak éreztem magam, és nem tudtam aludni. Nem akartam felébreszteni a szobatársaimat, így fel-alá mászkáltam a folyosón. A nővér rám szólt, hogy ha nem megyek vissza a szobába, akkor a figyelőbe küld. Nem tudtam, hogy a figyelő ugyanaz, mint a zárt osztály.”

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint Európában a felnőtt lakosság mintegy 27%-a küzdött valamilyen mentális nehézséggel csak az elmúlt évben. Az elérhető legfrissebb adatok szerint Magyarországon is több mint fél millió ember kap évente pszichiátriai/pszichológiai kezelést valamilyen egészségügyi intézményben. Még ennél is nagyobb azoknak a száma, akik problémáikkal magánúton, vagy egyáltalán nem fordulnak szakemberhez.


Régi jogfosztás az új Polgári Törvénykönyvben

Az új polgári törvénykönyv elfogadásával az országgyűlés bebetonozná a gondnokság alá helyezés elavult és jogfosztó rendszerét. Ezzel megerősítené és fenntartaná a fogyatékossággal élő magyar állampolgárok társadalmi kirekesztettségét, és megsértené hazánk nemzetközi szerződésben tett vállalásait.