Csak a tények: mire költjük az EU pénzét? - 1.rész

Három részes sorozatban és térképeken mutatjuk meg, hogy 2008 óta pontosan mire és mennyit költöttünk azokból az európai uniós forrásokból, amelyek eredeti célja, hogy a közép-kelet-európai államok szociális rendszerei felzárkózhassanak a közös standardokhoz, és kiváltsák a fogyatékos embereket elzáró tömegintézeteket. Egy 2008-ban kiírt pályázattal kezdünk, amelynek célja a szociális intézetek felújítása volt. Az elemzés végére nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy a pályázat során sok olyan intézetet is felújítottak, amiket inkább le kellett volna bontani. Kattintson bele a térképekbe és ábrákba!

Magyarország először 1998-ban deklarálta, hogy a fogyatékos és mentális zavarokkal élő személyeket elzáró tömegintézeteket be kívánja zárni, és helyettük a helyi közösségben alakít ki számukra emberléptékű, személyre szabott lakhatási szolgáltatásokat. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségéről szóló 1998. évi XXVI. törvénybe írt vállalás után ezt az ENSZ fogyatékosügyi egyezményének kihirdetésével nyomatékosította, amely kifejezetten emberi jogi sérelemnek tekinti a tömegotthonos ellátások fenntartását. 1998 és 2006 között a központi költségvetés 14 milliárd forintot költött tömegotthonok felújítására. Miután csatlakoztunk az Európai Unióhoz, hazánk is részesülhetett azokból a forrásokból, amelyek célja, hogy a közép-kelet-európai államok szociális rendszerei felzárkózzanak a közös standardokhoz. Jelen sorozatunk keretében összegyűjtjük és közzétesszük a releváns forrásokra és ezek felhasználására vonatkozó adatokat. Arra keressük a választ, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás után mennyiben hasznosította hazánk a rendelkezésre álló forrásokat a fogyatékos embereket elzáró tömegintézetek kiváltására. Ezekre a forrásokra két okból is kiemelt figyelmet érdemes fordítani: egyfelől mert kifejezetten a tömegotthonok lebontására és a közösségi szolgáltatások fejlesztésére szánják őket, másfelől azért, mert várható, hogy a következő programozási időszakban is számolhatunk e források felhasználásával, ezért az értékelés hozzájárulhat a későbbi hatékonyabb felhasználáshoz is.

Sorozatunkban az alábbi három pályázatról készítünk riportot:

  • 1. rész: TIOP 3.4.2-08/1 Bentlakásos intézmények korszerűsítése
  • 2. rész: TIOP 3.4.1.A-11/1 Bentlakásos intézmények kiváltása
  • 3. rész: TIOP 3.4.2-11/1 Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése

TIOP.3.4.2/08-01 – Bentlakásos intézmények korszerűsítése

A pályázati programot 2008.09.05-én hirdették meg. Időben az első olyan program volt, amely kifejezetten fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek intézményeit (is) célozta. 

Az alábbi térképen a program keretében felújított összes ingatlan helye megtalálható. Az ikonokra kattintva megtekinthetők a beruházások legfontosabb adatai. Ha fellelhető volt, beillesztettük a projektről készített fotót is.

O Idősek intézményei  Állami gondozott gyerekek intézményei O Fogyatékos személyek intézményei O Hajléktalanok intézményei O Családok intézményei 

A pályázat célja: "A fejlesztések célja a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítése és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása az igénybe vevők méltó életkörülményeinek megteremtése érdekében. A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett intézmények célcsoportjához tartozó speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok munkaerő-piaci aktivitása növekedjen. Felújításra, modernizációra szoruló szolgáltatások infrastruktúrájának korszerűsítése, kb. 3000 férőhelyet érintően a fogyatékossággal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok, idős emberek, gyermekvédelmi alap- és szakellátást nyújtó intézményben élő gyerekek, fiatalok intézményei esetében, továbbá a lakás- és lakóotthoni ellátás bővítése ingatlanvásárlással." (Pályázati útmutató)

Pályázati forrás: 2.275.000.000 forint

Pályázathoz tartozó URL-cím: http://www.nfu.hu/doc/1019

Módszertani megjegyzések: Az adatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jelentéskészítő rendszeréből származnak (http://www.nfu.hu/jelenteskeszito). Az adatbázis az alábbi nyilvános adatokat teszi hozzáférhetővé: pályázó neve, projekt megnevezése, operatív program neve, pályázat neve, beruházási régió, megye, település; megítélt összeg, támogatás aránya, támogatási döntés dátuma; támogatás pontszáma. Az adatbázis nem tartalmazza a beruházás pontos címét vagy címeit, és nem tartalmaz semmilyen leírást a projektről. Az adatbázisból nem azonosítható az sem, hogy milyen célra használták a forrásokat. Az érdemi információkhoz a projekt megnevezése és a pályázó neve alapján lehet eljutni internetes kereséssel. Ennek révén a 37 projektből 36 volt azonosítható. Nem találtunk információkat az "Élhetőbb körülményeket az ellátottak életminőségének javításáért Fejér megyében" című projekthez. A 36 projekthez szinte minden esetben hozzárendelhetők voltak az alábbi adatok: intézet neve; beruházás célcsoportja, fejlesztett ingatlanok címe és az érintett ingatlanok száma; az szolgáltatás webcíme; fénykép a szolgáltatásról; a beruházás elsődleges célja. 

Akcióterv: http://www.nfu.hu/doc/1469 (feltöltve: 2010-04-20)

A támogatott projektek száma: 37

A fejlesztett ingatlanok száma: 65 

Felhasználói csoportok és fejlesztett ingatlanok

A kedvezményezett felhasználói csoportok: A pályázat eredményeként mindösszesen 65 ingatlant korszerűsítettek. Ebből 33 állami gondozottaknak, 3 családoknak (anyáknak és/vagy gyermekeiknek), 6 fogyatékos felnőtteknek, 8 hajléktalanoknak, 13 időseknek, 1 pszichiátriai betegeknek, 1 pedig pedig sajátos nevelési igényű tanulóknak (SNI) nyújt lakhatási szolgáltatásokat.

A projekt során összesen 2055 személy lakóhelyén hajtottak végre korszerűsítést; a források több, mint fele az idős és az állami gondozásban élő felhasználókhoz került (1206 fő), legkevesebbet a fogyatékos tanköteles korú gyerekek diákotthonai (32 fő) és a pszichiátriai betegek intézményei (48 fő) kapták. 

A korszerűsített ingatlanok nagysága és elhelyezkedése: A legkisebb korszerűsített ingatlan 7 fős, 3 ingatlan 8 fős, 27 ingatlan 10-14 fős, 11 ingatlan 14-38 fős, 16 ingatlan 40-97 fős, 4 ingatlan ennél több személyt fogad be. A két legnagyobb ingatlan egy 130 fős fogyatékosok otthona, illetve egy 142 fős idősek otthona.  

A lakóingatlanok többsége, 33 db. 14 vagy annál több főt fogad be; ezek pedig tömeges ellátásoknak, nagy létszámú intézeteknek tekintendők. Ezeknek az ellátásoknak a felújítása ellentétes a forrásokat biztosító szakpolitikai szándékaival. Az Európai Unió a tömeges ellátások megszüntetését, és a személyre szabott, közösségi ellátások elterjesztését támogatja. Ezzel szemben az adatok éppen azt bizonyítják, hogy a források legnagyobb részét a célokkal ellentétesen használták fel. 

Fogyatékos személyek intézményeire fordított források

A programban összesen 6 releváns beruházás található, összesen 214 millió Forint értékben. Két szegedi lakóotthon és négy nagy létszámú intézetet újítottak fel Dunaújvárosban, Kecskeméten, Miskolcon és Tabon összesen. Az intézetekre 191 millió forintot költöttek. 

Intézet a kerítés mögött. A tabi otthonban 130-an laknak.

A beruházások területi megoszlása

A pályázatból ki volt zárva a központi régió, vagyis Budapest és Pest megye nem pályázhatott. A legtöbb férőhelyet a programból Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön és a Dél-Dunántúlon létesítették, és ennek megfelelően ezek a régiók részesültek a támogatásokból is nagyobb arányban.

A projektben érintett akók száma megyénként. A térképre kattintva láthatók a pontos számok.

A program célja a szolgáltatások infrastrukturájának a fejlesztése, rekonstruálása volt. Bár kísérletet tettünk rá, hogy felmérjük a szakmai innovációk jelenlétét a program egészében, erre a szórványos adatok miatt nem volt lehetőségünk. 

Összefoglalás

Míg az Európai Unió célja a nagy létszámú tömeges ellátási formák felszámolása és a közösségi lakhatási formák elterjesztése, addig a jelen projekt által felújított ingatlanok többsége tömeges ellátási formákat támogatott. Nem azért került sor ezeknek az intézeteknek a felújítására, mert az épületek állaga olyan mértékben leromlott volna, hogy ezzel veszélyeztették az ott lakók életét: a beruházások célja kifejezetten a felújítás, korszerűsítés volt, amely véleményünk szerint helytelen. Tekintettel arra, hogy az idős személyek vonatkozásában is a közösségi ellátások fejlesztését kell előtérbe helyezni, a program nem csak a fogyatékos személyek vonatkozásában, hanem az összes célcsoport vonatkozásában tévúton járt. Megállapítható, hogy a program az elhatározott közpolitikával ellentétes célt valósított meg.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Az országos tisztifőorvoshoz fordultunk az intézetekben élők kapcsolattartása érdekében

Zavarosak és hiányosak a szociális otthonok lakóira vonatkozó kapcsolattartási szabályok. Az általános látogatási és kijárási tilalom alól vannak kivételek, de ezek alkalmazása nem egyértelmű, ami bizonytalanságot okoz. Emiatt a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz fordultunk, és külön felhívtuk a figyelmet a koronavírus-fertőzésen átesett lakók védettebb helyzetére, kérve a rájuk vonatkozó szabályok megalkotását.

Beengedték a TASZ-t egy fogyatékos otthonba – évek után újra monitoroztunk

A TASZ csapata emberi jogi szempontú monitorozó látogatást tett egy budapesti fogyatékossággal élő személyeket ápoló-gondozó otthonban 2019. májusában. A Hornyák Alapítvány fenntartásában lévő intézmény 21 halmozott fogyatékossággal élő látássérült személy számára nyújt lakhatási és foglalkoztatási szolgáltatást. Az emberi jogi intézmény-monitorozás tapasztalataiból a TASZ jelentést készített, amely megerősíti, hogy maga az intézményi struktúra az, amely a lakók jogainak mindennapi sérelméhez vezet. Az intézményvezető nyitott volt a jelentésben foglalt egyes ajánlások megvalósítására, aminek eredményeképp javulhat a lakók életminősége.

Jogsértő a köznevelési törvény módosítása

Fogyatékossággal élő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek alapjogait sérti a nemzeti köznevelési törvény módosítási javaslatának több rendelkezése. Az érdemi társadalmi egyeztetés és megfelelő indokolás nélkül benyújtott javaslat többek között nem kötné gyógypedagógus végzettséghez a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek oktatását. Nyílt levélben küldtük meg részletes állásfoglalásunkat az emberi erőforrások miniszterének, és a jogsértő rendelkezések módosítására, törlésére szólított fel.