Egy nap – két információszabadság győzelem

2009. február 26-án a TASZ pert nyert a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Parkolási Társulás ellen. Előbbi eljárás tárgya és tétje az akadályoktól mentes tudományos kutatás szabadsághoz fűződő alkotmányos alapjog volt. Utóbbi per „klasszikus” információszabadság ügy volt: a budapesti parkolási renddel kapcsolatos szerződések nyilvánosságával kapcsolatban hozott ítéletet a bíróság.
Olvassa el a tárgyalásokról szóló rövid összefoglalóinkat!
Kutathatóak az ’56-os perekben eljáró ügyészek személyi anyagai
A nyíregyházi forradalmi vezetők elleni megtorló perben eljáró, azóta elhunyt ügyészek személyi anyagai szabadon kutathatóak a Fővárosi Bíróság tegnap hozott, nem jogerős ítélete értelmében. Dr. Lupkovics György jogtörténész az ’56-os megtorló per büntető-jogtörténeti szempontú feldolgozását végzi. A kutatás teljességéhez szüksége van dr. Alexa Miklós és dr. Abonyi Tibor egykori ügyészek személyi anyagaira is. Az iratok a Legfőbb Ügyészség irattárában vannak, ezért hozzájuk fordult kutatási kérelemmel. Az Ügyészség – a bíróság szerint tévesen – úgy gondolta, hogy a kutatás szabadságát biztosító rendelkezések az ügyészségi irattárra nem vonatkoznak, s a levéltári törvényt ügyészségi utasításokkal felülírható. A Legfőbb Ügyészség annak ellenére kitartott ezen álláspontja mellett, hogy az adatvédelmi biztos is a kutatás szabadsága mellett foglalt állást. A bíróság megállapította, hogy a Legfőbb Ügyészség jogszerűtlenül tagadta meg egy jogtörténész kutatási kérelmét. A bíróság elvi éllel leszögezte, hogy a levéltári anyagok kutathatóságára vonatkozó szabályok a közfeladatot ellátó ügyészségi irattárra is kiterjednek. A TASZ fontos eredménynek tarja a tegnapi ítéletet, mert véleményünk szerint a társadalmi fejlődést akadályozza, ha a tudományos kutatás szabadságát állami korlátozás alá vetik. A jogi képviseletet a TASZ nyújtotta. Ide kattintva elolvashatja keresetünket, amelynek helyt adott a bíróság!
Tisztul a kép a Centrum körül
Nyilvános adat az a szerződés, amely a parkolási rendszer üzemeltetési jogainak Centrum Parkoló Kft. javára történő átruházásáról szól. A Pesti Központi Kerületi Bíróság elsőfokú ítéletében tegnap leszögezte, hogy a fővárosi önkormányzatok által létrehozott Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás közfeladatot ellátó entitás, amely feladata Budapest egyes részein a parkolási rend kialakítása és üzemeltetése. Ez utóbbi feladatát azonban a Centrum Kft. útján látja el a per tárgyát képző üzemeltetési szerződés alapján. A felperes LÁT-KÉP egyesület úgy gondolta, hogy a közfeladatra irányuló szerződés és mellékletei mindenki számára megismerhető közérdekű adatok, ezért bírósághoz fordult, miután a Társulás nem adta ki részére a dokumentumot.
A közelmúltban a Fővárosi Bíróság másodfokú tanácsa két jogerős ítéletben is az adatkérés pontosságát kifogásolva helyezte hatályon kívül a Centrum Parkoló Rendszer Kft. ellen elsőfokon megnyert perekben született határozatokat. A Lát-Kép a TASZ segítségével a Legfelsőbb Bírósághoz fog fordulni mindkét esetben, és további adatigényléseket is be fog adni, hogy a nyilvánosság tájékozódhasson a parkolási pénzek sorsáról. A tegnapi ítélet egy kis lépés e cél felé. A  perben a jogi képviseletet a TASZ nyújtotta.  

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Igényelj közérdekű adatot, amíg lehet!

A kormány újabb korlátokat szeretne állítani az állam elszámoltathatóságát biztosító közérdekű adatigénylések elé.

Az állami cégek is kötelesek elszámolni az Alkotmánybíróság szerint

Bodoky Tamás, az atlatszo.hu főszerkesztője közérdekű adatigénylésének ügyében a Kúria 2012-ben teret nyitott arra , hogy az egyre elszaporodó állami vállalatok kibújhassanak az átláthatóság követelménye alól. Ennek vetett véget az Alkotmánybíróság hétfői döntése. Az ügyben Bodoky Tamást a Társaság a Szabadságjogokért képviselte, amiben a jogvédő szervezetet az alkotmányjogi panasz elkészítése során az atlatszo.hu jogi stábja is segítette.

A bíróság kezében a trafikpályázatok nyilvánossága

Hat szervezet – a TASZ jogi képviseletével - közérdekű adatok kiadása iránti pert indít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ellen a trafik-pályázatok nyilvánossága érdekében.