Egyháztörvény: a kormány hallgat, a TASZ nem nyugszik

Lezárult a „Negyedik pont” című kampányunk első szakasza, melyben az új egyházügyi törvény elfogadását szorgalmaztuk. Petíciónkat eddig többszáz állampolgár írta alá, tiltakozva egyúttal a magyar kormány által tavaly kidolgozott törvénymódosítási javaslat ellen, melyben továbbra sem érvényesül maradéktalanul a jogegyenlőség, valamint az állam és az egyház elválasztásának elve.

1848-ban a forradalmárok 12 pontja közül a negyedik így szólt: „Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben”. Több mint másfél évszázados követelése és elvárása a magyar polgároknak, hogy ne a politikai hatalom önkénye határozza meg, hogy mi a vallás és melyik vallás élvezhet egyházi jogállást, és hogy ne biztosítsanak széles előjogokat egyes egyházaknak sem a hitélet és a közhasznú tevékenységek állami finanszírozása, sem a közoktatásban való részvétel, sem az adózás terén. A Fidesz-kormányzat 2012-ben megalkotott, súlyosan aggályos egyházügyi törvényét 2013-ban az Alkotmánybíróság, 2014-ben az Emberi Jogok Európai Bírósága jogsértőnek ítélte. A bíróságok elmarasztalták a jogalkotót a törvényben foglalt jogfosztás, az önkényes elismerési eljárás és a diszkriminatív elbánás bevezetésének indokolatlansága miatt, valamint kártérítésre kötelezték a magyar államot. Ezekben a perekben 17 magyar egyház közül kilencet a TASZ képviselt, sikerrel.

Lassan két éve már, hogy a parlamentnek az emberi jogi bíróság ítéletének szellemében kellene új egyházügyi szabályokat alkotnia. 2015 őszén azonban olyan javaslattal állt elő a kormány, amely fenntartaná a korábbi szabályozás hibáit és jogsértő következményeit. A TASZ „Negyedik pont” című kampánya a http://negyedikpont.tasz.hu/ oldalon részletes kritikáját adja a fideszes egyházpolitikából következő döntéseknek, ajánlásokat fogalmaz meg az egyházügyi jogalkotás számára, további érvekkel szolgál a vallási jogegyenlőség és az egyenlő lelkiismereti szabadság hívei számára, és támogató aláírásokat gyűjt a megfelelő törvénymódosítás érdekében megfogalmazott petícióhoz.

A nyilvános nyomásgyakorlás és a közvélemény figyelmének felhívása fontos eredmény: a parlamentben nem sikerült kétharmados támogatást szereznie a kormánynak a törvénymódosítás megszavazásához, és a Fidesz habozik, javaslatát félretette. Bár az a veszély tehát elhárult, hogy az elmarasztaló európai döntést követően egy hasonlóan rossz és káros törvényt fogad el a parlament, a törvény módosításáig hatályban lévő szabályozás jogsértő állapotot tart fenn. Az, hogy a Fidesz ideiglenesen letett egy jogkorlátozó törvény elfogadtatásáról, csak részsiker – új, szabad, a polgárok hitét és vallásgyakorlását tiszteletben tartó törvényre van szükség. A TASZ ezért kitart eredeti elhatározása mellett, kampánya további szakaszában folyamatosan monitorozza a jogalkotókat, és javaslatokkal él a megfelelő törvény megalkotása érdekében. Ha pedig újfent egy jogtipró javaslattal állnak elő, mi is újra felemeljük a hangunkat a polgárok és vallási közösségeik szabadságáért. 

Megosztás

Kapcsolódó hírek

KISOKOS: Hit- és erkölcstan oktatás az iskolában

Mi tanítható az erkölcstan keretei között?


Az állami iskolákban erkölcstan óra helyett hit- és erkölcstan óra választható, ami a kötelező tanóra része. Az erkölcstan óra tartalmát és követelményeit a Nemzeti alaptanterv szabályozza, míg a hitoktatás tartalmának meghatározását és felügyeletének ellátását a törvény az adott egyház hatáskörébe utalja.

Támogatjuk a szülőket, hogy megvédhessék a semleges iskolát

Manapság ritka sikerrel juttatták érvényre akaratukat a szülők az iskolában: az elmúlt hetekben számos iskola a szülők összefogásának köszönhetően nem került egyházi fenntartásba. Elsősorban budapesti sikerekről olvasni: a Deák Diák iskolát átvenni kívánó egyház a szülők zajos tiltakozását követve magától visszavonta az iskola átvételére irányuló szándékát. Zuglóban és Józsefvárosban az egyház kitartott, azonban a szülők szavazáson utasították el a fenntartóváltást a Városligeti Általános Iskolában és a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában, az előbbi intézményben 627:3 arányban. Mi továbbra is kiállunk a szülők, tanulók tájékoztatása, döntési joga mellett.

Kipereltük az EMMI-ből az iskolafenntartó egyházak szerződéseit

Magyarországon erősödő tendencia, hogy a közoktatást az állam kiszervezi az egyházaknak: egyre több iskolát vesz át fenntartóként valamelyik egyház. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) ilyenkor köznevelési szerződést köt az egyházi fenntartóval. Ezekből a szerződésekből derül ki, hogy az állam milyen feltételekkel adja át az egyházaknak a közoktatási feladatok ellátását. Tudni szerettük volna, mik ezek a feltételek, ezért kikértük az EMMI-től a köznevelési szerződéseket. Az EMMI azonban megtagadta a szerződések kiadását. Pereltünk és nyertünk: a bíróság elsőfokon kötelezte az EMMI-t a szerződések kiadására. Az ítélet nem jogerős.