Egyháztörvény: a kormány hallgat, a TASZ nem nyugszik

Lezárult a „Negyedik pont” című kampányunk első szakasza, melyben az új egyházügyi törvény elfogadását szorgalmaztuk. Petíciónkat eddig többszáz állampolgár írta alá, tiltakozva egyúttal a magyar kormány által tavaly kidolgozott törvénymódosítási javaslat ellen, melyben továbbra sem érvényesül maradéktalanul a jogegyenlőség, valamint az állam és az egyház elválasztásának elve.

1848-ban a forradalmárok 12 pontja közül a negyedik így szólt: „Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben”. Több mint másfél évszázados követelése és elvárása a magyar polgároknak, hogy ne a politikai hatalom önkénye határozza meg, hogy mi a vallás és melyik vallás élvezhet egyházi jogállást, és hogy ne biztosítsanak széles előjogokat egyes egyházaknak sem a hitélet és a közhasznú tevékenységek állami finanszírozása, sem a közoktatásban való részvétel, sem az adózás terén. A Fidesz-kormányzat 2012-ben megalkotott, súlyosan aggályos egyházügyi törvényét 2013-ban az Alkotmánybíróság, 2014-ben az Emberi Jogok Európai Bírósága jogsértőnek ítélte. A bíróságok elmarasztalták a jogalkotót a törvényben foglalt jogfosztás, az önkényes elismerési eljárás és a diszkriminatív elbánás bevezetésének indokolatlansága miatt, valamint kártérítésre kötelezték a magyar államot. Ezekben a perekben 17 magyar egyház közül kilencet a TASZ képviselt, sikerrel.

Lassan két éve már, hogy a parlamentnek az emberi jogi bíróság ítéletének szellemében kellene új egyházügyi szabályokat alkotnia. 2015 őszén azonban olyan javaslattal állt elő a kormány, amely fenntartaná a korábbi szabályozás hibáit és jogsértő következményeit. A TASZ „Negyedik pont” című kampánya a http://negyedikpont.tasz.hu/ oldalon részletes kritikáját adja a fideszes egyházpolitikából következő döntéseknek, ajánlásokat fogalmaz meg az egyházügyi jogalkotás számára, további érvekkel szolgál a vallási jogegyenlőség és az egyenlő lelkiismereti szabadság hívei számára, és támogató aláírásokat gyűjt a megfelelő törvénymódosítás érdekében megfogalmazott petícióhoz.

A nyilvános nyomásgyakorlás és a közvélemény figyelmének felhívása fontos eredmény: a parlamentben nem sikerült kétharmados támogatást szereznie a kormánynak a törvénymódosítás megszavazásához, és a Fidesz habozik, javaslatát félretette. Bár az a veszély tehát elhárult, hogy az elmarasztaló európai döntést követően egy hasonlóan rossz és káros törvényt fogad el a parlament, a törvény módosításáig hatályban lévő szabályozás jogsértő állapotot tart fenn. Az, hogy a Fidesz ideiglenesen letett egy jogkorlátozó törvény elfogadtatásáról, csak részsiker – új, szabad, a polgárok hitét és vallásgyakorlását tiszteletben tartó törvényre van szükség. A TASZ ezért kitart eredeti elhatározása mellett, kampánya további szakaszában folyamatosan monitorozza a jogalkotókat, és javaslatokkal él a megfelelő törvény megalkotása érdekében. Ha pedig újfent egy jogtipró javaslattal állnak elő, mi is újra felemeljük a hangunkat a polgárok és vallási közösségeik szabadságáért. 

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Inkább bezárták a terembe, nehogy elessen az udvaron

A gyerekek az iskola udvarán viháncolnak, kergetőznek, élvezik a tavaszt. A Te kisfiad azonban nincsen közöttük. Ő magára hagyva ül másfél órán keresztül az osztályterembe zárva, teljesen egyedül. Nem csak ma, sok másik napon is. Nem beszél, segítséget kérni nem tud. Mozgáskorlázottsággal él és Te csak annyi magyarázatot kapsz: azért nem lehet ilyenkor a társaival, mert a tanár fél, hogy elesik. Mit érzel, amikor erre rájössz? És még inkább … mit teszel?

Gellért szülei nem hagyták annyiban.

Gyermekük egy csupa mosoly, érdeklődő, kitartó srác. Mozgáskorlátozottsága mellett szelektív mutizmussal él, ami azt jelenti, hogy közösségben jelenleg egyáltalán nem beszél.

Sajátos nevelési igényű tanulóként egy budapesti általános iskola integráló osztályába jár. Ugyanakkor évekig felnőttekre méretezett mellékhelyiséget kellett használnia. Nem játszhatott az udvaron a társaival. A dolgozatok megírására nem kapott több időt, pedig a tanulás jól megy neki, csak lassabban ír mozgáskorlátozottsága miatt, mint a többiek.

giccses_gomb.png

Ezektől a rendszerhibáktól nem csak Gellért, hanem több tízezer fogyatékossággal élő gyermek szenved. A személyi és tárgyi feltételek hiánya, a támogató szolgálatok elégtelen térbeli és időbeli lefedettsége, a szakértői bizottságok működésének anomáliái, az integrált oktatás félreértelmezése mind-mind olyan problémák, melyek azonnali beavatkozást igényelnének.

A szülők az iskola, majd a fenntartó felé is jelezték panaszaikat. Látva, hogy ez nem vezetett eredményre, végül tőlünk kértek segítséget. Segítségünkkel először az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordultak, a határozat bírósági felülvizsgálata még nem fejeződött be, ügyük jelenleg is folyamatban van.

Ezekben az eljárásokban célunk, hogy a hatóság kimondja: az iskola és a fenntartó kötelessége ésszerűen alkalmazkodni a fogyatékossággal élő gyermekekhez, a pedagógiai kihívás vagy az anyagi teher nem lehet indok arra, hogy egy gyermeket kizárjanak a közös játékból.

Ahogy arra sem, hogy ne adják meg neki mindazt a segítséget, ami másokhoz hasonlóan lehetővé tenné számára személyisége, tudása fejlesztését és megszerzett képességei, tudása bemutatását.

  • Ha fogyatékossággal élő emberként vagy hozzátartozóként hasonló jogsértésekkel szembesülsz, Te se hagyd annyiban: állj ki magadért! 
  • Ezeket a csatákat nem kell magányos harcosként megvívnod - mi melletted vagyunk és támogatunk ebben. Jelentkezz szeptemberben induló képzéseinkre, ahol többet megtudhatsz a hatékony csoportszervezés, kommunikáció és érdekérvényesítés technikáiról.
  • Abban is segítünk neked, hogy a gyakorlatban is kipróbáld magad és aktívan tegyél érdekérvényesítési céljaid megvalósításáért.

Ha érdeklődsz a projektben való részvétel iránt, írj bátran a milanovich.dominika@tasz.hu e-mail címre. A tárgyba ezt írd: ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS. További részletekért pedig kövesd híreinket.

Milanovich Dominika

A magyar iskolák a szülőket is gyermekként kezelik

A hazai iskolarendszer kevés döntést ad a szülők kezébe a hiányzások esetére. Korábban is nehezményeztük, hogy a jogszabály szabad kezet ad az iskolai házirendek szabályozásához, így teljesen önkényes, hogy melyik az iskola mit és hányszor fogad el igazolásnak. A gyerekorvosok most nyilvánosságra hozott véleménye az ő szempontjukból is megerősíti álláspontunkat, hogy nagyobb teret kellene kapni a szülői igazolásnak.


Félelem és reszketés az egyházi iskolában

Kiabálás és röpködő papi pofonok, erőszakkal és kirúgással fenyegetőzés, kötelező misék és körmenetek hétvégén és az ünnepek alatt, megfélemlített és tehetetlen tanári kar. Így festette le számunkra egy kétségbeesett szülő egy Bács-Kiskun megyei általános iskola mindennapjait, mióta pár éve egyházi fenntartás alá került. A súlyos jogsértéseket nem kell elfogadni, tehetünk ellenük!