Előzetes választási regisztráció: az általános és egyenlő választójog korlátozása

Az előzetes választói regisztráció aláásná az általános és egyenlő választójogot, és a részvétel költségeinek növekedésével a választásoktól való távolmaradást ösztönözné. Az esélyegyenlőség ellen hat, hogy a választási részvétel a társadalom legsérülékenyebb rétegei, a mélyszegénységben élők, illetve a fogyatékossággal élők számára az átlagosnál nagyobb terhet jelent. A TASZ véleményezte (pdf) a választási eljárásról szóló törvényjavaslat regisztrációra vonatkozó részét.

A TASZ álláspontja szerint az önkéntes bejelentkezésen alapuló választói névjegyzék intézménye szükségtelenül és aránytalanul korlátozza az általános és egyenlő választójog gyakorlását. Az előzetes regisztráció bevezetése mellett nem szól kényszerítő vagy nyomós indok, azaz önkényes, és a bevezetésével járó hátrányokat nem ellensúlyozzák legitim előnyök.

A bejelentkezésen alapuló névjegyzék intézményének bevezetése nem fogja jobban óvni a választások tisztaságát, mint a jelenlegi választási eljárás, a bejelentkezéses névjegyzék önmagában nem tud több választási csalást kiszűrni.

A TASZ hangsúlyozza, hogy a bejelentkezés nem az önkéntes részvételt fogja ösztönözni, hanem a választásoktól való távolmaradást, mert költségesebbé teszi a részvételt (a bejelentkezés ráfordítással jár: pénzt, időt, figyelmet követel). Ennek eredményeképpen az új intézmény az esélyegyenlőség ellen hat, hiszen a plusz ráfordítás a társadalom legsérülékenyebb rétegei, a mélyszegénységben élők, illetve a fogyatékosok számára az átlagosnál nagyobb terhet jelent. A választási eljárás szabályai nemcsak a választás kimenetelét, de az eredmény legitimitását is befolyásolják.

Legitim cél hiányában, továbbá, mivel már létezik egy megfelelően működő – a választói névjegyzék létrehozására is alkalmas – nyilvántartás, egy újabb adatfelvétel nemcsak felesleges, hanem ellentétes az adatkezelés alkotmányos követelményeivel.

A TASZ álláspontja végül kitér arra, hogy a törvényjavaslat azon jogszabályok körébe illeszkedik, amelyek fenntartják annak a lehetőségét, hogy a gondnokság alá helyezett állampolgárok választójogát és választhatóságát egyedi bírósági döntésekkel korlátozzák.

„A választási eljárásról szóló törvényjavaslat elfogadása eredményezheti egyes társadalmi csoportok választásokból való kiszorulását, távolmaradását. Az önkéntes bejelentkezés nem esélyegyenlőséget teremt a külföldön élő állampolgárok és a Magyarországon élők között, hanem állampolgárokat foszt meg attól, hogy akár a választás napján döntsenek úgy, élni kívánnak a demokrácia legalapvetőbb eszközével: a szavazati jogukkal” – mondta el Hegyi Szabolcs, a TASZ Politikai Szabadságjogok Programjának vezetője.

A TASZ az álláspontját eljuttatta a demokratikus pártok országgyűlési képviselőinek.

A TASZ álláspontja teljes terjedelmében (pdf) itt érhető el>>

A TASZ a Magyar Helsinki Bizottsággal közösen korábban már kifejtette véleményét a törvényjavaslat benyújtásának körülményeiről>>

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Az Alkotmánybíróság gonosz áprilisi tréfája

Az Alkotmánybíróság tegnap elutasította az Alapvető Jogok Biztosának a polgári törvénykönyv gondnoksági szabályait kifogásoló indítványát. Az ombudsman tudományos és emberi jogi érvekkel alátámasztott beadványát a bíróság paternalisztikus érveléssel söpörte le az asztalról. A cselekvőképesség teljes korlátozásának eltörlése hazai és nemzetközi szakmai és civil konszenzusra támaszkodik, nemzetközi szerződés kötelezi rá hazánkat. Ez az AB-nak kevés volt.

Lehet, hogy az Ön választójoga is veszélyben van?

Szégyen, hogy fogyatékos állampolgárok fogyatékosságuk okán megfoszthatók a választójoguktól. De egy kormánypárti javaslat most mindenki és bárki választójogát veszélybe sodorhatja a cselekvőképesség korlátozásától függetlenül.

A mozgáskorlátozottak és az idősek választójogát támadja a kormány

A személyes megjelenéshez kötött választási regisztráció előre nem látható nagyságú tömeg számára teheti lehetetlenné, hogy éljen választójogával. Az idősek, mozgáskorlátozottak, várandós anyák is csak akkor kérhetnek mozgóurnát, ha már előtte túlestek a személyes megjelenést követelő feliratkozáson.