Ízekre szedett médiatörvény

Az Európa Tanács (ET) szakértőinek a magyar médiatörvényekről készített részletes elemzését fordíttatta magyarra a Mérték Médiaelemző és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ).

Az ET az Európai Unió Bizottságának felkérésére készítette el és hozta nyilvánosságra a médiatörvények bő ötven oldalas elemzését még májusban. A magyar fordítás elkészítése kettős célt szolgál. Mindenekelőtt a kormányzat figyelmébe ajánljuk a szakértői anyagot, hogy annak mintegy hatvan konkrét ajánlását figyelembe véve mielőbb terjesszen az Országgyűlés elé módosító javaslatokat. Nem azért, mintha eddig nem állt volna rendelkezésére az angol nyelvű szöveg, hanem azért, mert a legutóbbi módosító csomag alig volt rá tekintettel, sőt, további kétséges szabályokat vezetett be. A másik cél pedig az, hogy a magyar közvéleményt tájékoztassuk a szólás- és sajtószabadságot érintő sarkalatos törvényekkel kapcsolatos szakmai véleményekről, a kormány ugyanis ezt láthatóan nem tartja fontosnak.

Hatálybalépésük óta ez a legrészletesebb elemzés a sajtó- és médiatörvényről. Az anyag tisztán szakmai jellegű, az európai elvekre, sztenderdekre és az Emberi Jogok Európai Egyezményére figyelemmel készült el. Figyelembe veszi az Alkotmánybíróság tavaly decemberi, a médiatörvényeket érintő döntését is. Az elemzés első része olyan kifogásokat vet fel, mint a sajtótermékek felesleges regisztrációs kötelezettsége, az eltúlzott tartalomszabályozás és a szigorú tájékoztatási kötelezettség, valamint az újságírók forrásainak elégtelen védelme. A közszolgálati médiával kapcsolatban a legáltalánosabb megállapítás a szerkesztői függetlenség és az autonómia hiánya, a politikai beavatkozásnak kitettség. A szabályozó hatóságok a demokratikus, átlátható és részrehajlástól mentes működés tekintetében maradnak el az elvárható követelményektől. Kritikus megállapításai a médiatörvények szinte minden részét érintik és részletes javaslatokkal szolgálnak a megfelelő szabályozás kialakításához is. Összességében a “szakértői vélemény annak kockázatát igyekszik csökkenteni, hogy Magyarország ellen az európai jog megsértése miatt eljárások induljanak.” Más célja a magyar kormánynak sem lehet.

A teljes elemzést magyar nyelven itt olvashatja el >> (.pdf)

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Egyre többen egyre hosszabb időre kerüljenek börtönbe?

A büntetőjog a számára rendelkezésre álló kényszereszközökkel a legmélyebben avatkozhat be a személyes szabadságba. A beavatkozási lehetőségek intenzitására tekintettel a törvényalkotó feladata, hogy jogalkotási jogosítványait ezen a területen a legvisszafogottabban alkalmazza. Csak a különösképpen védelmezett jogtárgyak és érdekek kirívó sérelme minősül elviselhetetlennek a társadalom számára.

A TASZ álláspontja a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényjavaslatról

A TASZ álláspontja szerint a média szabályozására benyújtott törvénycsomag átgondolatlan, szakmailag megalapozatlan, és több ponton is alkotmányellenes.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényjavaslat olyan követelményeket és közlési kötelezettségeket ír elő valamennyi kereskedelmi tartalomszolgáltatónak (televízió, rádió, nyomtatott sajtó) és a honlapok, blogok üzemeltetőinek, amelyek a szólásszabadságot és a szerkesztői szabadságot súlyosan sértik.

Nyílt levél a miniszterelnökhöz a makói eset kapcsán

A TASZ nyílt levelet intézett Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz azt követően, hogy a rendőrség Makón kampánykiadványok terjesztése miatt eljárást indított a Fidesz két tagja ellen.