Barion Pixel TASZ | Javaslatokat fogalmaztunk meg a Nemzeti Választási Bizottság ügyrendjéhez

Javaslatokat fogalmaztunk meg a Nemzeti Választási Bizottság ügyrendjéhez

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Választási Jogi Programja elkötelezett a szabad és tiszta választások mellett. Ezért figyelemmel követi a választási szervek munkáját is, és rendszeresen javaslatokat fogalmaz meg a választási anyagi- és eljárásjog, továbbá a joggyakorlat fejlesztése céljából.

A TASZ, összhangban korábbi gyakorlatával, közzéteszi a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ügyrendjét érintő módosítási javaslatait, amelyeket az NVB választott és delegált tagjai a szélesebb szakmai közösség számára rendelkezésére bocsátanak szíves megfontolásra és véleményezésre. A mostani javaslat aktualitása az új személyi összetételű NVB megalakulása, továbbá új ügyrendjének közeljövőbeli elfogadása.

A javasolt módosítások mögötti fő célok részben sokéves tapasztalatokon, részben a nemzetközi megfigyelők által is rögzített megállapításokon nyugszanak. Ez utóbbiak közül a legfontosabb az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) a 2022-es általános választás és országos népszavazás megfigyelését végző szakértők jelentésében olvasható:

“Az NVB a választás kiírása és a választási eredmények kihirdetése között 39 ülést tartott, amik nyilvánosak voltak; a napirendet röviddel minden ülés előtt ismertették, az NVB határozatait időben közzétették. A választási bizottságok legtöbb ülése azonban, valódi vita híján, az előre megszövegezett határozatokról való szavazásra korlátozódott, különösképpen a pártok által megbízott tagok csatlakozását megelőzően. Mindez, a tagok hozzászólásaira vonatkozó szigorú időkorlátokkal egyetemben, csökkentette a döntéshozatal átláthatóságát és kollegialitását.”

További kiemelt célok:

  • Az NVB testületi működésének megerősítése – az elnöki szerepkörből szükségszerűen eredő, és a hatékony működést elősegítő jogosítványok megtartása mellett. Ennek érdekében szükségesnek látjuk, hogy egyrészt a tagoknak a jelenleginél nagyobb mozgástere legyen az ülések napirendjének alakításában (az elnöki szerepkör megtartása melletti kiegészítő, korrekciós lehetőségekkel), továbbá a döntés-előkészítés folyamata alkalmas legyen az érdemi vita megteremtésére a választási eljárást jellemző fokozott időnyomás mellett is.

  • A testület transzparenciájának növelése, összhangban a választási eljárás nyilvánosságát kimondó törvényi alapelvvel, a magasabb fokú közbizalom megteremtése és az NVB kiemelt jelentősége okán.

  • Ezen felül szükségesnek látjuk, hogy az egyes tagok a bizottság által hozott döntésekben megjeleníthessék saját álláspontjukat, amennyiben az a döntésben foglaltaktól bármilyen okból eltér. Jelenleg ugyanis csak a döntés támogatásával vagy elutasításával fejezhetik ki véleményüket annak ellenére, hogy a döntéshozóknak több eljárásban lehetőségük van ennél összetettebb formában (pl. párhuzamos indokolás, különvélemény) is megjeleníteni azt.

A TASZ 2022. október 7-én szakmai konferenciát rendezett, melynek célja a 2022-es általános választások és országos népszavazás tanulságainak összegzése volt. Az eseményen a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) több volt és jelenlegi tagja, és további neves szakértők is megjelentek. Az eseményen a fenti észrevételeket, javaslatokat részben meg is vitattuk. Továbbá számos, az ügyrend reformájával kapcsolatos szakmai észrevétel érkezett, ami hatással volt a javaslatainkra. Természetesen tisztában vagyunk az NVB működését jellemző időnyomással. Ugyanakkor, azokat a garanciákat, amelyek a részvételiség lehetőségét biztosítják, szükséges megteremteni. Ehhez egy olyan keretrendszerre van szükség, amiben a mindenkori testület maga találhatja meg a tagok érdemi részvétele és a működőképesség közötti egyensúlyt. Meggyőződésünk, hogy a javasolt módosítások ezen célokat szolgálják.

Bízunk benne, hogy javaslatainkat az NVB tagjai munkájuk során hasznosítani tudják és beépítik őket az ügyrendbe.

NVB Ügyrend a 20210217-i módosításokkal egységes szerkezetben - TASZ javaslatokkal

Letöltés Letöltés
Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.