Jogászt keres a Társaság a Szabadságjogokért Adatvédelem és Információszabadság Programja

A Program az információs jogokat érintő jogalkotás és jogalkalmazás alapjogi szempontú védelmét és érvényesítését célozza.

Az adatvédelem és az információszabadság mellett kiemelt figyelmet fordít a jogalkotás átláthatóságára, a korrupcióhoz kapcsolódóan a gazdasági érdekérvényesítésre és a közérdekű bejelentők védelmére. A feladatok közé tartozik az adatvédelmet és a közérdekű adatok nyilvánosságát érintő jogszabály tervezetek és javaslatok véleményezése, különböző szervekhez, hatóságokhoz, jogi álláspontok megírása, bírósági eljárások során közreműködés a jogsegélyszolgáltat keretében nyújtott jogi képviseletben, bírósági és más hatósági beadványok készítése, jogi segítségnyújtás. A nyilvánosságfelé való kommunikáció magában foglalja az újságírókkal való kapcsolattartást, az oknyomozó programban való szakmai részvételt, blog és honlap bejegyzések elkészítését és szerkesztését, filmkészítést, kommentekre való válaszadást. Szintén a feladatok közé tartozik hazai és nemzetközi konferenciákon, eseményeken való részvétel, felszólalás, valamint ismeretterjesztő kiadányok készítése.

Elvárások:

- jogi végzettség)

- alkotmányjogi érdeklődés

- felsőfokú angol nyelvtudás

- angol mellett egyéb idegennyelv ismerete előnyt jelent

- tudományos publikáció előnyt jelent

- a szakvizsga megléte előnyt jelen

- ügyvédjelölti, bírósági fogalmazói tapasztalat előnyt jelent

Munkaidő: teljes

Jelentkezés módja: e-mailben; önéletrajz, motivációs levél, (információs jogokat érintő elemzés, írás előnyt jelent), az írásbeli jelentkezések alapján szóbeli interjú

A jelentkezéseket a huttl@tasz.hu email címre várjuk.

Határidő: 2012. június 12.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Veszélyezteti az információs jogokat az új Alkotmány

Az új Alkotmány megszünteti az információs jogok fellett őrködő országgyűlési biztos intézményét, és helyette egy autonóm hatóság modellje szerint működő szervet állít fel. A TASZ szerint az adatvédelmi biztos hatósággá alakítása súlyosan veszélyezteti az állam átláthatóságának biztosítását szolgáló szabályok érvényesítését, csökkenti az alapjogvédelem jelenlegi szintjét

Közlönykiadó per dosszié

2005. április 25-én az Országgyűlés elfogadta a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény (Avtv.)módosítását, amelynek értelmében a törvény 2005. június elsejétől szélesebb körben teszi lehetővé, hogy közérdekből a nyilvánosság számára hozzáférhetőek legyenek a közfunkciókat ellátó személyek egyes, a betöltött tisztséggel összefüggésben álló adatai.

Miért volt törvénytelen a házkutatás Horváth Andrásnál?

Horváth Andrásnál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábbi munkatársánál, 2013. december 19-én a rendőrség házkutatást tartott, melynek során lefoglaltak több száz oldalnyi dokumentumot és informatikai adathordozót. A TASZ jogsegélyszolgálata által képviselt közérdekű bejelentő jogorvoslattal élt az általa elszenvedett kényszerintézkedésekkel szemben. A Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) 2014. január 22-én meghozott, ám csak 2014. február 10-én kézbesített végzése elutasította az utolsó indítványunkat is - álláspontunk szerint alaptalanul. Érdemes összegezni Horváth András ellen folytatott eljárás eddigi fejleményeit, mert sok visszás és törvénysértő elemet lehet felfedezni.