Jogerős határozat Bácsfi Diána szabálysértési ügyében

A bíróság helyben hagyta a Bácsfi Diánát pénzbírsággal sújtó határozatot abban az ügyben, melyet gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés miatt indított ellene az V.kerületi Rendőrkapitányság.

Bácsfi Diána 2004. október 23-án olyan szórólapokat osztogatott az utcán, melyben egy október 24-én az Új Köztemetőben tartandó megemlékezésre hívta fel a figyelmet. A rendőrök előállították őt, majd később meg is bírságolták, mert szerintük az Új Köztemető közterület, így a rendezvényt a gyülekezési törvény szerint előzetesen be kellett volna jelenteni a BRFK-n.
 
Bácsfi azzal védekezett, hogy úgy tudta, a temető nem közterület, ott korábban mások is rendeztek ünnepségeket, megemlékezéseket, amiket nem kellett bejelenteni.
 
A pénzbírságot kiszabó határozatot Bácsfi megtámadta, majd a bíróság tárgyalás mellőzésével helyben hagyta a rendőrség határozatát, indokolásuk szerint a tervezett rendezvény helyszíne, a  köztemető, mint  neve is mutatja, közterület és nem magánterület, "ahová egy rendezvény megtartására nem kell engedélyt kérnie".
 
Megjegyezzük, hogy a gyülekezési törvény szerint a hatálya alá tartozó rendezvények megtartásához nem szükséges engedély, mindössze bejelentési kötelezettség van.
 
Időközben Bácsfi Diána egy januári időpontban akarta megtartani a megemlékezést, a helyszínt és időpontot bejelentette a BRFK-n.  Budapest rendőrfőkapitánya 2004. december 30-án kelt határozatában megállapította hatáskörének hiányát, mert az ő álláspontja szerint az Új Köztemető nem vehető mindenki számára korlátozás nélkül igénybe, így az nem minősül közterületnek, így a rendőrség felé nincs bejelentési kötelezettség, hanem a temető fenntartójával, üzemeltetőjével kell egyeztetni. A gyülekezési törvény a közterületen tartandó rendezvényekre terjed ki, közterület pedig az a terület, mely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető. A temetőnek nyitvatartási ideje és házirendje van, ez már korlátozást jelent, ezért nem beszélhetünk közterületről.
 
Bácsfi Diána ezt követően szabálysértési ügyében tárgyalás tartását kérte, becsatolta a főkapitány határozatát is a bíróságra, és jogsegélyszolgálatunkon képviselet biztosítását kérte.
 
A tárgyaláson az V. ker. Rendőrkapitányság képviselője korábbi álláspontját megváltoztatta, elfogadta a főkapitány érvelését, miszerint a temető nem közterület, így Bácsfi nem követte el a gyülekezési joggal visszaélés szabálysértését.
 
A TASZ jogsegélyszolgálatának munkatársa azzal is érvelt, hogy az eltérő jogértelmezés hatósági önkényhez vezet, de amennyiben a bíróság mégis úgy véli, hogy a temető közterület, szabálysértési felelősség akkor sem állapítható meg, mivel nem vonható felelősségre az, aki a cselekményt abban a téves feltevésben követi el, hogy magatartása nem jogellenes, feltéve, hogy erre a feltevésre alapos oka van. Ha a rendőrségen sincs egységes álláspont arról, hogy egy helyszín közterületnek minősül-e, majd ezt követően egységesen azt képviselik, hogy a helyszín nem közterület, akkor az eljárás alá vont személy részéről nincs felróhatóság.
 
A bíróság a 2005. március 18-án megtartott tárgyaláson úgy döntött, hogy a köztemető közterület, és Bácsfi neki felróhatóan elkövette a szabálysértést, ezért a pénzbírság jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak helye nincs. 

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A kormány szerint méltatlan lehet, ha valaki kifejezi a politikai véleményét, tovább szűkítenék a gyülekezési jogot

Gyorselemzésünk szerint a Kormány az alapjogkorlátozó új gyülekezési törvény elfogadása után ismét jelentősen szűkítené a gyülekezési szabadságot. Ezúttal a településkép védelméről szóló törvénybe csempészve nehezítenék meg a tüntetést. Ha a javaslatot elfogadja az Országgyűlés, akkor például a Kossuth téren egy egész hónapig nem lehet majd tüntetni télen, de a nemzeti ünnepek idején is kiszorulnak majd a szimbolikus helyszínekről azok a polgárok, akik nem az állami megemlékezéseken kívánnak részt venni.

Egyetértett velünk a Kúria is: sértette a gyülekezési szabadságot a gödöllői rendelet

Még a nyáron számoltunk be arról, hogy ellentétes a gyülekezési szabadsággal az a gödöllői helyi rendelet, amelynek értelmében közterület-használati engedélyt kellett kérni a politikai rendezvények megtartásához. Október 31-én a Kúria végül megsemmisítette a jogellenes rendelkezést.

Nappali olvasmány éjszakai tüntetőknek

Az utóbbi napokban zajló tüntetéshullám nyomán megugrott a TASZ-hoz érkező jogsegélyek száma, amelyek a gyülekezési jogot érintik. Az alábbiakban a leggyakoribb, legjellemzőbb kérdéseket igyekszünk megválaszolni. Annak, aki rászánja az idejét és az energiáját a tiltakozásra, érdemes ezt, valamint további tájékoztató anyagainkat is elolvasnia, hogy tisztában legyen a tüntetéssel kapcsolatos jogaival, lehetőségeivel, felelősségével. A legfontosabb mégis az, hogy írd fel a forró vonalunk számát +36 30 7223356, ahol instant jogi segítséget kaphat az, akit tiltakozik vagy tiltakozna, vagy akit tiltakozása miatt hátrány ér.