Ingyenes jogsegélyszolgálat
 
Telefonos jogsegélyt a 279-22-35 telefonszám hívásával kérhet minden héten kedden 14.30 és 17 óra között, illetve csütörtökön 10 és 12 óra között. Más időpontokban e-mailben fordulhatnak hozzánk a jogsegely@tasz.hu címen. A jogsegélyszolgálatunk a megkeresések nagy száma miatt e-mailes megkeresésekre 3 hetes határidővel válaszol. 
 
Abban az esetben, ha pszichiátriai kezelésre való beszállítás miatt vagy gyülekezés előzetes megtiltása miatt keres minket, akkor kérjük, hogy hívja az irodánkat. Ezekben az ügyekben rendkívül rövidek a határidők. Hétköznap 9 és 17 óra között telefonáljon a 06-1-209-0046-os számon. 
 
Gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyekben hétfőnként 14:00-16:00 között gyermekvédelmi szakemberünk nyújt telefonos jogi tanácsadást, míg fogyatékossággal élő emberek jogi problémáival szakértőnk szerdánként 10:00-12:00 között nyújt telefonon tanácsot szintén a 06-1-209-0046-os számon. 

 

A TASZ ingyenes jogsegélyszolgálata jogi tanácsadást és esetenként képviseletet kizárólag az alábbi ügycsoportokban biztosít:

 • szólásszabadság, gyülekezési jog, polgári engedetlenség lelkiismereti és vallásszabadság 
 • egészségügyi önrendelkezési jog (különösen abortusz, otthonszülés, ellátás visszautasításának joga, intézmény elhagyásának joga)
 • gondnoksági eljárás (választójogi igények is)
 • Intézetben élő szellemi fogyatékos vagy mentális zavarokkal élő személyt ért jogsértés 
 • súlyosan, halmozottan fogyatékos tanköteles korú gyerek iskolai oktatáshoz való jogának sérülése 
 • HIV-vel élő személyek egészségügyi ellátásához és egyenlő bánásmódhoz való jogának sérelme 
 • állami, önkormányzati és más közintézmények, közszolgáltatást nyújtó szervezetek részéről történt hátrányos megkülönböztetés akkor, ha a sérelmet szenvedett fél az alábbi sérülékeny csoporthoz való tartozása miatt szenvedte el a diszkriminációt: roma kisebbség, LMBT, HIV fertőzött, drogfogyasztó, szellemi fogyatékossággal rendelkező személyek; elsődlegesen az önkormányzat és rendészeti szervek részéről megvalósuló rendészeti jellegű ügyekben, továbbá gyermekvédelmi eljárásokban történt diszkriminációban tud segíteni a jogsegély-szolgálat; munkajoggal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetéssel nem foglalkozik a szervezetünk
 • sértetti képviselet rasszista, homofób, antiszemita, más hasonló előítélet indítékú bűncselekmény esetén
 • választójog, választhatóság 
 • közérdekű adatigénylés, információszabadság (újságírók részére is)
 • közérdekű bejelentők védelme
 • személyes adatok védelme (különös tekintettel iskolai vallási adatok kezelése, egészségügyi dokumentáció megismerése, világnézeti, politikai hovatartozásról szóló adatok védelme)
 • csekély mennyiségű kábítószerrel visszaélés 
 • tanszabadság
 
Hogyan segítünk? 
Az egyszerűbb esetekben szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást adunk a jogszabályokról és szakmai tapasztalatainkról. A tájékoztatást a TASZ munkatársai és/vagy ügyvédei adják. A megküldött dokumentumok nem esnek ügyvédi titok védelme alá, mert a jogsegélyszolgálat email fiókját nem kizárólag ügyvédek kezelik. A megkeresésben foglaltakat bizalmasan kezeljük, az adatokat kizárólag a témakörben illetékes munkatársak ismerik meg és kizárólag a megkeresés megválaszolásához használják fel. Olykor - az ügy jellege miatt - más jogvédő szervezetet ajánlunk a hozzánk fordulóknak. Számos esetben pedig a TASZ ügyvédei vállalják az ingyenes jogi képviseletet: védelmet a büntetőeljárásban, beadványok megírását a hatóságok részére, képviseletet a bíróságokon. Jogi képviselővel rendelkezőknek nem áll módunkban jogi tanácsot nyújtani.
 
Tekintettel limitált erőforrásainkra, kizárólag a felsorolt ügycsoportok vonatkozásában tudunk segítséget nyújtani! A TASZ tevékenységi körébe nem tartozó kérdésével a Kormányhivatal mellett működő Jogi Segítségnyújtó Osztályt (06-1-7000-952), illetve az Áldozatsegítő Osztályt (06-1-7000-950) keresheti meg. Munkajoggal. társadalombiztosítással kapcsolatos kérdésével a Jogpont+ jogsegélyszolgálatot érdemes keresnie. Büntetővégrehajtással, menedékjoggal és rendészeti joggal kapcsolatosan kérdései kapcsán a Magyar Helsinki Bizottság nyújt segítséget.    
 
Annak érdekében, hogy további segítséget nyújtsunk Önnek, összegyűjtöttük a leggyakoribb problémák során felkereshető szervezetek listáját, amit ide kattintva le tud tölteni. 

 

Elérhetőségeink:

 • Ingyenes jogsegélyszolgálat e-mailben: jogsegely@tasz.hu
 • Telefonos bejelentkezést a telefonos jogsegély nyújtás időpontjában lehet kérni. Ügyvédeinkkel személyes találkozót csak akkor tudunk biztosítani, ha az ügy a TASZ tevékenységi körébe tartozik és a telefonos vagy emailen történő tanácsadás valamilyen okból nem lehetséges. 
 • Kérjük, hogy megkeresésében mindig adjon meg telefonos vagy elektronikus levelezési elérhetőséget, mert nem áll módunkban papír alapú levelezést folytatni!
 • Kérjük, hogy eredeti dokumentumot postai úton NE küldjenek, mert nem áll módunkban a dokumentumokat visszapostázni!

Ha titkosított elektronikus üzenetet küldene nekünk, és szerete szuperbiztonságosan levelezni velünk, akkor használja a TASZ jogsegélyszolgálatának a nyilvános kulcsát titkosításra. A kulcs a jogsegely@tasz.hu emailcímehez készült. Innen letöltheti a PGP publikus kulcsát!

Ügyvállalás

A TASZ az Alapszabály I. 4. pontban meghatározott jogok (gyülekezési jog, lelkiismereti és vallásszabadság, szólásszabadság, részvételi jog (különös tekintettel: választhatóság és választójog, önrendelkezési jog (különös tekintettel: egészségügy), egyenlő bánásmódhoz való jog, átlátható államhoz való jog (információszabadság), adatvédelem, magánélet védelméhez való jog) elsősorban az állam és szerveivel szemben történő érvényesítése érdekében vállalja el az ügyfelek képviseletét. A TASZ kivételesen foglalkozik a nem állami szereplő és az egyén közötti alapjogi viszonyokban felmerülő ügyekkel, ha az valóban alapjogi, tehát hatalmi helyzetben értelmezhető.

Egyes ügyek elvállalásának további szempontjai emellett – melyek az ügyvállalás megtagadását is indokolhatják – a munkaszervezet kapacitása és az adott területtel foglalkozó más szervezet léte. 

A TASZ és a jogsegélyszolgálat munkatársaival való konzultáció, illetve a jogsegélyt kérők irataiba való betekintés nem minősül jogi képviseletre, további asszisztenciára vagy bármely más szolgáltatásra irányuló ajánlattételnek a TASZ, a TASZ munkatársai vagy megbízott ügyvédei részéről.

Kártérítési perek

A TASZ kártérítési pereket hazai bíróságok előtt főszabály szerint nem vállal. Ez alól csak a következő esetekben teszünk kivételt:

 1. a jogsérelem orvoslásának (igényérvényesítésnek) ez az egyetlen módja;
 2. a TASZ stratégia eléréséhez kiemelten fontos az ügy és az ügyfél ragaszkodik kártérítéshez;
 3. a jogsértő magatartás súlya és elterjedtsége következtében a jogsértőt kártérítésre kötelezéssel lehet eredményesen jogkövető magatartás irányába terelni.

A kártérítési per elvállalásáról a TASZ ügyvivői döntenek.