Jogsegélyt nyújtunk az eskütételt megtagadó kutatónak

A TASZ jogi segítséget nyújt Kende Juditnak, aki annak ellenére, hogy az ELTÉ-n doktori fokozatot szerzett, mégsem vehette át doktori oklevelét és nem használhatja a doktori címét. Az ELTE ugyanis csak annak adja át az oklevelet, aki a doktori szabályzatban meghatározott esküt leteszi, erre viszont Kende Judit nem volt hajlandó, mert lelkiismeretével ellenétes lett volna, hogy Magyarország Alaptörvényének hűséget fogadjon.

A TASZ az ELTE rektorának küldött levél megfogalmazásában nyújtott eddig segítséget. A levélből kiderül, hogy a doktori oklevél átadásának az eskü letételéhez kötése a doktori szabályzatban ellentétes a felsőoktatási törvénnyel. Álláspontunk szerint az eskütételi kötelezettség előírása önmagában is a lelkiismereti szabadság nem megengedhető korlátozása, amit csak tetéz az, hogy az ELTE szabályzata szerinti esküszöveggel a tudományos hivatást választók számára irreleváns jogi dokumentumhoz, az Alaptörvényhez kell hűséget fogadni. A levél kezdeményezte a szabályzat megváltozatását és az oklevél átadását.

Az ELTE mindeddig nem válaszolt a levélre, azonban a sajtóban megjelentek szerint a doktori szabályzat módosítására jogosult Szenátus legközelebb 2015.  szeptember végén ülésezik majd, ez a legkorábbi időpont tehát, amikor foglalkozhat a kérdéssel. Az ELTE nyilatkozata szerint a doktori eskütétel a nemzetközi gyakorlat bevett része, az egyetem vezetése döntés-előkészítő felmérést kezdeményezett arról, hogy a magyarországi társegyetemek milyen esküszöveget használnak, illetve a nagyobb külföldi egyetemek milyen avatási ceremóniákat, esküket tartanak kötelezőnek.   

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A kormány bosszújára nemcsak a szegregált roma gyerekek faragnak rá, de ők különösen

Visszaküldenék az iskolapadba a nagykorút, aki évekkel korábban azért indított pert, mert megalázóan bánt vele a tanár? Ilyen abszurd helyzeteket is szülhet a köznevelési törvény tervezett módosítása.

A szegregációra feljogosító rendelettervezet az állam világnézeti semlegességét is sérti

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) véleményezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) készülő rendelettervezetét, amely a szegregáció lehetőségét teremti meg. A Minisztériumnak megküldött álláspontunk szerint a világnézeti meggyőződésen alapuló szegregáció három okból is jogellenes: sérti az állam világnézeti semlegességét; alapjogok gyakorlása illetve alkotmányos értékek érvényre juttatása érdekében szükségtelen, valamint nem biztosítható az önkéntessége.

A szabadságjogok és a költségvetés

A TASZ számára axióma: a klasszikus szabadságjogok érvényesülése a nemzetgazdaság adta kereteken belül minden máshoz képest elsőbbséget kell, hogy élvezzen. A nyugati világban az államok elköteleződnek az alapjogok védelmének eszméje mellett, ebből pedig az következik, hogy nemcsak elismerik az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, hanem azok tiszteletben tartása és védelme az elsőrendű kötelességük. Minden kormányzati intézkedésnek vagy ezen elsőrendű kötelességet kell szolgálnia, vagy pedig az egyéb célú kormányzati intézkedések ezen kötelezettség adta kereteken belül, ezek teljesítését követően elfogadhatók. A kormányzás mikéntjének megválasztásában a kormányzatnak nagy szabadsága van, úgy azonban nem kormányozhat, hogy azzal az alapvető jogokat megsérti vagy nem tesz megfelelő intézkedéseket az alapvető jogok védelme, érvényesülésük előmozdítása érdekében.