Jogsértő óvodavezetői döntés miatt közérdekű bejelentéssel éltünk

Több miskolci köznevelési intézmény vezetője döntött úgy, hogy a felügyeletük alá tartozó gyerekekkel részt vesznek egy országgyűlési képviselő által egy héttel a választási kampány előtt szervezett rendezvényen, és a szülőket kötelezték arra, hogy kísérjék el gyerekeiket. A TASZ szerint ez a döntés ellentétes a nemzeti köznevelési törvénnyel, valamint a gyerekek és szüleik lelkiismereti szabadsághoz való jogával. A jogsértésre közérdekű bejelentésben hívtuk fel a figyelmét a fenntartó önkormányzatnak.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szigorú pártpolitikai semlegességet ír elő: „A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.” (24. § (3) bekezdés)
A TASZ szerint az a rendezvény, amit egy országgyűlési képviselő szervez a választókörzetében, két hónappal az országgyűlési választások előtt, egyértelműen párttal kapcsolatba hozható politikai célú tevékenységnek minősül, a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányul. Mivel a Rendezvényre történetesen abban az időben kerül sor, amikor még az óvodák látják el a gyerekek felügyeletét, az azon való kötelező részvételről szóló intézményvezetői döntés a TASZ szerint ellentétes a nemzeti köznevelésről szóló törvény szigorú pártpolitikai semlegességet előíró szabályával.
A részvételről szóló óvodavezetői döntés sérti a szülők, az óvónők és a gyerekek lelkiismereti szabadsághoz való jogát is. Az óvónők mellett ugyanis a résztvevő gyermekek szülei számára is kötelező volt a részvétel. Bár a szülő nyilatkozhat úgy, hogy nem tudja gyerekét elkísérni, ekkor azonban a gyerek sem vehet részt. Távolmaradásával tehát a szülő gyakorlatilag eltiltja gyerekét a rendezvényen való csoportos óvodai részvételtől. Így annak a szülőnek, aki önként nem venne részt egy országgyűlési képviselő által szervezett rendezvényen, választania kell aközött, hogy megfosztja gyermekét egy társaikkal közös élménytől, amire ő napok óta készül, és aközött, hogy akarata ellenére részt vesz a Rendezvényen. Kényszerítő jellege miatt az ilyen választás a TASZ szerint ellentétes az Alaptörvényen garantált lelkiismereti szabadsággal (VII. cikk), és ennek megfelelően a nemzeti köznevelési törvénynek azzal az alapelvével is, mely szerint a köznevelési intézményekben a teljes nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben kell tartani a gyermek és a szülő világnézeti meggyőződését (3. § (3) bekezdés). 
A közérdekű bejelentésben a jogsértés megállapítását és a jövőbeli hasonló jogsértések megakadályozását kértük a fenntartótól.
Az önkormányzatnak írt levelümket itt olvashatja (.pdf) >>

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Megszüntette a nyomozást az ügyészség Horváth András ellen

Megszüntette a nyomozást a Fővárosi Főügyészség Horváth András, a NAV egykori munkatársa ellen. Az ügyészség döntése alapján nem valósult meg egyetlen bűncselekmény sem azok közül, amelyekkel a feljelentő NAV vádolta ügyfelünket. A határozat azt is kimondta, hogy a közérdekű bejelentők ellen akkor sem indítható büntetőeljárás, ha a közérdekű bejelentéssel kapcsolatban megsértik a jogszabályokat.

Nincs rendben, hogy Horváth Andrásra rászállt a nyomozó iroda

2013: adott egy ellenőr, egy zöld dosszié és pár rendszerszintű áfacsalás

2017: az áfacsalások a NAV szerint nem áfacsalások, a zöld dosszié rég lefoglalva porosodik, az ellenőr pedig immár gyanúsított, hiszen nem miatta, hanem ellene indul büntetőeljárás. Ennyit a közérdekű bejelentők védelméről - mondhatnánk, de továbbra is elkötelezetten képviseljük a kiállásáért ellehetetleníteni próbált Horváth Andrást, és a rendőrség által nemrég közölt gyanúsítás ellen panaszt fogalmaztunk meg.

Kiáll a közérdekű bejelentők védelméért a TASZ

A TASZ és a K-Monitor közös nyilatkozatot nyújtott be az ENSZ Véleményszabadság és Szólásszabadság különmegbízottjának a közérdekű bejelentők védelmével kapcsolatos magyar jogi és gyakorlati helyzetről.