Barion Pixel TASZ | Levél a Belügyminiszterhez

Levél a Belügyminiszterhez

Nyílt levelünkre, melyben azt kifogásoltuk, hogy a vagyonőrök mindenféle törvényi felhatalmazás nélkül vizsgálják át csomagjainkat a Belügyminiszter Asszony nem válaszolt. Újabb levelünkben ismét felhívjuk Lamperth Mónika figyelmét arra, hogy tartsa tiszteletben a hatályos törvényeket és az Alkotmánybíróság határozatát.

Tisztelt Belügyminiszter Asszony!

Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy 2005. január 4-én Önhöz faxon eljuttatott nyílt levelünkre mindezidáig nem kívánt válaszolni. Nem tudjuk, hogy azért nem válaszolt, mert nem tekinti a feladatkörébe tartozónak azt, hogy közvetetten a BM által előidézett tömeges törvénysértésekkel szemben fellépjen, vagy pedig azért, mert a hatályos törvények által meg nem engedett csomag-átvizsgálásokat támogatja, de ezt nem kívánta a nyilvánosság elé tárni.

Levelünk válasz nélkül hagyásánál jóval súlyosabb problémának érezzük, hogy a BM részéről a kérdésről a sajtóban nyilatkozók egységesen úgy foglaltak állást az ügyben, hogy a vagyonőrök továbbra is jogosultak átvizsgálni a csomagokat, járműveket vagy azok bemutatására az adott területről ki-belépőket, illetve az ott tartózkodókat felszólítani. A minisztériumot képviselő köztisztviselők e nyilatkozataikkal álláspontunk szerint megszegték az esküjüket, és nem tartották meg a Magyar Köztársaság alkotmányos szabályait. Az Alkotmánybíróság ugyanis 22/2004. (VI. 19.) AB határozatában megsemmisítette a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontját és egyedül ez a norma volt az, amely a vagyonőröket a csomag-átvizsgálásokra felhatalmazta. Jelenleg törvényi felhatalmazás hiányában vagyon-és biztonsági őröknek hazánkban csomag- és jármű átvizsgálási joga nincs! Hogy a megbízójuk érdekében munkájukat végző vagyonőröket ez az állapot valóban nehéz helyzetbe hozta, nem kérdéses. Ismételten felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy ez az állapot kizárólag azért állhatott elő,mert az AB határozat kihirdetése és a vonatkozó jogszabály hatályon kívül helyezése között eltelt fél év a jelek szerint nem volt elegendő a megfelelő szabályozás életbe léptetésére, s ezért álláspontunk szerint elsősorban a Belügyminisztérium tartozik felelősséggel.

Az Alkotmánybíróság említett határozatában többek közt kifejezetten kimondta, hogy "nem a polgári jog alapján kell azonban azokat a rendelkezéseket vizsgálni, amelyek a vagyonőrt harmadik személlyel szemben csomag átvizsgálására jogosítja". Az ügyben a BM részéről megszólalók (például dr. Ring Béla, a BM Jogi Főosztályának vezető helyettese a Klub Rádió 2005. január 6-i adásában)tehát, amikor a Ptk. szabályaira hivatkozva továbbra is jogszerűnek tartották a korábbi gyakorlatot, nem csak a hatályos törvényekkel helyezkedtek szembe, hanem az Alkotmánybíróság határozatának szövegét nem ismerve vagy azt szándékosan félreértelmezve próbálták megindokolni a törvénysértő gyakorlatot.

Tisztelt Belügyminiszter Asszony, esküje Önt is arra kötelezi, hogy az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartsa. Amennyiben a magyar állampolgárok alkotmányos jogait, és az azokat védő Alkotmánybíróság határozatát az Ön által vezetett tárca illetékesei semmibe veszik, Ön is az esküjét szegi meg! A fentiek miatt ezért ismételten kérjük Önt, tegyen meg minden annak érdekében, hogy a Belügyminisztérium illetékesei téves jogértelmezésükkel ne kívánják csökkenteni a vonatkozó AB határozat jelentőségét, és a jogbiztonság érdekében ne szólítsanak fel a hatályos jogszabályok figyelmen kívül hagyására!

Budapest, 2005. január 13.

Tisztelettel:

dr. Dénes Balázs dr. Földes Ádám
Elnök Adatvédelmi Programvezető

Társaság a Szabadságjogokért

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.