Meghívó a TASZ közgyűlésére

Kedves TASZ tagok!

Ezúton meghívunk a Társaság a Szabadságjogokért közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2021. május 19. (szerda) 17.00 óra. Előreláthatólag az időtartam 1 óra.

A közgyűlés helyszíne: A járvány helyzetre való tekintettel, az Alapszabállyal összhangban a közgyűlést elektronikus hírközlő eszköz útján tartjuk meg. A kapcsolódáshoz szükséges információkat hamarosan küldjük.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoknak több, mint a fele jelen van.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy megismételt közgyűlésre kerül sor. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2021. május 19. (szerda) 17.15 óra

Ezúton felhívjuk a tagok figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a fenti napirend mellett a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

A tagok egymásnak a közgyűlés során történő döntéshozatalban való részvételre meghatalmazást adhatnak: egy tag számára egy meghatalmazás adható, illetve nem hatalmazhatóak meg az elnökség tagjai. Arra tekintettel, hogy a közgyűlés elektronikus hírközlő útján, vagyis online tartjuk meg, azokat a meghatalmazásokat tudjuk figyelembe venni, amelyek a közgyűlés kezdete előtt megérkeznek eredeti aláírással a TASZ irodájának címére (1136 Budapest Tátra utca 15/b.). A meghatalmazáshoz mintát csatolunk. Szívesen segítünk a meghatalmazások elkészítésében és célba juttatásában. Kérlek, hogy ez ügyben a tasz@tasz.hu-t mindenképpen másoljátok rá a leveleitekre.

Felhívjuk a tagok figyelmét arra, hogy az Alapszabály szerint annak a tagság megszüntetéséről dönthet a közgyűlés, ha a tag két egymást követő közgyűlésen nem vesz részt és a köztes időben sem lép a szervezettel kapcsolatba. Ezért kérünk titeket, hogy jelezzétek számunkra a részvételi szándékotokat akkor is, ha nem tudtok részt venni.

Javasolt napirendi pontok:

1. A TASZ 2020. évi beszámolójának, közhasznúsági mellékletének elfogadása (éves beszámoló és közhasznúsági mellékeklet, éves beszámoló kiegészítő melléklete, könyvvizsgálói jelentés tervezete, narratív beszámoló);

2. A TASZ választott könyvvizsgálójának megválasztása; Javaslat: 2021. évben is folytatnák a munkát, a 2020. év könyvvizsgálatát végző Vaszkóné Szolga Zsuzsannával.

3. A TASZ 2021. évi költségvetésének elfogadása (közgyűlés - 2021. évi költségvetés);

4. Az SzMSz 3.2.1 alapján a legutóbbi közgyűlés óta tartott igazgatói beszámolókhoz kapcsolódó kérdések (két beszámoló és annak az ülésnek a jegyzőkönyve, ahol határozat született).

5. Egyéb

Üdvözlettel:

Földes Ádám
a TASZ Elnökségének vezetője

Megosztás