Barion Pixel TASZ | Megint egy ügy, amiben nem nyomozna a rendőrség

Megint egy ügy, amiben nem nyomozna a rendőrség

Miután Andrea Giuliano melegjogi aktivistának betörték az orrát, Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármester őt és TASZ-os ügyvédjét facebook bejegyzésben fenyegette meg. A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, pláne nem gyűlölet-bűncselekmény.

Andrea Giuliano a 2014. évi Meleg Méltóság Menete óta, az ott vállalt provokatív, de senkinek a jogait nem sértő közszereplése miatt széles körben ismert melegjogi aktivista. Pride-os szereplése után hónapokon keresztül fenyegették szélsőségesek, miután személyes adatait jogellenesen közzétették egy szélsőséges portálon. Az ezek miatti eljárásban Sánta Szabolcs Miklós, a TASZ ügyvédje képviseli sértettként.

Giulianot 2015 nyarán egy hajnalban az utcán megtámadták és betörték az orrát, ami miatt műtétet is kellett végezni az arcán. Az elkövető indítéka ezidáig nem ismert. A súlyos testi sértés miatti eljárásban szintén Sánta Szabolcs Miklós ügyvédünk képviseli.

Megtámadásáról ügyfelünk még aznap beszámolt a facebook oldalán. Néhány órával később az érpataki polgármester szokásos nyomdafestéket nem tűrő stílusában azzal fenyegette meg őt és ügyvédjét, hogy ha nem fejezik be a magyar társadalom provokálását és ennek „áljogi védelmét”, akkor újabb „pofasimogató esetek”-re számíthatnak.

A polgármester által bejegyzésében használt szavakból (pl. heccbuzi, melegaktivista, TASZ-szopó) és korábbi, melegekkel szembeni megnyilvánulásaiból is arra lehetett következtetni, hogy Orosz Mihály Zoltán azért tartja és hirdeti legitimnek ügyfelünkkel szemben az erőszakot, mert meleg, illetve melegjogi aktivista, és ezzel provokálja a magyar társadalmat. Ügyvédünkkel szemben pedig azért, mert ezt az aktivista tevékenységet védi munkája során.

Ügyfelünk képviseletében feljelentést tettünk, mivel szerintünk ezzel a polgármester gyűlölet-bűncselekmény (közösség tagja elleni erőszak) kísérletét valósította meg.

A Btk. 216. § (2) bekezdése szerint: Aki mást valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása, így különösen fogyatékossága, nemi identitása, szexuális irányultsága miatt bántalmaz, illetve erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Btk. 10. § szerint pedig

(1) Kísérlet miatt büntetendő, aki a szándékos bűncselekmény elkövetését megkezdi, de nem fejezi be.

(2) A kísérletre a befejezett bűncselekmény büntetési tételét kell alkalmazni.

A rendőrség elutasította a feljelentést. Álláspontja szerint nem állapítható meg, hogy ügyfelünkkel szemben szexuális orientációja miatt történt fenyegetés: „Orosz Mihály Zoltán kifejezetten a magyar társadalom provokációjáról ír. Ellenérzését fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy Andrea Giuliano mind a magyar nemzetből, mind pedig a kereszténységből gúnyt űzve, papi reverendában Nagy-Magyarország jelképére péniszt rajzolva mutatkozott egy rendezvényen. Ezt támasztja alá az is, hogy erről az esetről készült fényképet is tett közzé bejegyzése mellé. Orosz Mihály Zoltán bejegyzésében Andrea Giulianot az efajta provokáció befejezésére szólítja fel. Mindemellett kitér arra is, hogy véleménye szerint az efajta provokáció – amit anarchista, nihilista, társadalomzüllesztő zevékenységnek is titulált – védelme csupán áljogi tevékenység. A bejegyzésben használt TASZ-kalap, illetve TASZ-szopó kifejezések is csupán szitokszavak finomított változatai, semmint a szexuális irányultságot vélelmező megnyilvánulások, hiszen az eredeti „faszkalap” illetőleg „faszszopó” jelzők sem kizárólag a melegekre használatosak a köznapi szóhasználatban. Emiatt a Facebookon közzétett bejegyzésből nem állapítható meg, hogy Andrea Giulianot szexuális orientációja, dr. Sánta Szabolcs Miklóst pedig vélt szexuális orientációja miatt fenyegette volna meg a feljelentett, így tényállási elem hiányában ezen bűncselekmény gyanúja nem állapítható meg.

A nyomozó hatóság tehát a másfél éve történt egyszeri provokatív nyilvános megjelenést magától a kereszténységgel szembeni gúnyolódásként is minősíti (ezt speciel Orosz nem állította bejegyzésében) és nyíltan empatizálva a polgármester véleményével e múltbeli egyszeri közszereplés alapján úgy értelmezi, hogy a magyar társadalom folyamatos provokációjának abbahagyására irányuló fenyegetés nem függ össze ügyfelünk szexuális orientációjával, ügyvédünk „áljogi” tevékenységének pedig szintén semmi köze ehhez.

A nyomozó hatóság Orosznak azt a gondolatát, hogy „jobban tennék védencével, ha befejeznék a magyar társadalom provokálását és ezen anarchista és nihilista társadalomzüllesztő tevékenység áljogi védelmét annak érdekében, hogy ezen pofasimogató esetek mind liberális védence, mind pedig Sánta Szabolcs Miklós féle TASZ-szopó ügyvédek esetében ne következzenek be a jövőben.” pedig így értelmezi: „Itt sem azt állítja Orosz Mihály Zoltán, hogy amennyiben nem hagy fel Andrea Giuliano a szexuális orientációjával összefüggő aktivista tevékenységével, akkor őt meg fogják verni, hanem jelzi, hogy a magyar társadalmat, a történtelmi jelképeket, az egyházat provokáló magatartás folytatása kiválthat akár nem kivánatos követekzeményeket is.” Feltűnő itt is a magyar társadalom mellett az egyház provokációjának felemlegetése a rendőrség részéről.

Mivel a rendőrség szerint ez a fenyegetés nem alkalmas arra, hogy a megfenyegetettekben komoly félelmet keltsen, illetve az nem okozott jelentős érdeksérelmet, ezért a kényszerítés bűntette sem valósult meg. Itt pusztán arról feledkezett meg a nyomozó hatóság, hogy kísérlet miatt tettünk feljelentést, aminek a lényege, hogy a bűncselekmény elkövetését nem fejezi be az elkövető, vagyis eredmény-bűncselekmény esetén például az eredmény nem következik be.

A határozat ellen panaszt nyújtottunk be. Fentieken túl arra is hivatkoztunk, hogy nem csak azokat a csoportokat védi a közösség tagja elleni erőszak Btk-beli tényállása, akik e csoportok tagjai, hanem a vélt tagokat illetve azokat is, akik e csoportokhoz (pl. a melegek csoportjához) valamilyen módon, például jogvédő tevékenységükkel kötődnek, hiszen az elkövető indítéka ilyenkor ugyanúgy a csoporttal szembeni előítélet.

A fejleményekről honlapunkon be fogunk számolni.

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.