Barion Pixel TASZ | Mit tegyek, ha diszkrimináltak?

Mit tegyek, ha diszkrimináltak?

Mit jelent a diszkrimináció? Magyarul ez a hátrányos megkülönböztetés: amikor valakit másokhoz képest hátrány ér egy meghatározott tulajdonsága miatt.

Mi lehet hátrány?

A hátrány jelentheti azt, hogy

 • rosszabbul bánnak valakivel, mint másokkal, vagy

 • ha
  valakivel ugyanúgy bánnak, mint másokkal, pedig neki többlet
  jogosultságai vannak (például ahhoz, hogy egy kerekesszékes be tudjon
  menni egy épületbe, annak akadálymentesnek kell lennie).

Fontos ugyanakkor, hogy nem minden megkülönböztetés és hátrányokozás diszkrimináció.
Sokszor lehet észszerű indoka annak, hogy valakit hátrány ér: például
teljesen érthető, ha egy uszoda női öltözőjébe egy nőt, és nem egy
férfit vesznek fel kabinosnak, ha egy terhes nőt nem vesznek fel nehéz
fizikai munkára, vagy ha egy vak embert nem alkalmaznak
mesterlövészként.

Milyen tulajdonságok esetén történik diszkrimináció?

Védett tulajdonságoknak nevezzük azokat a
tulajdonságokat, amelyek miatt senkit nem érhet hátrány más hasonló
helyzetben lévő emberhez képest, ha ennek egyébként nincs valamilyen
észszerű indoka (lásd az előző példákat). Ezeket a tulajdonságokat az
egyenlő bánásmódról szóló törvény felsorolja: ilyen például a bőrszín,
az etnikai származás, a vallás, az anyanyelv, a szexuális irányultság, a
politikai vélemény, az életkor, a fogyatékosság és az anyagi helyzet
is, de vannak még más tulajdonságok is a törvényben. Ezek olyan
jellemvonások, amelyek miatt sokakat ér hátrány és ezt szeretné az állam
megelőzni vagy legalábbis számonkérhetővé tenni.

Ki nem diszkriminálhat?

A törvény meghatározza, hogy kik nem különböztethetnek meg hátrányosan másokat, azaz kik kötelesek megtartani az egyenlő bánásmód követelményét:
az állam különböző szervei (pl. hatóságok, önkormányzatok, rendőrség)iskolák, kórházak és más közintézmények,üzletek, szórakozóhelyek, éttermek, szállodák,aki nyilvánosan ajánlatot tesz vagy ajánlattételre hív fel (pl. el akarja adni vagy kiadná a lakását és nyilvánosan meghirdeti),bárki, aki állami támogatást használ fel,munkáltatók.
Ha azonban egyenrangú polgárok okoznak hátrányt egymásnak valamilyen védett tulajdonság miatt, például a családi vagy baráti kapcsolataikban, az nem ide tartozik, nem minősül diszkriminációnak.

Mikor nem történik diszkrimináció?

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) értelmében akkorvalósul meg tiltott diszkrimináció, ha valaki a törvényben felsorolt, úgynevezett védett tulajdonsága miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül, mint más, hasonló helyzetben lévő személy, és ennek nincs ésszerű indoka.

Milyen fajtái vannak a diszkriminációnak?


A diszkrimináció sokféleképpen megnyilvánulhat. A törvény is többféle diszkriminációt különböztet meg azért, hogy minél pontosabban meghatározza, hogyan okozhat hátrányt az, aki diszkriminál. Ezeket a diszkrimináció típusainak nevezünk.

Közvetlen hátrányos megkülönböztetés

Közvetlen hátrányos megkülönböztetés történik, ha egy személy vagy csoport rosszabb bánásmódban részesül valamely védett tulajdonsága miatt, mint más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport. Ez a legáltalánosabb típusa a diszkriminációnak, a legtöbb ember erre gondol, amikor ezt a szót hallja.
Közvetlen diszkrimináció például:
ha valakit roma származása miatt (vagy mert romának “nézik”) nem engednek be egy szórakozóhelyre;ha az egészségi állapota miatt csökkentik a munkavállaló bérét;ha valakit azért rúgnak ki a munkahelyéről, mert a munkáltatója megtudja, hogy zsidó vallású az illető.

Közvetett hátrányos megkülönböztetés

Közvetett a hátrányos megkülönböztetés, ha egy intézkedés látszólag semleges és elfogulatlan, de valójában egyes védett tulajdonságokkal rendelkező személyeket lényegesen hátrányosabban érint, mint másokat.
Közvetett diszkrimináció például:
ha egy munkakör betöltéséhez a munkáltató indokolatlanul 10 év folyamatos munkaviszonyt követel meg, és ezáltal nem alkalmazza azokat, akik szülés és gyermekgondozás miatt megszakították a munkaviszonyukat (vagyis a 25 és 35 év közötti nők többségét);ha egy települési támogatást (pl. tüzifa támogatást) kizárólag online lehet igényelni, ezért azok, akik a leginkább rászorulnának a támogatásra, nem tudnak hozzáférni, mert nincs internet elérhetőségük, számítógépük (mélyszegénységben élők vagy idős emberek).

Zaklatás

A zaklatás nem feltétlenül szexuális zaklatást jelent. Minden olyan esetben zaklatás (diszkrimináció) történik, amikor bármilyen védett tulajdonsággal rendelkező személlyel szemben ellenséges, megalázó, támadó környezetet alakít ki valaki (pl. az iskolában, munkahelyen, de akár egy egész településen is). Ezt azzal tudja elérni, hogy valamilyen emberi méltóságot sértő magatartást tanúsít.
Zaklatás például:
a rendőrség részéről a romák vagy hajléktalan emberek indokolatlan, rendszeres igazoltatása;a polgármester nyíltan cigányellenes nyilatkozata a helyi önkormányzati lapban;a munkahelyen folyamatosan megaláz, megszégyenít valakit a főnöke a többiek előtt, mert mozgáskorlátozott.

Jogellenes elkülönítés

Jogellenes elkülönítés (szegregáció) akkor történik, ha a védett tulajdonsága alapján valakit (vagy egy egész csoportot) jogellenesen elkülönítenek a többiektől.
Jogellenes elkülönítés például:
a cigány származású tanulók elkülönített (szegregált) oktatása;a cigány származású várandós nők elkülönítése egy külön kórterembe a kórház szülészeti osztályán.

Megtorlás

Megtorlásról akkor beszélhetünk, ha azért ér valakit hátrány, mert fellépett, szót emelt a diszkrimináció ellen. Ez a hátrányos megkülönböztetés egyetlen olyan típusa, aminél nem szükséges, hogy az érintettnek legyen védett tulajdonsága, elég, ha meg akart védeni valakit, akinek viszont van.
Megtorlás például:
ha valaki panaszt tesz a főnöke ellen, mert valakit kirúgott a politikai véleménye miatt, és emiatt csak ő nem kap fizetésemelést.

Honnan tudhatom, hogy diszkriminálnak engem?


Az alábbi szempontok alapján tudod ellenőrizni, hogy tényleg diszkrimináció történt-e:

 1. Ért valamilyen hátrány? A hátrány nagyon sokféle lehet, az is ide tartozik, ha ellenséges, megszégyenítő környezetet alakítottak ki veled szemben, de az is, ha például az autista gyermeked nem kapta meg a számára előírt fejlesztést az iskolában vagy nem éred el a bankautomatát kerekesszékből.

 2. Ki okozott neked hátrányt? Ha valamilyen állami, önkormányzati szerv, hatóság, közintézmény vagy ennek dolgozója, a munkáltatód, vagy valaki, aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben szolgáltatást nyújt vagy árut forgalmaz (pl. szórakozóhely, kávézó, bolt), akkor történhetett hátrányos megkülönböztetés. Ha például a szomszédod, kollégád, ismerősöd, rokonod, akkor viszont nem.

 3. Van védett tulajdonságod vagy gondolhatták rólad ezt? A védett tulajdonságok teljes listáját az egyenlő bánásmódról szóló törvény 8. §-ában találod. Fontos, hogy nem csak akkor véd a törvény a hátrányos megkülönböztetéstől, ha tényleg van egy ilyen tulajdonságod, hanem akkor is, ha tévesen ezt feltételezte valaki rólad. Például ha nem vagy külföldi, de valamiért annak néztek és nem szolgálnak ki egy üzletben, az ugyanúgy diszkrimináció.

 4. Lehetett észszerű indoka a megkülönböztetésnek? Ha hátrányt okozott neked valaki, akinek meg kell tartania az egyenlő bánásmód követelményét, és van védett tulajdonságod is, akkor meg kell nézni, hogy ez tárgyilagos mérlegelés alapján észszerű volt-e.

Ha úgy érzed, hogy hátrányos megkülönböztetés áldozata lettél, több jogi út is rendelkezésedre áll, hogy fellépj ez ellen. Két fő irány van, amit javasolni szoktunk ilyenkor: az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatósághoz fordulni és kérni, hogy folytassanak le hatósági eljárást, vagy pedig személyiségi jogi pert lehet indítani a bíróságon.

Mit tehetek, ha diszkrimináltak?


Ha a fenti szempontok alapján úgy érzed, hogy hátrányos megkülönböztetés áldozata lettél, több jogi út is rendelkezésedre áll, hogy fellépj ez ellen. Két fő irány van, amit javasolni szoktunk ilyenkor: az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatósághoz lehet fordulni és kérni, hogy folytassanak le hatósági eljárást, vagy pedig személyiségi jogi pert lehet indítani a bíróságon. Bizonyos esetekben szóba kerülhet munkaügyi per vagy fogyasztóvédelmi eljárás indítása is, de ezekről itt nem írunk részletesen.

Hatósági eljárást indíthatsz az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóságon

Ez az eljárás nagyon egyszerű és viszonylag könnyű elindítani, mert nincs szükséged hozzá ügyvédre, az ügyintézési határidő 75 nap, tehát ennyi időn belül elvileg köteles dönteni a Főigazgatóság az ügyedről, és teljesen ingyenes is az eljárás. Ha a Főigazgatósághoz fordulsz, akkor kérheted, hogy rendelje el a jogsértő állapot (diszkrimináció) megszüntetését, tiltsa meg annak jövőbeni tanúsítását, tegyék közzé nyilvánosan az ügyedben született döntést, és azt is, hogy bírságot szabjon ki a hatóság. A saját magad számára viszont nem tudsz semmiféle vagyoni kárpótlást (sérelemdíjat) kérni ebben az eljárásban.
A hatóság eljárását kérheted postai levélben, e-Papíron, vagy személyesen az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala irodáiban ügyfélfogadási időben a következő városokban: Budapesten, Győrben, Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, Székesfehérváron és Pécsett.
Ha kéred a hatósági eljárás lefolytatását, a kérelembe ezeket mindenképp írd le:
a neved, lakcímed, a bepanaszolt szerv vagy személy ismert adatait,a megtörtént eseményeket időrendben, részletesen kifejtve, pontos dátumok, helyszínek és személyek megjelölésével (ki, mikor, hol, pontosan mit csinált, mit mondott, ki volt még jelen, aki mindezt tanúsítani tudja),pontosan milyen hátrány ért és ez szerinted milyen védett tulajdonságod miatt történt,milyen dokumentumok tudják leginkább valószínűsíteni az elszenvedett hátrányt,kifejezett kérést arra vonatkozóan, hogy a hatóság döntsön az ügyben.
Fontos arra figyelni, hogy onnantól kezdve, hogy tudomást szereztél a jogsértésről, 1 éved van arra, hogy kérd a hatóság eljárását. A kérelem benyújtásáról bővebb információkat itt találsz: https://www.ajbh.hu/en/ebff-kerelem-benyujtasa

Személyiségi jogi pert indíthatsz a bíróságon

A fenti hatósági eljáráson kívül arra is van lehetőséged ha hátrányos megkülönböztetés ért, hogy pert indíts az ellen a személy/szervezet ellen, aki diszkriminált téged. A személyiségi jogi perben a következőket (akár mindet is) kérheted a bíróságtól:
állapítsa meg, hogy sérült az egyenlő bánásmódhoz való jogod,tiltsa el a jövőben a jogsértőt ettől a magatartástól, ésakár sérelemdíjat is kérhetsz (ez egyfajta pénzbeli “kárpótlás” a téged ért sérelem miatt).
Ezeknek a pereknek az a nagy előnye, hogy sérelemdíjat is kérhetsz, tehát te magad kaphatsz valamiféle pénzbeli kárpótlást a diszkrimináció miatt. A nehézségük viszont az, hogy mivel ezekben a perekben törvényszékek járnak el, kötelező a jogi képviselet, ráadásul eljárási illetéket is kell fizetni. Emellett az ügyvédnek is van munkadíja, ami elég nagy költség lehet, ráadásul a per akár évekig is eltarthat. Ha úgy döntesz, hogy személyiségi jogi pert indítasz, ezzel érdemes előre kalkulálni. Főként akkor javasoljuk ezt az eljárást, ha olyan súlyos hátrány ért, ami miatt valószínűleg megítéli neked a bíróság a sérelemdíjat, tehát például kismamaként kirúgtak a munkahelyedről és emiatt nagy összegű jövedelemtől estél el.

Mit kell bizonyítanom a jogi eljárásokban?


Ha diszkrimináltak téged és emiatt jogi eljárást indítasz, akkor neked csupán azt kell valószínűsítened, hogy hátrány ért, és rendelkezel a törvényben felsorolt valamely védett tulajdonsággal (vagy ezt feltételezték rólad). Ez egyfajta kedvezmény, mert a diszkriminációt sokszor nehéz bizonyítani.

A bizonyításhoz célszerű megnevezni olyan tanúkat, akik jelen voltak, vagy hasonló sérelmeket éltek már át és azt tanúsítani tudják. Az eljárásban meghallgatják őket, ezért szükség van a nevükre és elérhetőségükre, azaz névtelenül nem elég hivatkozni rájuk.

Akit bepanaszolsz, annak viszont bizonyítania kell, hogy:

 • megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét , vagy

 • nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét az adott jogviszonyban , vagy

 • nem állnak fenn azok a körülmények, amiket leírtál a kérelemben, (tehát nincs védett tulajdonságod vagy nem is ért hátrány).

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.