Mit tehetek, ha elégedetlen vagyok az érettségim értékelésével?

Ez az útmutatónk Neked, az érettségizőnek segít. Ha elégedetlen vagy az érettségi vizsgád eredményével, az alábbiakból megtudhatod: mikor, hogyan támadhatod meg az értékelést, hogyan élhetsz a jogaiddal – érettségizőként is.

Az érettségi vizsgák értékelésébe mindig is csúszhattak hibák: ez a tömeges vizsgák elkerülhetetlen velejárója. Mindig fontos tehát, hogy a vizsgázónak legyen lehetősége a vizsga értékelésének felülvizsgálatát kérni. Azonban a közoktatás és az érettségi vizsga követelményeinek, eljárásának sorozatos, rohamtempójú újraszabályozása, az érintettekkel való kormányzati konzultáció hiánya megnöveli az értékelési hibák kockázatát – ez pedig az érettségiző fiatalokat hozza rosszabb helyzetbe.  2017-ben a szakgimnáziumokban szakmai érettségit tevők kerültek a legrosszabb helyzetbe, nekik alig pár hónapjuk maradt a felkészülésre. Útmutatónk apropóját ez adta, de a leírtak valamennyi érettségiző hasznára válhatnak.

Nem vagyok elégedett az érettségi eredményével. Megtámadhatom az eredményt, fellebbezhetek?

Igen, de csak bizonyos feltételekkel. Az érettségi eredménye ellen csak akkor fellebbezhetsz, ha jogsértő módon értékeltek. Ha például nem javították ki az egyik feladatot, vagy a vizsgabizottság egyik tagja nem volt ott a szóbeliden, akkor megsértették az érettségi vizsga szabályait. Ilyenkor az érettségi értékelése jogszerűtlen, vagyis fellebbezhetsz. Ennek részleteit lásd itt.

Viszont pusztán azért nem támadhatod meg az érettségi eredményét, mert úgy gondolod, hogy  a teljesítményed alapján jobb jegyet érdemelnél. (Akkor sem, ha ebben igazad van.) Tehát ha szerinted mindent leírtál vagy elmondtál, mégis kevés pontot kaptál, az nem ok a fellebbezésre.

A 2017-es érettségi követelményeit nagyon későn hirdették ki. Nem lehet azt mondani, hogy ezért minden vizsgázó értékelése jogellenes?

Egyetértünk abban, hogy az érettségi követelményeit évekkel az érettségi előtt kell kihirdetni – ez pedig a 2017-es érettségik esetében nem történt meg. De erre sajnos nem tudsz hivatkozni, ha fellebbezni szeretnél. A jogsértésnek ilyenkor nem az egész érettségi eljárás szabályozását, hanem kimondottan a Te érettségi vizsgád értékelését kell érintenie.

Mikor jogsértő az érettségi értékelése?

Itt csak a leggyakoribb, legvalószínűbb eseteket soroljuk fel. Ha bizonytalan vagy abban, hogy történt-e jogsértés, nyugodtan hívd fel az Oktatási Hivatalt (06-1/374-2382), vagy tegyél észrevételt, nyújts be fellebbezést (a részleteket lásd. itt).

Hibás javítás:

Hibás feladatsor, javítókulcs:

Felkészülési idő, segédeszközök megvonása:

Csalás megalapozatlan vádja:

Írásbeli vizsgáztatás:

Szóbeli vizsgáztatás:

Csak akkor lehet jogsértő az értékelés, ha a tanárom vagy a vizsgabizottság más tagja hibázott?

Nem. Lehet, hogy a tanárod, illetve a vizsgabizottság egyetlen másik tagja sem hibázott – és mégis jogsértő az értékelés. Ha például hibás a javítókulcs, és a vizsgát javító tanár a javítókulcsnak megfelelően javít, ő jogszerűen jár el. (Bár kötelessége lenne jelezni a hibát, ha észreveszi.) De ettől még az értékelés nem lesz jogszerű. Számos más eset is elképzelhető, amikor nem a vizsgáztatók hibájából lesz jogellenes az értékelés. Éppen ezért amikor az eredmény megtámadásán gondolkozol, ne azt mérlegeld, hogy ez a tanárnak, vizsgáztatónak rosszul eshet-e, vagy megsértődhetnek-e. A tanárod, vizsgáztatód nem ellened dolgozik: sőt, a tanáraidnak is érdeke, hogy minél jobb jegyet szerezz. Te sem ellenük szólalsz fel, hanem a saját munkád elismeréséért.

Javasoljuk viszont, hogy ha a vizsgád értékelését jogsértőnek tartod, beszélj a vizsgát értékelő tanárral, vizsgáztatókkal. Mondd el, miért tartod jogellenesnek az értékelést, és azt is mondd el nekik, miért fontos neked a jobb jegy. A kölcsönös jó viszony nagy valószínűséggel megőrizhető, ha te is bizalmat mutatsz feléjük, miközben észrevételeket teszel vagy fellebbezel az eredmény ellen.

Előfordulhat azonban olykor az is, hogy a vizsgáztatók hibájából jogellenes az értékelés. Ez nem jelenti azt, hogy szándékosan hibáztak. Érdemes beszélned velük, ha szeretnéd megőrizni a kölcsönös bizalmat – de észrevételeket tenni, fellebbezni ilyenkor is érdemes lehet.

Hogyan bizonyíthatom, hogy jogsértő volt az érettségim értékelése?

Sok különböző okból lehet jogsértő az értékelés – más és más tényeket kell tehát bizonyítanod attól függően, hogy mi okozta a jogsértést. Az írásbeli vizsgával kapcsolatos jogsértéseket könnyebb bizonyítani: a kijavított dolgozat önmagában is sok mindent bizonyíthat, és a kijavított dolgozatodról másolatot is készíthetsz.

Ha a szóbeli érettségi értékelését tartod jogsértőnek, számolnod kell azzal, hogy a fellebbezés elbírálásakor általában nagy súlyt kap a vizsgabizottság elnökének nyilatkozata. Őt tekintik a bizottság leginkább pártatlan tagjának. Tehát ha az ő álláspontjával nem értesz egyet, célszerű különösen nyomós bizonyítékokkal szolgálnod.

Hasonlóképp, ha akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsga jegyzőkönyvében szereplő állítást akarsz cáfolni, érdemes különösen nyomós bizonyítékokkal szolgálnod.

Például ha az szerepel a szóbeli vizsga jegyzőkönyvében, hogy megkaptad a Neked járó felkészülési időt, de szerinted ez nem így történt: voltak más vizsgázók is a teremben Rajtad kívül, akik láthatták, hogy az előírtnál sokkal rövidebb időt kaptál? Ha igen, hajlandóak lennének erről írásban nyilatkozni? Vagy ha az szerepel a jegyzőkönyvben, hogy nem megengedett segédeszközt használtál, de te nem használtál ilyet: volt más is a teremben a közeledben, aki igazolni tudná, hogy nem használtál segédeszközt?

Ha hibásnak tartod a javítási útmutatót: van olyan hitelt érdemlő tudományos forrás, amelyre hivatkozhatsz? Van olyan, az érettségi javítására jogosult – esetleg Téged nem tanító, minél pártatlanabb – szaktanár, aki írásban nyilatkozna a javítási útmutató hibájáról?

Fontos tudnod, hogy a szóbeli vizsgád értékelését – ha az nem jogsértő módon történt – tartalmában nem vizsgálhatja felül senki. Éppen ezért nem azt kell önmagában bizonyítanod, hogy jó volt egyik vagy másik válaszod. Csak akkor van lehetőség a fellebbezésre, ha a vizsgát kifejezetten jogsértő módon folytatták le, vagy jogsértő módon értékelték. A bizonyítékoknak is a jogsértést kell tehát alátámasztania.

Összességében minél többféle bizonyítékot, minél hitelesebb forrásokat, és minél pártatlanabb személyek nyilatkozatait tudod beszerezni, annál jobbak az esélyeid.

Megnézhetem a vizsgadolgozatomat? Honnan tudom, hogy hibás-e a javítás?

Igen, a kijavított vizsgadolgozatodat jogod van megnézni – a javítókulccsal, javítási útmutatóval együtt. Az igazgató dönt róla, hogy mikor és hol lehet megtekinteni a kijavított dolgozatokat. Legalább 8 órányi időt kell biztosítani erre – de sajnos nem tanulónként, hanem összességében.

Másolatot is készíthetsz a dolgozatról „elektronikus úton” – azaz például lefotózhatod mobiltelefonnal, fényképezőgéppel – vagy kézzel. Kérhetsz az iskolától is másolatot, például ha van fénymásoló az iskolában – ilyenkor a másolás költségét valószínűleg Neked kell állni.

Ha elégedetlen vagy a vizsgád eredményével, legelőször azt érdemes megnézned: a javítási útmutató szerint javították-e a dolgozatod. Például: a matematika, fizika vizsgákon a számolásaid eredménye megfelel a javítási útmutató szerinti megoldásoknak? Ha több lehetséges jó választ is megenged egy javítási útmutató, például a történelem érettségin, és a tiéd köztük volt, kaptál-e rá pontot? Nem vontak-e le pontokat nyelvi hiba miatt ott, ahol ezt nem is lehet értékelni? Nem felejtettek-e el pontot adni ott, ahol pedig járna? Ha az útmutató tágan fogalmaz, például úgy, hogy „minden más, szakmailag helyes megoldás is elfogadható”, és te szakmailag helyesnek tartod a megoldásod, elfogadták? A szaktanárok nyilván lelkiismeretesen javítják a dolgozatokat, hiszen ők is tudják, hogy nagy a tétje – olykor azonban mindenki hibázhat a legjobb szándék ellenére is.

Előfordulhat akár az is, hogy a javítási útmutató hibás. A vizsgát javító szaktanárnak az útmutató szerint kell javítania. De ettől még neked nem kell szó nélkül hagynod, ha az útmutató hibás.

Még csak az írásbeli vizsgát tettem le. Ha jogszerűtlenül értékelték, most kell fellebbeznem, vagy elég, ha majd egyben kihirdetik az egész érettségi eredményét?

Amikor a szaktanár kijavítja az írásbeli vizsgát, az tulajdonképpen csak egy javasolt eredmény: még nem született döntés az eredményről. A javasolt eredmény ellen is tehetsz észrevételeket, de még nem tudsz fellebbezni. Hiszen amíg nincs döntés, addig nincs mi ellen fellebbezni.

Az írásbeli végleges eredményéről a vizsgabizottság hoz döntést. A végleges eredmény általában megegyezik a vizsgát javító szaktanár által javasolt eredménnyel – de nem mindig. Ha észrevételeket teszel a javításra – például rámutatsz, hogy a javítókulcs alapján valahol több pont járna neked –, ezt figyelembe veszik a végleges eredmény megállapításakor. Fellebbezni akkor tudsz az eredmény ellen, ha a vizsgabizottság már kihirdette a végleges értékelést, és ezt továbbra is jogsértőnek tartod.

Iskolánként változhat, mikor hirdetik ki az írásbeli vizsga végleges eredményét. Van, ahol csak a szóbeli érettségi napján. De van, ahol sokkal korábban: akár rögtön azután, hogy lehetőséget kaptál arra, hogy megnézd a kijavított vizsgád és észrevételeket tehess. Az írásbeli vizsga eredményét azonban mindenhol külön ki kell hirdetni.

Akármikor hirdetik is ki az írásbeli vizsga eredményét, ha az értékelését jogellenesnek tartod, a döntést követő 5 napon belül kell fellebbezned. Ez akkor is így van, ha a szóbeli vizsgára csak jóval később kerül sor.

Mi az az „észrevétel”, és mi az a „fellebbezés”? Mi a különbség?

a) Észrevétel

Észrevételeket a kijavított írásbeli vizsgáddal kapcsolatban, írásban tehetsz, mielőtt még döntenek az írásbeli végleges eredményéről.

Észrevételeket csak nagyon szűk határidővel tehetsz. A kijavított dolgozat megtekintését követő első munkanapon 16 óráig nyújthatsz be írásban észrevételeket. Ha valamilyen, rajtad kívül álló okból (pl. betegség miatt) nem tudod tartani ezt a határidőt, és ezt tudod igazolni, akkor további 1 nappal később is leadhatod az észrevételeidet. Ennél később már nem lehet elfogadni semmilyen észrevételt.

Csak akkor tehetsz észrevételt, ha nem a javítási útmutató szerint javították a dolgozatodat, vagy számítási hiba szerepel a javításban. Észrevételt tehát kevesebb okból lehet tenni, mint fellebbezést. Ha a javítás nem az útmutató szerint történt, mindig érdemes észrevételeket tenned. Ez sokkal egyszerűbb és gyorsabb, mint a már végleges döntés ellen fellebbezel. Ha esetleg maga a javítási útmutató a hibás, ezt nem tudod észrevételekkel orvosolni, hanem majd a végleges értékelés ellen kell fellebbezned.

Az észrevételben egyértelműen azonosítsd saját magad (név, lakcím, emelt szintű vizsga esetén a vizsgázói azonosítód), nevezd meg a vizsgatárgyat és annak a vizsgának a dátumát, időpontját, amellyel kapcsolatban észrevételeket teszel. Írd le pontosan, hogy a javítás melyik része vagy részei nem felelnek meg a javítási útmutatónak.

Javasoljuk, hogy benyújtás előtt mindig készíts másolatot az észrevételedről, és az igazgatótól kérj írásbeli átvételi elismervényt.

Amikor a vizsgabizottság az írásbeli vizsga végleges eredményéről dönt, köteles figyelembe venni az észrevételeidet.

b) Fellebbezés

Fellebbezni a vizsgabizottság döntése ellen lehet. Tehát fellebbezni csak akkor tudsz, ha a vizsgabizottság már döntött az írásbeli vagy a szóbeli vizsgád eredményéről.

Csak a jogsértő módon értékelt vizsga ellen lehet fellebbezni.

Mi a határidő a fellebbezésre?

Az érettségi döntést követő 5 (öt) napon belül lehet a fellebbezést benyújtani. (Figyelem: a hétvégi napok is beleszámítanak!) Ez egy nagyon szigorú határidő: semmilyen indokkal nem lehet halasztást kérni. Ha valamiért nem tudod benyújtani a fellebbezést (pl. megbetegedsz), a szüleidnek is joga van azt megírni és/vagy benyújtani.

Cserébe viszont a fellebbezésről 3 (három) munkanapon belül döntenek.

FIGYELEM! A fellebbezés nem ugyanaz, mint az észrevétel: a fellebbezésre  szűkebb a határidő. A részleteket lásd feljebb!

Hová kell benyújtanom, kinek kell címeznem a fellebbezést?

A fellebbezést mindig az igazgatóhoz kell benyújtani abban az iskolában, amelyik az érettségi jelentkezésedet fogadta. Viszont nem neki kell címezned a fellebbezést! Ő csak továbbítja a címzettnek. Végig az igazgatóval fogsz kapcsolatban állni. Javasoljuk, hogy készíts másolatot a fellebbezési kérelemről, mielőtt benyújtanád, és az igazgatótól kérj írásbeli átvételi elismervényt is, amikor benyújtod.

A fellebbezés címzettje attól függ, milyen vizsgabizottságnál érettségiztél:

          Oktatási Hivatal, Köznevelési Programok Főosztálya, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Ha a vizsga vagy részvizsga eredményét írásban is megkapod, a határozaton lesz egy pecsét („körbélyegző”). Ebből a pecsétből derül ki, hogy kormányhivatal működteti-e a vizsgabizottságot vagy nem. Ha csak szóban hirdetik ki a hivatalos eredményt, és nem tudod, milyen vizsgabizottság értékelte a vizsgád, nyugodtan kérdezd meg az igazgatót.

Mit kell beleírnom a fellebbezésbe?

Nincsenek formai követelmények, de a következő három dolgot mindenképp bele kell írnod:

1. Ki vagy? (Név, lakcím, középiskola neve, emelt szintű vizsga esetén a vizsgázói azonosítód)

2. Melyik vizsga értékelése ellen fellebbezel? (Vizsgatárgy neve, közép- vagy emelt szint, írásbeli és/vagy szóbeli, vizsga pontos dátuma és időpontja, helyszíne)

3. Miért tartod jogsértőnek az értékelést? (Tények, érvek, lehetőség szerint mellékelt bizonyítékok)

Ingyenes a fellebbezés?

Igen. A fellebbezés teljesen illetékmentes.

Nálunk nem tanították az iskolában, amit az érettségin kérdeztek. Fellebbezhetek emiatt?

Az érettségin csak olyan olyasmit kérdezhetnek, ami szerepel az adott tantárgy érettségi követelményei között. Az érettségi követelmények viszont nem változnak aszerint, hogy mit tanítottak egyik vagy másik iskolában. Ezért csak akkor tudsz fellebbezni, ha a kérdezett anyag nem szerepel az érettségi követelmények között sem. Akkor nem tudsz fellebbezni, ha az anyag szerepel az érettségi követelmények között, de nem tanították.

A gimnáziumoknak, szakgimnáziumoknak feladata az érettségire való felkészítés. Egyrészt azonban van némi mozgásterük a tanterv kialakításában. Előfordulhat tehát, hogy teljesen jogszerűen maradtak ki egyes anyagrészek a középiskolai oktatásból. Másrészt a kormányzat az utóbbi években sokszor nagyon nehéz helyzetbe hozta a középiskolákat is: például olyan későn módosított tanterveket, vagy éppen az érettségi követelményeit, hogy az iskolák legjobb igyekezetük ellenére is csak bajosan tudták, tudják felkészíteni a tanulók egy részét. Végül az is előfordulhat, hogy az iskola tényleg mulasztott, amikor nem tanította a tantervi és érettségi követelmények részét is képező anyagot. De akár hibás az iskolád, akár nem: ez a fellebbezés fellebbezés szempontjából mindegy. A fellebbezés esélyeit nem javítja önmagában az sem, ha az iskola mulasztása miatt nem tanultál valamiről.

Összefoglaló táblázat:

Észrevétel

Fellebbezés

Melyik vizsgarész javítását lehet támadni vele?

Írásbeli vizsgák

Írásbeli és szóbeli vizsgák is

Mi alapján lehet támadni az értékelést?

Nem a javítási útmutató szerint javítottak, elszámolták

Bármilyen jogsértés az értékelés során

Mikor lehet benyújtani

A dolgozat megtekintése utáni első munkanap 16 óráig

(igazolással +1 nap)

A vizsgarész eredményének kihirdetése után 5 (öt) napig

Kinek kell benyújtani?

Iskolának (igazgatónak)

Kinek kell címezni?

Érettségi vizsgabizottságnak

Kormányhivatalnak vagy az Oktatási Hivatalnak

Mennyibe kerül?

Ingyenes

Hol kaphatok további információkat?

Az Oktatási Hivatal tudja a legtöbb naprakész információt adni. Elérhetőek az info@oh.gov.hu e-mail címen, vagy pedig a 06-1/374-2382-es telefonszámon (Köznevelési Programok Főosztálya).

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Politikus az ózdi óvodában: törvényességi felügyeletet kezdeményeztünk

Óvodásokkal játszott Vona Gábor egy ózdi óvodában – erről még a nyáron értesülhettünk a politikus Facebook-oldaláról és a sajtóból. A TASZ közérdekű bejelentéssel fordult az óvodát fenntartó ózdi önkormányzathoz, hogy felhívja rá a figyelmet: az óvodákban tilos a pártpolitikai tevékenység, és a politikus gyerek közé történő beengedése, a gyerekek fényképeinek közzététele súlyosan sérti az érintett gyermekek és szülők figyelmét. Az önkormányzat azonban nem ismerte el a jogsértést, sőt válaszukból kiderült: a polgármester kérte az óvodát a politikus fogadására. Válaszul az illetékes kormányhivatalnál kezdeményeztük, hogy indítson törvényességi felügyeleti eljárást az önkormányzat jogsértő működése miatt, és nyújtson szakmai segítséget az önkormányzatnak, amely képtelen a rá is vonatkozó jogszabályok önálló értelmezésére.

Foglalkozzon a szakgimnáziumi érettségivel az ombudsman!

A szakgimnáziumi érettségi követelményei és feltételei idén először jelentősen eltérnek a gimnáziumi érettségiétől. A szakgimnáziumi tanulók az ötödik vizsgatárgyat már nem szabadon választhatják, hanem kötelező a szakmai vizsgatárgyból érettségizniük. Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet-tel (EKINT) közös szakmai állásfoglalásunkban hívjuk fel az ombudsman figyelmét a szakgimnáziumi érettségi alkotmányos visszásságainak feltárásához nélkülözhetetlen szempontokra. 

KISOKOS: Tiltakozás a köznevelésben

11 kérdést válaszolunk meg legújabb 1X1-ünkben, mellyel a köznevelésben tiltakozókat tájékoztatjuk jogaikról.