Mit tehetek, ha elégedetlen vagyok az érettségim értékelésével?

Ez a tájékoztató 2022. október 20-án frissült utoljára. Igyekszünk anyagainkkal a jogszabályi változásokat követni, ha pontatlanságot vagy hatálytalan részt találsz, jelezz nekünk a jogsegely@tasz.hu címen.

Az érettségi vizsgák értékelésébe mindig is csúszhattak hibák: ez a jól szervezett, tömeges vizsgák elkerülhetetlen velejárója. Mindig fontos tehát, hogy a vizsgázóknak legyen lehetősége vizsgájuk értékelésének felülvizsgálatát kérni. Azonban a közoktatás és az érettségi vizsga követelményeinek, eljárásnak sorozatos, rohamtempójú újraszabályozása, az érintettekkel való kormányzati konzultáció hiánya megnöveli az értékelési hibák kockázatát – ez pedig az érettségiző fiatalokat hozza rosszabb helyzetbe. Útmutatónk ezért Neked, az érettségizőnek segít. Ha elégedetlen vagy az érettségi vizsgád eredményével, az alábbiakból megtudhatod: mikor, hogyan támadhatod meg az értékelést, hogyan élhetsz a jogaiddal érettségizőként is.

Nem vagyok elégedett az érettségi eredményével. Megtámadhatom az eredményt, fellebbezhetek?

Igen, de csak bizonyos feltételekkel. Az érettségi eredménye ellen csak akkor fellebbezhetsz, ha jogsértő módon értékeltek. Tehát pusztán azért nem támadhatod meg az érettségi eredményét, mert Szerinted a teljesítményed alapján jobb jegyet érdemelnél. (Akkor sem, ha ebben igazad van.) Viszont jogod van fellebbezni, ha azért kaptál rosszabb jegyet, mert az értékelés jogsértő volt.

Az idei érettségi követelményeit nagyon későn hirdették ki. Nem lehet azt mondani, hogy ezért minden vizsgázó értékelése jogellenes?

Egyetértünk abban, hogy az érettségi követelményeit évekkel az érettségi előtt kell kihirdetni – ez pl. a a 2017-es érettségik esetében nem történt meg. De erre sajnos nem tudsz hivatkozni, ha fellebbezni szeretnél. A jogsértésnek ilyenkor nem az egész érettségi eljárás szabályozását, hanem kimondottan a te érettségi vizsgád értékelését kell érintenie.

Mikor jogsértő az érettségi értékelése?

Hibás javítás:

 • Nem fogadtak el a javítókulcs szerint elfogadható megoldást.

 • Nem a javítókulcsnak megfelelően pontoztak: kevesebb pontot kaptál egy megoldásra, mint amennyi a javítókulcsban szerepel.

Hibás feladatsor, javítókulcs:

 • A javítókulcs nyilvánvalóan nem a helyes megoldást tartalmazza, például hibás számítást mutat be helyes megoldásként.

 • A feladatsor vagy annak javítókulcsa, értékelési útmutatója nem a vizsgatárgy jogszabály szerinti követelményeit kéri számon. Például elvárja, hogy az Alaptörvényben lefektetett értékeknek megfelelő választ adjál egy fogalmazásban, vagy az eltérő válaszoknál pontlevonást engedélyez. (Ez ugyanis nem része az érettségi jogszabályi követelményeinek egyetlen tantárgyból sem.)

Felkészülési idő, segédeszközök megvonása:

 • Nem engedtek annyi időt a felkészülésre, mint amennyit a jogszabály előír.

 • Nem engedték, hogy használj jogszabály szerint megengedett segédeszközt – például számológépet, ahol ezt szabad.

Csalás megalapozatlan vádja:

 • Felfüggesztették vagy elégtelenre értékelték a vizsgád, mert azt állították, csalsz – de ezt nem bizonyították, vagy nem pártatlanul értékelték a bizonyítékokat. (A vizsgát felfüggeszteni egyáltalán nem lehet. A felügyelő tanárnak az írásbeli érettségin rá kell vezetnie a vizsgadolgozatra az észlelt szabálytalanságot, de a vizsgát folytathatod ilyenkor is.)

 • Az észlelt szabálytalanságról készített jegyzőkönyv nem tartalmazza a Te vizsgázói nyilatkozatodat, vagy meg sem hallgattak a jegyzőkönyv készítése előtt.

Írásbeli vizsgáztatás:

 • A vizsga egészére vagy valamelyik részére a jogszabályban előírtnál kevesebb időt adtak.

 • Valamilyen esemény megzavarta a vizsgát (pl. valaki rosszul lett, a vihar betört egy ablakot stb.), de a kiesett idővel nem növelték meg a vizsga időtartamát.

 • A vizsgát javító tanár a saját meggyőződésével ellentétes vélemények kifejtéséért alacsonyabb pontszámot adott.

 • A írásbeli vizsga értékelésére nem képesített szaktanár értékelte a vizsgát.

Szóbeli vizsgáztatás:

 • Nem volt jelen a vizsgabizottság minden tagja a vizsgád során.

 • Nyilvánvalóan nem pártatlanul járt el valamelyik vizsgáztató, azaz Veled szemben elfogult volt.

 • A tételhez egyértelműen nem tartozó kérdéseket kaptál.

 • A szóbeli vizsgáztatásra nem képesített vizsgáztató is tagja volt a vizsgabizottságodnak.

Csak akkor lehet jogsértő az értékelés, ha a tanárom vagy a vizsgabizottság más tagja hibázott?

Nem. Lehet, hogy a tanárod, illetve a vizsgabizottság egyetlen másik tagja sem hibázott – és mégis jogsértő az értékelés. Ha például hibás a javítókulcs, és a vizsgát javító tanár a javítókulcsnak megfelelően javít, sajnos jogszerűen jár el. (Bár kötelessége lenne jelezni a hibát, ha észreveszi.) De ettől még az értékelés nem lesz jogszerű. Számos más eset is elképzelhető, amikor nem a vizsgáztatók hibájából lesz jogellenes az értékelés. Éppen ezért amikor az eredmény megtámadásán gondolkozol, ne azt mérlegeld, hogy ez a tanárnak, vizsgáztatónak rosszul eshet-e, vagy megsértődhetnek-e. A tanárod, vizsgáztatód nem ellened dolgoznak: sőt, a tanáraidnak is érdeke, hogy minél jobb jegyet szerezz. Te sem ellenük szólalsz fel, hanem a saját munkád elismeréséért.

Javasoljuk viszont, hogy ha az vizsgád értékelését jogsértőnek tartod, beszélj a vizsgát értékelő tanárral, vizsgáztatókkal. Mondd el, Te miért tartod jogellenesnek az értékelést, és azt is mondd el nekik, miért fontos Neked a jobb jegy. A kölcsönös jó viszony nagy valószínűséggel megőrizhető, ha Te is bizalmat mutatsz feléjük, miközben észrevételek teszel vagy fellebbezel az eredmény ellen.

Előfordulhat azonban olykor az is, hogy a vizsgáztatók hibájából jogellenes az értékelés. Ez nem jelenti azt, hogy szándékosan hibáztak. Érdemes beszélned velük, ha szeretnéd megőrizni a kölcsönös bizalmat – de észrevételeket tenni, fellebbezni ilyenkor is érdemes lehet.

Hogyan bizonyíthatom, hogy jogsértő volt az érettségim értékelése?

Sok különböző okból lehet jogsértő az értékelés (ld. feljebb) – más és más tényeket kell tehát bizonyítanod attól függően, hogy mi okozta a jogsértést. Az írásbeli vizsgával kapcsolatos jogsértéseket könnyebb bizonyítani: a kijavított dolgozat önmagában is sok mindent bizonyíthat, és a kijavított dolgozatodról másolatot is készíthetsz (ld. lejjebb).

Ha a szóbeli érettségi értékelését tartod jogsértőnek, számolnod kell azzal, hogy a fellebbezés elbírálásakor általában nagy súlyt kap a vizsgabizottság elnökének nyilatkozata. Őt tekintik a bizottság leginkább pártatlan tagjának. Tehát ha az ő álláspontjával nem értesz egyet, célszerű különösen nyomós bizonyítékokkal szolgálnod.

Hasonlóképp, ha akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsga jegyzőkönyvében szereplő állítást akarsz cáfolni, érdemes különösen nyomós bizonyítékokkal szolgálnod.

Például ha az szerepel a szóbeli vizsga jegyzőkönyvében, hogy megkaptad a Neked járó felkészülési időt, de szerinted ez nem így történt: voltak más vizsgázók is a teremben Rajtad kívül, akik láthatták, hogy az előírtnál sokkal rövidebb időt kaptál? Ha igen, hajlandóak lennének erről írásban nyilatkozni? Vagy ha az szerepel a jegyzőkönyvben, hogy nem megengedett segédeszközt használtál, de Te nem használtál ilyet: volt más is a teremben a közeledben, aki igazolni tudná, hogy nem használtál segédeszközt?

Ha például hibásnak tartod a javítási útmutatót: van olyan hitelt érdemlő tudományos forrás, amelyre hivatkozhatsz? Van olyan, az érettségi javítására jogosult – esetleg Téged nem tanító, minél pártatlanabb – szaktanár, aki írásban nyilatkozna a javítási útmutató hibájáról?

Fontos tudnod, hogy a szóbeli vizsgád értékelését – ha az nem jogsértő módon történt – tartalmában nem vizsgálhatja felül senki. Éppen ezért nem azt kell önmagában bizonyítanod, hogy volt egyik vagy másik válaszod, amelyik Szerinted ennek ellenére rosszul befolyásolta a vizsgád eredményét. Csak akkor van lehetőség a fellebbezésre, ha a vizsgát kifejezetten jogsértő módon folytatták le, vagy jogsértő módon értékelték. A bizonyítékoknak is a jogsértést kell tehát alátámasztania.

Összességében minél többféle bizonyítékot, minél hitelesebb forrásokat, és minél pártatlanabb személyek nyilatkozatait tudod beszerezni, annál jobbak az esélyeid.

Megnézhetem a vizsgadolgozatomat? Honnan tudom, hogy hibás-e a javítás?

A kijavított vizsgadolgozatodat jogod van megnézni – a javítókulccsal, javítási útmutatóval együtt. Az igazgató dönt róla, hogy mikor és hol lehet megtekinteni a kijavított dolgozatokat. Legalább egy munkanapnyi (8 órányi) időt kell biztosítani erre – de sajnos nem tanulónként, hanem összességében.

Másolatot is készíthetsz a dolgozatról "elektronikus úton" – például mobiltelefonnal, fényképezőgéppel – vagy kézzel. Kérhetsz az iskolától is másolatot, például ha van fénymásoló az iskolában – ilyenkor a másolás költségét valószínűleg Neked kell állni.

Ha elégedetlen vagy a vizsgád eredményével, legelőször azt érdemes megnézned: a javítási útmutató szerint javították-e a dolgozatod. Például: a matematika, fizika vizsgákon a számolásaid eredménye megfelel a javítási útmutató szerinti megoldásoknak? Ha több lehetséges jó választ is megenged egy javítási útmutató, például a történelem érettségin, és a Tiéd köztük volt, kaptál rá pontot? Nem vontak le pontokat nyelvi hiba miatt ott, ahol ezt nem is lehet értékelni? Nem felejtettek el pontot adni ott, ahol pedig járna? Ha az útmutató tágan fogalmaz, például "minden más, szakmailag helyes megoldás is elfogadható", és Te szakmailag helyesnek tartod a megoldásod, elfogadták? A szaktanárok nyilván lelkiismeretesen javítják a dolgozatokat, hiszen ők is tudják, hogy nagy a tétje – olykor azonban mindenki hibázhat a legjobb szándék ellenére is.

Előfordulhat akár az is, hogy a javítási útmutató hibás. A vizsgát javító szaktanár az útmutató szerint kell javítson. De ettől még Neked nem kell szó nélkül hagynod, ha az útmutató hibás.

Még csak az írásbeli vizsgát tettem le. Ha jogszerűtlenül értékelték, most kell fellebbeznem, vagy elég, ha majd egyben kihirdetik az egész érettségi eredményét?

Amikor a szaktanár kijavítja az írásbeli vizsgát, az tulajdonképpen csak egy javasolt eredmény: még nem született döntés az eredményről. A javasolt eredmény ellen is tehetsz észrevételeket (ld. lent), de még nem tudsz fellebbezni. Hiszen amíg nincs döntés, addig nincs mi ellen fellebbezni.

Az írásbeli végleges eredményéről a vizsgabizottság hoz döntést. A végleges eredmény általában megegyezik a vizsgát javító szaktanár által javasolt eredménnyel – de nem mindig. Ha észrevételeket teszel a javításra – például rámutatsz, hogy a javítókulcs alapján valahol több pont járna Neked –, ezt figyelembe veszik a végleges eredmény megállapításakor. Fellebbezni akkor tudsz az eredmény ellen, ha a vizsgabizottság már kihirdette a végleges értékelést, és ezt továbbra is jogsértőnek tartod.

Iskolánként változathat, mikor hirdetik ki az írásbeli vizsga végleges eredményét. Van, ahol csak a szóbeli érettségi napján. De van, ahol sokkal korábban: akár rögtön azután, hogy lehetőséget kaptál arra, hogy megnézd a kijavított vizsgád és észrevételeket tehess. Az írásbeli vizsga eredményét azonban mindenhol külön ki kell hirdetni.

Akármikor hirdetik is ki az írásbeli vizsga eredményét, ha az értékelését jogellenesnek tartod, a döntést követő 5 (öt) napon belül kell fellebbezned. Ez akkor is így van, ha a szóbeli vizsgára csak jóval később kerül sor.

Mi az az "észrevétel", és mi az a "fellebbezés"? Mi a különbség?

a) Észrevétel

Észrevételeket a kijavított írásbeli vizsgáddal kapcsolatban tehetsz, mielőtt még döntenek az írásbeli végleges eredményéről.

Észrevételeket csak nagyon szűk határidővel tehetsz. A kijavított dolgozat megtekintésére meghirdetett nap utáni első munkanap 16 óráig nyújthatsz be írásban észrevételeket. Ha valamilyen, Rajtad kívül álló okból (pl. betegség) nem tudod tartani ezt a határidőt, és ezt tudod igazolni, akkor további 1 nappal később is leadhatod az észrevételeidet. Ennél később már nem lehet elfogadni semmilyen észrevételt.

Csak akkor tehetsz észrevételt, ha nem a javítási útmutató szerint javították a dolgozatodat, vagy számítási hiba szerepel a javításban. Ha a javítás nem az útmutató szerint történt, mindig érdemes észrevételeket tenned. Ez sokkal egyszerűbb és gyorsabb, mint a már végleges döntés ellen fellebbezned (ld. lejjebb). Ha esetleg maga a javítási útmutató a hibás, ezt nem tudod észrevételekkel orvosolni, hanem majd a végleges értékelés ellen kell fellebbezned.

Az észrevételekben egyértelműen azonosítsd saját Magad (név, születési dátum, személyi igazolvány száma), nevezd meg a vizsgatárgyat és annak a vizsgának a dátumát, időpontját, amellyel kapcsolatban észrevételeket teszel. Írd le pontosan, hogy a javítás melyik része vagy részei nem felelnek meg a javítási útmutatónak.

Javasoljuk, hogy mindig készíts másolatot az észrevételeidről, mielőtt benyújtanád őket, és az igazgatótól kérj írásbeli átvételi elismervényt, amikor benyújtod az észrevételeket.

Amikor a vizsgabizottság az írásbeli vizsga végleges eredményéről dönt, kötelesek figyelembe venni az észrevételeidet.

b) Fellebbezés

Fellebbezni a vizsgabizottság döntése ellen lehet. Tehát fellebbezni csak akkor tudsz, ha a vizsgabizottság már döntött az írásbeli vagy a szóbeli vizsgád eredményéről.

Csak akkor tudsz fellebbezni, ha a vizsgád vagy a vizsgád valamely részének értékelése jogsértő volt.

Mi a határidő a fellebbezésre?

Az érettségi döntést követő 5 (öt) napon belül lehet a fellebbezést benyújtani. (Figyelem: a hétvégi napok is beleszámítanak!) Ez egy nagyon szigorú határidő: semmilyen indokkal nem lehet halasztást kérni. Ha valamiért nem tudod benyújtani a fellebbezést (pl. megbetegedsz), a szüleidnek is joga van azt megírni és/vagy benyújtani.

Cserébe viszont a fellebbezésről 3 (három) munkanapon belül döntenek.

Hová kell benyújtanom, kinek kell címeznem a fellebbezést?

A fellebbezést mindig az igazgatóhoz kell benyújtani abban az iskolában, amelyik az érettségi jelentkezésedet fogadta. Viszont nem neki kell címezned a fellebbezést! Ő csak továbbítja a címzettnek. Végig az igazgatóval fogsz kapcsolatban állni. Javasoljuk, hogy mindig készíts másolatot a fellebbezési kérelemről, mielőtt benyújtanád, és az igazgatótól kérj írásbeli átvételi elismervényt is, amikor benyújtod.

A fellebbezés címzettje attól függ, milyen vizsgabizottságnál érettségiztél.

a) Ha egy kormányhivatal által működtetett vizsgabizottságnál érettségiztél, a címzett:

Oktatási Hivatal, Köznevelési Programok Főosztálya, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

b) Minden más vizsgabizottság esetében az adott megye vagy főváros kormányhivatalához kell címezni a fellebbezést. A kormányhivatalok elérhetőségeit itt találod: https://www.oktatas.hu/kapcsolat/kormanyhivatalok_elerhetosege

Mit kell beleírnom a fellebbezésbe?

Nincsenek formai követelmények, de a következő három dolgot mindenképp bele kell írnod:

1. Ki vagy? (Név, születési idő, személyi igazolvány száma, középiskola neve)

2. Melyik vizsga értékelése ellen fellebbezel? (Vizsgatárgy neve, közép- vagy emelt szint, írásbeli és/vagy szóbeli, vizsga pontos dátuma és időpontja, helyszíne)

3. Miért tartod jogsértőnek az értékelést? (Tények, érvek, lehetőség szerint mellékelt bizonyítékok)

Ingyenes a fellebbezés?

Igen. A fellebbezés teljesen illetékmentes.

Összefoglaló táblázat

Észrevételek

Fellebbezés

Melyik vizsgarész javítását lehet támadni vele?

Írásbeli vizsgák

Írásbeli és szóbeli vizsgák is

Mi alapján lehet támadni az értékelést?

Nem a javítási útmutató szerint javítottak, elszámolták

Bármilyen jogsértés az értékelés során

Mikor lehet benyújtani

A dolgozat megtekintése utáni első munkanap 16 órá-ig
(+1 nap igazolással)

A vizsgarész eredményének kihirdetése után 5 (öt) napig

Kinek kell benyújtani?

Iskolának (igazgatónak)

Kinek kell címezni?

Érettségi vizsgabizottságnak

Kormányhivatalnak vagy az Oktatási Hivatalnak

Mennyibe kerül?

Ingyenes

Hol kaphatok további információkat?

Az Oktatási Hivatal tudja a legtöbb naprakész információt adni. Elérhetőek az info@oh.gov.hu e-mail címen, vagy pedig a (06-1) 374-23-82 telefonszámon (Köznevelési Programok Főosztálya).

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Lehetséges pert indítani a kirúgott tanárok és a tanárhiány miatt!

Ha egy iskolában nincs elég vagy megfelelő végzettségű pedagógus, az sérti a tanulók oktatáshoz való jogát, emiatt pedig lehet perelni az államot. Ingyenes jogi segítséget és képviseletet ajánlunk az érintetteknek, keress minket bátran, ha szeretnéd perre vinni a tanárhiány ügyét szülőként! Sok mindenen múlik, hogy érdemes-e megindítani egy ilyen pert, illetve mi a siker esélye, ezért minden tanuló esetét egyedileg kell látnunk. Még jobb, ha több tanuló, akár egy egész osztály perel egyszerre! Jelentkezz, ha nálatok is problémás az oktatás a kirúgások vagy a tanárhiány miatt!

Alaptörvény-ellenes az új NAT, a gyerekeket meg kell védeni tőle

Alaptörvény-ellenes az új NAT – erre a következtetésre jutott elemzésünk, amely alapjogi szempontból vizsgálta az új alaptantervet. Sokan kérdezik, hogy mi a következménye az új NAT be nem tartásának – a mi álláspontunk szerint azonban a követése az, ami jogellenes. Az iskolának és a tanárnak pedig felelőssége, hogy megvédje a gyerekeket a jogsérelemtől.

Legalább 40 iskolába jut el a MONDO jogtudatosító program

Sikeres volt közösségi gyűjtésünk. A kampány vége előtt két héttel, 128 támogató segítségével jött össze csaknem egymillió forint arra, hogy a MONDO tanároknak szóló workshopja legalább 40 iskolába eljusson. Most keressük az iskolákat, amik nyitottak arra, hogy a MONDO oktatási segédeszközként a mindennapi tanításba bekerülhessen, és így több ezer gyerek kezdjen el tanulni a saját jogairól.