Nyílt levél Gyurcsány Ferencnek

A TASZ levelet intézett Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz a Bibó-szobor avatásán történt rendőri túlkapással kapcsolatban.

Gyurcsány Ferenc
a Magyar Köztársaság miniszterelnöke részére


1055, Budapest, Kossuth Lajos tér 4.
Fax: 441-47-29

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet idén januárban lemondásra szólította fel kormánya belügyminiszterét. Tette ezt azért, mert Lamperth Mónika hivatali ideje alatt aggasztóan megszaporodtak a politikai és a személyes szabadságjogokat sértő rendőri túlkapások. A TASZ azt várta az elmúlt hónapokban, hogy Ön – mint a felelős kormány feje – a demokratikus jogállam értékeinek védelmében levonja az elmúlt évek botrányos jogkorlátozásaiból a szükséges személyi és szakmai konzekvenciákat. Ez nem történt meg.

Az elmúlt héten az Ön jelenlétében avatták fel Budapesten Bibó István szobrát. Bibó szellemi hagyatéka annak idején megtermékenyítően hatott a demokratikus ellenzékre, a rendszerváltást kikövetelő valamennyi politikai erőre.
Az avatási ünnepségen feltűnt és táblával a kezében tiltakozott az Ön jelenléte ellen Bégány Attila jobboldali politikus, az egykori rendszerváltó mozgalmak aktivistája. Bégány egy magasba tartott felirattal fejezte ki nemtetszését, de semmilyen módon nem akadályozta annak a rendezvénynek a lebonyolítását, melyen valamennyi résztvevő – tehát Önhöz hasonlóan a tiltakozó személy is – a Bibó iránti tiszteletből jelent meg. A rendőrök ennek ellenére elvitték a helyszínről Bégány Attilát és gyülekezési joggal visszaélés miatt ellene eljárást indítottak.
A TASZ még aznap tiltakozott a jogállamban példátlan rendőrállami fellépés ellen. Sajnálatos módon sem Ön, sem pedig a megemlékezésen résztvevő többi szocialista és szabaddemokrata politikus nem szólalt fel a nyilvánvalóan jogsértő intézkedés ellen. Bégány véleménynyilvánításának stílusát okkal lehet egy avatási ünnepséghez méltatlannak minősíteni, a szabad szólás karhatalmi elfojtása azonban egészen bizonyosan méltatlan Bibó szelleméhez.

Tisztelt Miniszterelnök úr! A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 1992-ben leszögezte: „Az eszmék, nézetek szabad kifejtése, a mégoly népszerűtlen vagy sajátos elképzelések szabad megnyilvánulása a fejlődni képes és valóban eleven társadalom létezésének alapfeltétele. (…) Az Alkotmány a szabad kommunikációt – az egyéni magatartást és a társadalmi folyamatot – biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik a szabad véleménynyilvánítás alapjoga. Ebben a processzusban helye van minden véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek és sértőnek egyaránt, különösen azért, mert maga a vélemény minősítése is e folyamat terméke”.

Bibó Istvánra az a politikus hivatkozhat hitelesen, aki hatalmát a számára sértő, elfogadhatatlan nézeteket hirdető személyek szabadságának védelmére is hajlandó felhasználni. A TASZ elvárja, hogy a Magyar Köztársaság miniszterelnöke emelje fel szavát a Bibó István szellemiségével és a ’89-es jogállami forradalom vívmányaival ellentétes jogkorlátozó rendőri gyakorlattal szemben!

Budapest, 2005. május 26.

Üdvözlettel:

Dénes Balázs sk.                                             Schiffer András sk.
a TASZ elnöke                                                a TASZ ügyvivője


Kapcsolódó anyagok:
- Rendőrállamot kiáltott Kövér
- részlet a Magyar Nemzet 2005. május 21-ei számából "Szoboravató kínos incidenssel"

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A TASZ álláspontja a közrendvédelmi törvénycsomagról

A TASZ véleményezte az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által készített, a közrendet és a köznyugalmat veszélyeztető, valamint az igazságszolgáltatás működését zavaró jelenségek elleni hatékonyabb fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló előterjesztést.

Azt javasoljuk a parlamenti képviselőknek, hogy ne fogadjanak el két, mától tárgyalt törvényjavaslatot

Részletes elemzést küldtünk két, ma tárgyalni kezdett törvényjavaslattal kapcsolatban minden országgyűlési képviselőnek. Azt javasoljuk a képviselőknek, hogy a magánélet védelméről szóló és a gyülekezési jogról szóló törvényjavaslattal kapcsolatos meglátásainkat vegyék figyelembe, amikor a törvényjavaslatokhoz módosító javaslatokat fűznek, vagy azokról szavaznak, annak érdekében, hogy ne sérüljenek súlyosan az állampolgárok alapvető jogai.