Nyílt levél Gyurcsány Ferencnek

A TASZ levelet intézett Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz a Bibó-szobor avatásán történt rendőri túlkapással kapcsolatban.

Gyurcsány Ferenc
a Magyar Köztársaság miniszterelnöke részére


1055, Budapest, Kossuth Lajos tér 4.
Fax: 441-47-29

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet idén januárban lemondásra szólította fel kormánya belügyminiszterét. Tette ezt azért, mert Lamperth Mónika hivatali ideje alatt aggasztóan megszaporodtak a politikai és a személyes szabadságjogokat sértő rendőri túlkapások. A TASZ azt várta az elmúlt hónapokban, hogy Ön – mint a felelős kormány feje – a demokratikus jogállam értékeinek védelmében levonja az elmúlt évek botrányos jogkorlátozásaiból a szükséges személyi és szakmai konzekvenciákat. Ez nem történt meg.

Az elmúlt héten az Ön jelenlétében avatták fel Budapesten Bibó István szobrát. Bibó szellemi hagyatéka annak idején megtermékenyítően hatott a demokratikus ellenzékre, a rendszerváltást kikövetelő valamennyi politikai erőre.
Az avatási ünnepségen feltűnt és táblával a kezében tiltakozott az Ön jelenléte ellen Bégány Attila jobboldali politikus, az egykori rendszerváltó mozgalmak aktivistája. Bégány egy magasba tartott felirattal fejezte ki nemtetszését, de semmilyen módon nem akadályozta annak a rendezvénynek a lebonyolítását, melyen valamennyi résztvevő – tehát Önhöz hasonlóan a tiltakozó személy is – a Bibó iránti tiszteletből jelent meg. A rendőrök ennek ellenére elvitték a helyszínről Bégány Attilát és gyülekezési joggal visszaélés miatt ellene eljárást indítottak.
A TASZ még aznap tiltakozott a jogállamban példátlan rendőrállami fellépés ellen. Sajnálatos módon sem Ön, sem pedig a megemlékezésen résztvevő többi szocialista és szabaddemokrata politikus nem szólalt fel a nyilvánvalóan jogsértő intézkedés ellen. Bégány véleménynyilvánításának stílusát okkal lehet egy avatási ünnepséghez méltatlannak minősíteni, a szabad szólás karhatalmi elfojtása azonban egészen bizonyosan méltatlan Bibó szelleméhez.

Tisztelt Miniszterelnök úr! A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 1992-ben leszögezte: „Az eszmék, nézetek szabad kifejtése, a mégoly népszerűtlen vagy sajátos elképzelések szabad megnyilvánulása a fejlődni képes és valóban eleven társadalom létezésének alapfeltétele. (…) Az Alkotmány a szabad kommunikációt – az egyéni magatartást és a társadalmi folyamatot – biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik a szabad véleménynyilvánítás alapjoga. Ebben a processzusban helye van minden véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek és sértőnek egyaránt, különösen azért, mert maga a vélemény minősítése is e folyamat terméke”.

Bibó Istvánra az a politikus hivatkozhat hitelesen, aki hatalmát a számára sértő, elfogadhatatlan nézeteket hirdető személyek szabadságának védelmére is hajlandó felhasználni. A TASZ elvárja, hogy a Magyar Köztársaság miniszterelnöke emelje fel szavát a Bibó István szellemiségével és a ’89-es jogállami forradalom vívmányaival ellentétes jogkorlátozó rendőri gyakorlattal szemben!

Budapest, 2005. május 26.

Üdvözlettel:

Dénes Balázs sk.                                             Schiffer András sk.
a TASZ elnöke                                                a TASZ ügyvivője


Kapcsolódó anyagok:
- Rendőrállamot kiáltott Kövér
- részlet a Magyar Nemzet 2005. május 21-ei számából "Szoboravató kínos incidenssel"

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Tüntetnél, tiltakoznál? Ismerd a jogaid!

Megígértük, hogy senkit nem hagyunk egyedül, aki él politikai szabadságjogaival, és másokkal együtt kinyilvánítja véleményét az utcákon. Ehhez tartjuk magunkat. Készítettünk egy rövid összeállítást a gyülekezési jog gyakorlásának törvényes kereteiről, amit ajánlunk a tüntetések szervezői és résztvevői figyelmébe. Emellett továbbra is készek vagyunk ingyenes jogi tanácsokkal és szükség esetén jogsegéllyel is támogatni titeket az ország egész területén. Forródrótót üzemeltünk be arra az esetre, ha azonnali segítséget szeretnétek kérni tőlünk. Ha tüntetni vagy tiltakozni mentek, ezt a telefonszámot írjátok fel a karotokra: 06 30 722 3356. Van, akinek korábban már hasznos volt, titeket is megnyugtathat.

Lehet-e a miniszterelnök házánál tüntetni?

A TASZ szerint a Terrorelhárítási Központ (TEK) pénteki személy- és létesítménybiztosítási intézkedése felveti a gyülekezési szabadság jogellenes korlátozását. A miniszterelnök védelmére hivatkozva a gyülekezési jogot korlátozni csak nagyon szűk körben, a legszükségesebb módon és rövid időre lehet. A határozat nem felel meg ennek az alapelvnek.