Ombudsmanhoz fordultunk a hivatalos személyek kiemelt védelme miatt

A közelmúltban több olyan eset is előfordult a közéletben és hozzánk is többen fordultak amiatt, hogy közszereplő, közhatalmat gyakorló politikusok büntetőeljárást indítottak rágalmazás vagy becsületsértés miatt.

Erről imár írtunk http://ataszjelenti.blog.hu/2013/05/10/lazar_papcsak_a_vedett_nomenklatura

Ezekben az ügyekben az illető politikusok számára nyitva állt a polgári személyiségvédelem eszköze is, melyet vagy nem, vagy a büntető eljárás mellett párhuzamosan használtak. A büntető jogszabályok kényelmes lehetőséget biztosítanak a hivatalos személyek számára: a feljelentés megtétele után a nyomozást a rendőrség végzi, a vádat pedig az ügyészség képviseli. A Büntetőeljárási törvény szabályai tehát kiemelt védelmet kínálnak a hivatalos személyeknek, amely nem csak a vád képviseletében, hanem a költségek tekintetében is fennáll. A nyomozás és a vád képviselete ezekben az esetekben közpénzen folyik, szemben azzal, amikor egy átlagember érzi úgy, hogy becsületsértést, rágalmazást követtek el ellene, hiszen ekkor az érintett magánember, mint magánvádló képviseli a vádat.

Álláspontunk szerint ez a szabályozás Alaptörvény-ellenes: a jogállami logika éppen az alacsonyabb védelmi szintet és a magasabb kritikatűrő képességet kívánja meg a hivatalos személyektől. A TASZ azért fordult az Ombudsmanhoz, hogy kérje az Alkotmánybíróságtól a vonatkozó büntetőjogszabályok Alaptörvény-ellenességének kimondását és hatályon kívül helyezését.

A beadvány innen letölthető (pdf)

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Mondhatsz nemet Paksra!

Mi történik, ha a magyar gazdaságtörténet legdrágább, orosz hitelből finanszírozott beruházása, a paksi atomerőmű bővítése ellen szóló érveket mutatnád be a saját honlapjaidon, és ehhez lefoglalod a stopaks.hu és a nopaks.hu domain neveket (gyakorlatilag a honlap címe)? Bepanaszol az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt., az óriásberuházás megvalósításának felelőse a domain-regisztrációs ügyeket elbíráló testületnél. Az állami tulajdonú, közfeladatot ellátó, közpénzből gazdálkodó cég azzal érvelt a domain nevek bejegyzése ellen, hogy a Paks név erősen összefonódott az atomerőmű bővítésével, és ezáltal a regisztráció sértené a jó hírnevét, üzleti megítélését. Arra is hivatkoztak, hogy a domainregisztrációs szabályzat nem teszi lehetővé olyan név választását, amely „jelentéstartalmára vagy használatára nézve” gyaníthatóan jogellenes, valamint hogy tisztességtelen piaci magatartást jelent a domainek használata.

Alapjogokat sért az új Polgári törvénykönyv

Az új Polgári törvénykönyv antidemokratikus eljárás eredménye. Korlátozó rendelkezései és hiányzó garanciái miatt sérti a szólás- és információszabadságot, a különböző életfelfogású állampolgárok egyenlőségét és a fogyatékkal élők méltóságát.