Pert vesztett a TASZ a miniszterelnök ellen - Nem létezik a Tölgyessy-bizottság

2006. december 13-án közérdekű adatigéynléssel fordultunk Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz, hogy a sajtóban korábban csak Tölgyessy-bizottságként emlegetett szakértői bizottság jelentését számunkra adja ki, tekintettel arra, hogy korábban a sajtóban és egyes internetes oldalakon olyan információk láttak napvilágot, hogy a fenti bizottság elkészítette jelentését, és azt a Miniszterelnök úr számára átadta.

A TASZ kérésre válaszul a Miniszterelnöki Titkárság Ügyfélkapcsolati Főosztálya az adat kiadását annak döntés-előkészítő volta miatt megtagadó levelében többek közt az alábbi kijelentést tette: „A közismert alkotmányjogászokból álló szakértői bizottság a gyülekezésről szóló 1990. évi törvény hatályos rendelkezéseinek vizsgálatát valóban elvégezte, és kialakított álláspontját Miniszterelnök úr részére átadta.”

A TASZ 2007. február 6-án közérdekű adatok közlésének megtagadása miatt pert indított az adatok kiadásáért. A per megindítása után több mint 3 héttel az alperes miniszterelnök az országgyűlés elnökének írt levelében, melyről az mszp.hu és az Magyar Távirati Iroda is beszámolt, következetesen „Tölgyessy Péter által vezetett szakértői csoportról és annak jelentésről” írt.

A per során az alperes Miniszterelnöki Hivatal először az alperesi előkészítő iratában jelentette azt ki, hogy a kért dokumentumot annak nem döntés-előkészítő volta miatt, hanem nem létezése okán nem kívánja kiadni a felperesnek. E dokumentumban többek közt szó szerint ez áll: „Nem jött létre a felperes által megjelölt személyekből álló szakértői bizottság, és éppen ezért ilyen szakértői bizottság által készített javaslat sem létezhet.”

A közérdekű adat közlése miatt indított pert a felperes TASZ 2007. április 24-én első fokon elvesztette, mert a per során a bíróságnak többek között Tölgyessy Péter tanúvallomásának segítségével kétséget kizáróan sikerült bebizonyítania, hogy az igényelt dokumentum nem létezik, mivel a szóban forgó szakértői bizottság meg sem alakult. Tekintettel arra, hogy az igényelt dokumentum – melynek létezésére korábban számos utalást tettek az illetékesek a nyilvánosság felé – nem létezik, a TASZ a fellebbezés jogáról az első fokú ítélet meghozatalakor lemondott.

A TASZ ugyanakkor felháborodását fejezi ki amiatt, hogy a jelek szerint az illetékesek több alkalommal is valótlanságot állítottak, nem csak a soha létre nem jött Tölgyessy-bizottság munkájára való hivatkozáskor, hanem a TASZ részére küldött hivatalos, adatközlést megtagadó levélben is. A TASZ álláspontja szerint ez a magatartás nem csak az információszabadság gyakorlati megvalósulását célzó intézményrendszer gyengítésére alkalmas, hanem felveti a közokirat-hamisítás elkövetésének gyanúját is.


További részleteket itt olvashat!

1. zsolnai 

2007-06-18


Nem lehetne feltenni az ítéletet?

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Alapjogokat sért az új Polgári törvénykönyv

Az új Polgári törvénykönyv antidemokratikus eljárás eredménye. Korlátozó rendelkezései és hiányzó garanciái miatt sérti a szólás- és információszabadságot, a különböző életfelfogású állampolgárok egyenlőségét és a fogyatékkal élők méltóságát.

Pert nyert a TASZ Strasbourgban a magyar állam ellen: történelmi információszabadság győzelem

A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága a mai napon nyilvánosságra hozott döntésével a Társaság a Szabadságjogokért beadványa nyomán elmarasztalta Magyarországot, és kimondta, hogy a Magyar Köztársaság megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményébe foglalt véleménynyilvánítás szabadságát. A döntés egyedülálló módon, elsőként az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában kiterjesztően értelmezte az Egyezmény 10. cikkében biztosított szólásszabadságot, hiszen közérdekű információ visszatartását értékelte a véleménynyilvánítás jogellenes korlátozásaként.

Első fokon pert nyert a TASZ az Egészségügyi Minisztérium ellen

Drogos szakmai háttéranyagok eltitkolása miatt pereltünk, mivel a minisztérium megtagadta azoknak közérdekű adatként való kiadását.