Tiltakozástól megállapodásig, és tovább... Az NFÜ esete a totális intézményekkel (3. rész)

Megállapodás született a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati kiírásairól: a közösségi forrásokat a totális intézmények megszüntetésére és a kiscsoportos lakóformák kialakítására kell és lehet felhasználni. A cél az, hogy a fogyatékos emberek ne „intézetlakók”, hanem szomszédaink legyenek. Olvassa el a megállapodást!

Az NFÜ 2009. október 9-én bocsátotta társadalmi vitára 13 milliárd forint értékű pályázati csomagját. A tervezett kiírások súlyosan sértették Magyarország nemzetközi vállalásait és hazai jogrendjét: az európai polgárok pénzéből éppen azokat az elzáró és kirekesztő tömegintézményeket építette volna tovább hazánk, amelyek felszámolását 1998-ban tette kötelezővé az országgyűlés a hazai szociálpolitika számára. A közzétett pályázati kiírások ellen hazai és nemzetközi civil szervezetek és szakmai műhelyek a miniszterelnöknek és a munkaügyi és szociális miniszternek címzett nyílt levélben tiltakoztak. A tiltakozás a sajtót is elérte: Bugarszki Zsolt, az ELTE TáTK oktatója internetes blogjában, munkatársunk az Élet és irodalom hasábjain fejtette ki álláspontját, a Népszabadság riportban számolt be az eseményekről.

A kormánnyal folytatott egyeztetések harmadik fordulója megegyezést hozott. Az NFÜ visszavonta a pályázati kiírást; a kormány és a civil szervezetek közös megállapodásban kérték fel az ügynökséget az új pályázati dokumentáció előkészítésére. A megállapodás értelmében a rendelkezésre álló források csak és kizárólag a nagy létszámú intézmények teljes megszüntetésére és kiváltására, legfeljebb 12 főt befogadó kiscsoportos lakóotthonok vagy ennél kevesebb embert befogadó alternatív lakhatási formák alapítására használhatók fel. A megállapodás értelmében a kormány a jövő év elejéig pótolja évtizedes mulasztását, és elkészíti a nagy létszámú bentlakásos otthonok kitagolásának országos stratégiáját. A stratégia előkészítési munkálatai nyilvánosak lesznek, s az SzMM a munka teljes időtartama alatt külön internetes felületet működtet annak érdekében, hogy a stratégia-alkotás folyamata a lehető legszélesebb nyilvánosság számára ismert legyen, azt bárki kommentálhassa, javaslatokkal és megjegyzésekkel élhessen. A megállapodásról a Népszabadság rövid hírben számolt be.

A megállapodás teljes szövege innen tölthető le.

Az NFÜ eredeti pályázatai ellen tiltakozó szervezetek két főt delegálhatnak az új kiírást előkészítő Pályázat Előkészítő Munkacsoportba (PEMCS). Horváthné Somogyi Ildikó, az ÉFOÉSZ Veszprém megyei elnöke és Verdes Tamás, a TASZ munkatársa vesz majd részt a munkában. A TASZ munkatársa nem fogad el díjazást semmilyen formában a munkacsoportban végzett tevékenységéért. Az PEMCS-ben való részvételünktől azt várjuk, hogy a pályázati kiírások a megállapodásban rögzített elveknek és hazánk nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeinek megfelelően kerüljenek meghirdetésre, és az európai polgárok pénzét az emberi jogokat tiszteletben tartó és a társadalmi szolidaritást erősítő szolgáltatásokba fektessük.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

KISOKOS: Hogyan juss ki a zárt osztályról?

“2002-ben egy nyílt pszichiátriai osztályon voltam. Éjszaka zaklatottnak éreztem magam, és nem tudtam aludni. Nem akartam felébreszteni a szobatársaimat, így fel-alá mászkáltam a folyosón. A nővér rám szólt, hogy ha nem megyek vissza a szobába, akkor a figyelőbe küld. Nem tudtam, hogy a figyelő ugyanaz, mint a zárt osztály.”

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint Európában a felnőtt lakosság mintegy 27%-a küzdött valamilyen mentális nehézséggel csak az elmúlt évben. Az elérhető legfrissebb adatok szerint Magyarországon is több mint fél millió ember kap évente pszichiátriai/pszichológiai kezelést valamilyen egészségügyi intézményben. Még ennél is nagyobb azoknak a száma, akik problémáikkal magánúton, vagy egyáltalán nem fordulnak szakemberhez.


Iskolások - iskola nélkül - a TASZ új filmje

Mától joguk van gyógypedagógiai iskolába járni a súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulóknak, az iskoláknak viszont nem kötelező felvenni őket. Magyarország elismeri oktatási jogaikat, csak nem engedi őket iskolába járni...

Pereljen a választójogáért! Gondnokság alá helyezett polgároknak jogsegélyt nyújtunk

A TASZ ingyenes jogsegélyt és jogi képviseletet ajánl olyan gondnokság alá helyezett, választójogukban korlátozott személyeknek, akik választójogukkal élni kívánnak.