Tiltakozó nyilatkozat az abortuszellenes napok kapcsán

A Társaság a Szabadságjogokért tiltakozik az Alfa Szövetség által meghirdetett és országszerte 13 állami kórház által is támogatott „abortuszmentes napok” kezdeményezés ellen. A kezdeményezés – a nők állítólagos védelme és megsegítése érdekében – arra irányul, hogy a kórházak tartsanak abortuszmentes napokat, amelyeken csak sürgős esetben végeznek terhesség-megszakítást. Abortuszellenes napot legutóbb 2004. december 28-án tartottak, a „Heródes által legyilkoltatott aprószentek emléknapján”.

TILTAKOZÓ NYILATKOZAT AZ ABORTUSZMENTES NAPOK KAPCSÁN

A Társaság a Szabadságjogokért tiltakozik az Alfa Szövetség által meghirdetett és országszerte 13 állami kórház által is támogatott „abortuszmentes napok” kezdeményezés ellen. A kezdeményezés – a nők állítólagos védelme és megsegítése érdekében – arra irányul, hogy a kórházak tartsanak abortuszmentes napokat, amelyeken csak sürgős esetben végeznek terhesség-megszakítást. Abortuszellenes napot legutóbb 2004. december 28-án tartottak, a „Heródes által legyilkoltatott aprószentek emléknapján”.

A TASZ fontosnak tartja, hogy a gyermeket vállalni kívánó nők minden lehetséges támogatást és segítséget megkapjanak, legyen az lelki vagy anyagi. Ám a nők döntése egyformán támogatandó akkor is, ha éppenséggel a nem kívánt terhességük megszakítása mellett döntenek. Az abortuszellenes kezdeményezés az egyoldalú kiállással a terhesség-megszakítást választó nőkre nézve stigmatizáló, rájuk vonatkozóan rosszalló értékítéletet és üzenetet közvetít, ezért a nők önrendelkezési jogának sérelmét valósítja meg. A kezdeményezők azt állítják, hogy őket csupán a nők megsegítésének szándéka vezérelte, álláspontunk szerint azonban ez egy igen nehezen védhető és cinikus magyarázat: a Heródes által legyilkoltatott aprószentekre való utalást reálisan senki sem tekintheti családsegítő módszernek.

A TASZ értetlenül áll továbbá a csatlakozó kórházak szerepzavaros fellépése előtt: az egyenlő bánásmód és a mindenki számára egyformán hozzáférhető egészségügyi ellátás elvébe ütköző, hogy az állami kórházak önkényesen, vallási, lelkiismereti vagy morális indíttatásból korlátozzák az általuk nyújtandó szolgáltatásokat. Egy civil szervezetnek lehet magánvéleménye arról, hogy a terhesség-megszakítás lehetősége támogatandó-e vagy sem, az állami kórházak azonban e kérdésben nem foglalhatnak állást, és nem léphetnek elő a népességpolitika önjelölt alakítóivá: az ő feladatuk az egészségügyi ellátás diszkriminációmentes és a betegek döntéseinek megfelelő biztosítása. A magyar jog lehetővé teszi az orvosok számára, hogy meggyőződésüknek megfelelően gyakorolják hivatásukat, azaz bármely orvos dönthet úgy, hogy lelkiismereti okokból nem végez abortuszt, az államilag biztosított egészségügyi ellátást jelentő kórházak azonban nem dönthetnek ilyen módon egy szolgáltatás korlátozása vagy megtagadása mellett.

Az Alfa Szövetség tiltakozott a „mélyhűtött nemzedék” ellen is. A TASZ meglátása szerint ezzel a Szövetség a mesterséges megtermékenyítés lehetősége ellen lép fel akkor, amikor azt követeli, hogy csak annyi petesejtet lehessen megtermékenyíteni, ahányat a leendő kismamába be is ültetnek. A sejtbankban tárolt megtermékenyített petesejtek számos meddő pár számára az egyetlen esélyt jelentik a gyermekvállalásra, fellépésével a Szövetség őket fosztaná meg az anyaság és az apaság örömeitől.

A nők önrendelkezési jogát hazánkban az Alkotmány és számos törvény is védi és szabályozza. E jog korlátozására sem civil szervezetek, sem kórházak nem jogosultak.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A kormány nehezíti a hatékony fogamzásgátlást

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, a NANE Egyesület, a Patent Egyesület és a Társaság a Szabadságjogokért nyílt levélben kérte az Egészségügyért Felelős Szakállamtitkárságot, hogy jelölje meg, mely okok miatt nem látja biztonságosnak, hogy a sürgősségi fogamzásgátló tablettát vény nélkül hozzáférhetővé tegyék – az EU szerveinek ajánlása ellenére – illetve mit lát szükségesnek ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.

Szó sincs enyhítésről

Néhány napja megtörtént az ún. abortusztabletta regisztrációja. Az abortusztabletta egy a WHO alapvető gyógyszerek listáján szereplő készítmény, amellyel bizonyos feltételek esetén (pl. terhesség korai szakasza) kevesebb és kisebb szövődmény lehetőségének veszélyével végezhető el a beavatkozás.

Támadás a legkiszolgáltatottabb nők ellen

Elvonná a költségvetésben a művi terhesség megszakításokra szánt összeget és azt örökbefogadások ösztönzésére és gyermekvédelemre fordítaná KDNP-s képviselők a költségvetési törvényhez benyújtott javaslata. Az abortuszra szánt költségvetési összeg elvonása nem eredményezné a művi terhesség megszakítások számának csökkenését.

Kérjük, írja alá a témában indított petíciót!