Vélemény a támogatott döntéshozatalról szóló törvény tervezetéről

Elkészült az Emberi Erőforrások Minisztériuma koncepciója a támogatott döntéshozatal intézményéhez. A részletszabályok kidolgozása azért szükséges, mert a 2014-ben hatályba lépő új Ptk. igen szűkszavúan fogalmaz e tekintetben.

A támogatott döntéshozatal a gondnokság alternatívája; nemcsak lehetséges helyettesítő eszköz, de az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményét ratifikáló államok számára kötelező áttérni a helyettes döntéshozatali eszközök (gondnokság) helyett a támogatáson alapuló eszközök használatára. Fontos hangsúlyozni, hogy a támogatott személy megőrzi cselekvőlépességét, így a döntéseket ő maga hozza meg, melyhez segítséget kérhet. Úgy tűnik, a jogalkotó csak formálisan próbál eleget tenni e követelménynek, hiszen a Tervezet koncepciójából az látszik, hogy nem sikerült túllépni a gondnokság paradigmáján.

A támogatott döntéshozatal lényege, hogy egy bizalmi viszonyon alapuló kapcsolat jöjjön létre a döntésekhez segítséget igénylő személy és segítője között. Ezt azonban a gondnoksági rendszerhez hasonlóan túlbürokratizált módon, a gyámhatóság felügyelete alá kívánják helyezni, így a jogintézmény aligha érheti el valós célját. Olvassa el a Mental Disability Advocacy Center, Gombos Gábor független szakértő és a TASZ közös véleményét. (pdf.)

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Az Alkotmánybíróság gonosz áprilisi tréfája

Az Alkotmánybíróság tegnap elutasította az Alapvető Jogok Biztosának a polgári törvénykönyv gondnoksági szabályait kifogásoló indítványát. Az ombudsman tudományos és emberi jogi érvekkel alátámasztott beadványát a bíróság paternalisztikus érveléssel söpörte le az asztalról. A cselekvőképesség teljes korlátozásának eltörlése hazai és nemzetközi szakmai és civil konszenzusra támaszkodik, nemzetközi szerződés kötelezi rá hazánkat. Ez az AB-nak kevés volt.

Pereljen a választójogáért! Gondnokság alá helyezett polgároknak jogsegélyt nyújtunk

A TASZ ingyenes jogsegélyt és jogi képviseletet ajánl olyan gondnokság alá helyezett, választójogukban korlátozott személyeknek, akik választójogukkal élni kívánnak.

Ombudsmani jelentés a Gubó utcai lakóotthonról

Közérdekű bejelentésünk alapján az ombudsman 2014-ben vizsgálatot folytatott az Értelmes Életért Alapítvány budapesti, Gubó utcai lakóotthonában. A panaszokat a biztos nem találta megalapozottnak, ugyanakkor megállapította, hogy az alapvető jogokkal összefüggő visszásság közvetlen veszélye áll fenn.