Vélemény a támogatott döntéshozatalról szóló törvény tervezetéről

Elkészült az Emberi Erőforrások Minisztériuma koncepciója a támogatott döntéshozatal intézményéhez. A részletszabályok kidolgozása azért szükséges, mert a 2014-ben hatályba lépő új Ptk. igen szűkszavúan fogalmaz e tekintetben.

A támogatott döntéshozatal a gondnokság alternatívája; nemcsak lehetséges helyettesítő eszköz, de az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményét ratifikáló államok számára kötelező áttérni a helyettes döntéshozatali eszközök (gondnokság) helyett a támogatáson alapuló eszközök használatára. Fontos hangsúlyozni, hogy a támogatott személy megőrzi cselekvőlépességét, így a döntéseket ő maga hozza meg, melyhez segítséget kérhet. Úgy tűnik, a jogalkotó csak formálisan próbál eleget tenni e követelménynek, hiszen a Tervezet koncepciójából az látszik, hogy nem sikerült túllépni a gondnokság paradigmáján.

A támogatott döntéshozatal lényege, hogy egy bizalmi viszonyon alapuló kapcsolat jöjjön létre a döntésekhez segítséget igénylő személy és segítője között. Ezt azonban a gondnoksági rendszerhez hasonlóan túlbürokratizált módon, a gyámhatóság felügyelete alá kívánják helyezni, így a jogintézmény aligha érheti el valós célját. Olvassa el a Mental Disability Advocacy Center, Gombos Gábor független szakértő és a TASZ közös véleményét. (pdf.)

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A magyar kormányt nem hatották meg az ENSZ ajánlásai

A fogyatékossággal élők és romák diszkriminációja, a gyermekvédelem, a gyűlölet-bűncselekmények és a civil szervezetek megbélyegzése terén is árnyékjelentéseket nyújtottunk be a világszervezet időszakos emberi jogi felülvizsgálatára.

Nyílt levél a képviselőknek: Lesz szabad karácsonya az otthonápoló családoknak?

Tisztelt Képviselő!

Alulírott érintett szülők és szervezeteink azt kérjük Öntől, hogy az idei karácsonyi pénzosztáskor gondoljon ránk, a fogyatékossággal élőkre, az egészségügyi állapotuk miatt segítségre szorulókra, az otthonápoló családtagokra, és szociális szakemberekre. Kérjük, hogy az idei évben fel nem használt költségvetési forrásból a házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatokat bővítsék ki, illetve a rendszerben dolgozó, áldozatos munkát végző szakemberek bérrendezését tekintsék elsődleges feladatuknak!

Ahogy azt alább láthatja, ezen szolgáltatások bővítése hozzávetőlegesen 60-70 milliárd forint forrást igényel, miközben csak tavaly karácsony előestéjén ennél több pénzt osztott ki a kormány egyéb célokra.

Kérjük Öntől azt is, hogy lehetősége szerint közvetítse kérésünket az ország politikai vezetése felé, például szólaljon fel a parlamentben a karácsony előtti ülések valamelyikén.

Aggasztó előjelek a kitagolás jövőjéről

Ma Magyarországon még mindig rengeteg, több mint 23,000 fogyatékossággal élő ember lakik nagylétszámú (50 vagy annál több férőhellyel rendelkező) bentlakásos szociális otthonban. Ezek az intézmények gyakran vidéki kistelepülések peremén, láthatatlan módon működnek. A lakók az intézet emberdaráló működésének kiszolgáltatva élik a mindennapjaikat. A napirendhez való folyamatos alkalmazkodás kényszere idővel a lakók személyiségének, képességeiknek a leépüléséhez vezet. Az önálló életvitel ezeken a helyeken nem több, mint illúzió. A mindennapi működés rugalmatlansága felülírja az egyéni szükségleteket, preferenciákat. A kormány feladata, hogy ezeket a nagylétszámú intézményeket bezárja. A kérdés, hogy miként zárja be, és helyettük milyen közösségi alapú szolgáltatásokat hoz létre.