Egyenlőségprojekt

Kattints a cikk könnyen érthető verziójáért.

A TASZ Egyenlőségprojektje a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjainak állami diszkriminációja ellen, az esélyegyenlőségük megteremtéséért dolgozik. A Projekt a mélyszegénységben élő roma emberek, illetve a fogyatékossággal élők jogainak védelmére fókuszál. Partnerszervezeteink támogatásával kiállunk más sérülékeny csoportok, különösen a hajléktalan emberek, a menekültek, és az LMBTQI közösség tagjainak egyenlő jogaiért.

Kiknek segítünk elsősorban a munkánk során?

 • A mélyszegénységben, sokszor szegregáltan élő embereknek, közöttük is különösen a roma származású embereknek

 • A fogyatékossággal élő embereknek - ide értve a pszichoszociális
  fogyatékossággal élőket is -, akik közül sokan intézetben élnek és gondnokság alatt állnak

Mely további csoportok jogaiért állunk ki?

 • Hajléktalan emberek

 • Menekültek, menedékkérők

 • A leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer (LMBTQ) közösség tagjai

Ezeket az embereket is rendszerszinten éri a hátrányos megkülönböztetés Magyarországon, de mivel az ő jogvédelmükkel partnerszervezeteink foglalkoznak, ezért elsődleges feladatunk e szervezetek támogatása.

Fő céljaink

 • Csökkenjen a szegénység miatti kirekesztés!

 • Szűnjön meg a fogyatékossággal és mélyszegénységben élő emberek elszigetelése a társadalomtól! Nőjön a társadalmi befogadás!

 • Az állami szervek, önkormányzatok ne különböztessék meg hátrányosan a sérülékeny csoportok tagjait! Az ilyen intézkedések fokozzák a társadalom előítéleteit is.

 • A sérülékeny csoportok tagjai legyenek képesek képviselni a saját jogaikat és érdekeiket!

Fő tevékenységeink - a fenti célokhoz kapcsolódóan

 • Ingyenes jogi tanácsadás

 • Stratégiai pereskedés - ingyenes jogi képviselet a kiválasztott ügyekben

 • Jogsértő rendeletek, gyakorlatok megtámadása az illetékes szervek előtt (kormányhivatal, alapvető jogok biztosa, Egyenlő Bánásmód Hatóság)

 • Jogszabályok, joggyakorlat véleményezése, tárgyalás a döntéshozókkal

 • Képzések, jogtudatosítás, közösségszervezés

 • A nyilvánosság tájékoztatása hátrányos helyzetű csoportokat érintő társadalmi problémákról

Stratégia

A projekt hosszútávú stratégia és éves munkaterv alapján dolgozik.

Jogi képviseletet csak olyan ügyekben tudunk nyújtani, amelyek a stratégiánkban szerepelnek.

Főként az alábbi ügyekben tudunk segítséget nyújtani:

 • hátrányos megkülönböztetés a gyermekvédelemben (pl. amikor egy gyermeket azért vesznek el a szüleitől, mert szegénységben élnek)
 • gondnokság megszüntetése (pl. amikor valaki szeretne kiköltözni az intézetből, de a gondnoka nem engedi. Vagy szeretne megházasodni, de ezt a gondnoka megakadályozza. Segítünk abban, hogy megszűnjön a gondnokság)
 • fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegek intézetében bekövetkezett jogsérelmek (pl. amikor valakit bántanak az intézetben vagy indokolatlanul lekötöznek a pszichiátrián)
 • rasszista bűncselekmények (gyűlölet-bűncselekmények) áldozatainak képviselete (pl. amikor valakit megvernek azért, mert roma)
 • diszkriminatív önkormányzati intézkedések áldozatainak képviselete (pl. amikor valaki azért nem kap az önkormányzattól szociális ellátást, mert nem rendezett a lakókörnyezete vagy nem használja rendeltetésszerűen a saját WC-jét)
 • diszkriminatív rendőrségi, rendészeti intézkedések áldozatainak vagy szabálysértési eljárás alá vontak képviselete (pl. amikor egy településen csak roma embereket bírságolnak meg azért, mert nincs a biciklijükön lámpa)
 • pszichiátriai betegeket ért jogsértések a zárt osztályon (pl. ha indokolatlanul tartják bent a zárt osztályon vagy indokolatlanul lekötözik a beteget)

Megosztás