Egyenlőségprojekt

A TASZ Egyenlőségprojektje a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjainak állami diszkriminációja ellen, az esélyegyenlőségük megteremtéséért dolgozik. A Projekt a mélyszegénységben élő roma emberek, illetve a fogyatékossággal élők jogainak védelmére fókuszál. Partnerszervezeteink támogatásával kiállunk más sérülékeny csoportok, különösen a hajléktalan emberek, a menekültek, és az LMBTQI közösség tagjainak egyenlő jogaiért.

Kiknek segítünk elsősorban a munkánk során?

Mely további csoportok jogaiért állunk ki?

Ezeket az embereket is rendszerszinten éri a hátrányos megkülönböztetés Magyarországon, de mivel az ő jogvédelmükkel partnerszervezeteink foglalkoznak, ezért elsődleges feladatunk e szervezetek támogatása.

Fő céljaink

Fő tevékenységeink - a fenti célokhoz kapcsolódóan

Stratégia

A projekt hosszútávú stratégia és éves munkaterv alapján dolgozik.

Jogi képviseletet csak olyan ügyekben tudunk nyújtani, amelyek a stratégiánkban szerepelnek.

Főként az alábbi ügyekben tudunk segítséget nyújtani:

  • hátrányos megkülönböztetés az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben (Pl. amikor egy HIV-vel élő ember elmegy egy rendelésre és az orvos nem vizsgálja meg.)

  • hátrányos megkülönböztetés a gyermekvédelemben (Pl. amikor egy gyermeket azért vesznek el a szüleitől, mert szegénységben élnek.)

  • fogyatékosssággal élő emberek támogató szolgálatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos nehézségei (Pl. amikor egy fogyatékossággal élő ember olyan településen lakik, ahol nem tud segítséget kapni az utazáshoz vagy az étkezéshez)

  • fogyatékossággal élő gyermekek közoktatásból való kiszorulása (Pl. amikor fogyatékossággal élő gyermekeknek otthon kell tanulniuk vagy intézetben. Ezek a gyerekek sokszor alacsonyabb óraszámban is tanulnak, mint nem fogyatékos társaik. )

  • gondnokság megszüntetése (Pl. amikor valaki szeretne kiköltözni az intézetből, de a gondnoka nem engedi. Vagy szeretne megházasodni, de ezt a gondnoka megakadályozza. Segítünk abban, hogy megszűnjön a gondnokság.

  • intézetben bekövetkezett jogsérelmek, lakóotthonok hiánya miatti jogsérelmek (Pl. amikor valakit bántanak az intézetben. Az is gyakran előfordul, hogy valakinek a családjától nagyon messze kell költöznie azért, hogy lakóotthonban élhessen.)

  • rasszista bűncselekmények (gyűlölet-bűncselekmények) áldozatainak képviselete (Pl. amikor valakit megvernek azért, mert roma.)

  • diszkriminatív önkormányzati intézkedések áldozatainak képviselete (Pl. amikor valaki azért nem kap az önkormányzattól szociális ellátást, mert nem rendezett a lakókörnyezete vagy nem  használja rendeltetésszerűen a saját WC-jét.)

  • diszkriminatív rendőrségi, rendészeti intézkedések áldozatainak képviselete (Pl. amikor egy településen csak roma embereket bírságolnak meg azért, mert nincs a biciklijükön lámpa)

  • Sürgősségi és kötelező gyógykezelés alatt állók jogsérelmei

Megosztás