Panasz a rendőri szerv vezetőjéhez

Ha kicsúszott a 20 napból, vagy egyébként kevésbbé súlyosnak tartja a rendőri jogsértést, az eljárt rendőri szerv vezetőjéhez (ahhoz a rendőrkapitánysághoz, amelyhez a rendőr tartozik, aki Önnel szemben intézkedett) nyújtsa be panaszt az intézkedéstől – illetve arról való tudomásszerzéstől - számított 30 napon belül. A panaszt a szerv vezetője bírálja el a beérkezéstől, illetve az áttételtől számított harminc napon belül.

Panasznak a törvény szerint akkor van helye, ha a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása a panaszosnak valamely jogát vagy jogos érdekedét sértette.

A panasz benyújtásával egyidejűleg írhat a Független Rendészeti Panasztestületnek is egy kérelmet arra vonatkozóan, hogy bár a 20 napos határidőt nem tudta betartani, de kéri, hogy a jogsértés súlyára tekintettel a Panasztestület vonja megához az ügy vizsgálatát.

Ha a panaszát jogosnak ítélik meg, az eljárt rendőr ellen fegyelmi eljárást indíthatnak, vagy amennyiben szabálysértést vagy bűncselekményt valósított meg az Önnel kapcsolatos intézkedése során, úgy ennek megfelelően szabálysértési vagy büntetőeljárást indítanak ellene.

Megosztás