Barion Pixel TASZ | Pénzváltó helyek kamerái

Pénzváltó helyek kamerái

297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzváltási tevékenységről

A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 235. §-a (1) bekezdésének a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Személyi és tárgyi feltételek

10. § (1) A pénzváltási tevékenység
a) a pénzváltási tevékenység végzésére alkalmas üzlethelyiség,
b) a biztonságos pénztároláshoz szükséges páncélszekrény, falba épített széf vagy – havi átlagban napi 100 000 forintot meg nem haladó forgalom esetén – lemezszekrény,
c) a valuták és a csekkek forgalomképességének ellenőrzéséhez szükséges segédeszközök:
ca) valuta- és csekktájékoztató,
cb) technikai segédeszközök (UV-lámpa, nagyító),
d) legalább egy telefon fővonal,
e) árfolyamjegyzék,
f) az ügyfelet érintő, a pénzváltással összefüggő előírásokat angol és német nyelven tartalmazó tájékoztató tábla,
g) a 11. §-ban megjelölt technikai eszköz megléte esetén végezhető.
(2) A hitelintézet ügynöke az (1) bekezdés a) pontjában említett feltétel meglétét az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető más, használati jog esetében a földhivatal által kiállított tulajdoni lappal, bérleti jog esetén bérleti szerződéssel köteles igazolni.
(3) A hitelintézet ügynöke a (1) bekezdés d) pontjában említett feltétel meglétét valamelyik távközlési szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződéssel köteles igazolni.
(4) A pénzváltó az (1) bekezdés b)-c), valamint e)-f) pontjában foglalt feltételekről nyilatkozni köteles.
(5) Az (1) bekezdésnek g) pontjának megfelelő technikai eszköz telepítését a hitelintézet ügynöke a rendszer telepítőjével vagy üzemeltetőjével kötött szerződéssel köteles igazolni.
(6) A pénzváltó a Felügyelet részére valutaváltó automata használatát bejelenti.
(7) A pénzváltó automata pénzváltási ügyletenként a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény 2/D. §-ában meghatározott összeghatárig válthat pénzt.
11. § (1) A pénzváltó köteles olyan technikai eszköz telepítésére és üzemeltetésére, mely alkalmas arra, hogy az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben lezajló folyamatokat filmszalagon vagy más hasonló, képi, a történtek későbbi rekonstruálását lehetővé tévő módon rögzítse (kamera).
(2) A pénzváltó a kamera elhelyezéséről, működéséről és használatáról az érintett személyek figyelmét a figyelemfelhívásra alkalmas módon és előzetesen megfelelő helyen elhelyezett tájékoztatóval köteles felhívni.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján készült felvételeket – az adatvédelmi szabályoknak megfelelően – a pénzváltó köteles az elkészülés napjától számított ötven napig megőrizni.
(4) A (3) bekezdésben foglalt határidő leteltét követően a pénzváltó köteles az (1) bekezdés alapján készült felvételeket – az adatvédelmi szabályoknak megfelelően – megsemmisíteni.

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.